03.06.2020

Etävalmennus tuli osaksi nuorten työpajatoimintaa

Nico Tajakka työskenteli maanantaina Nuortenpajalla.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt 1 753 829 euroa nuorten työpajatoimintaan 26:lle toiminnan järjestäjälle. Avustuksilla tuetaan toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa nuorta löytämään polku koulutukseen, työhön tai muuhun tarvitsemaansa palveluun. Usealla työpajalla siirryttiin kevään aikana etävalmennukseen, niin myös Varkauden Nuortenpajalla.

Nuorisotoimen ylitarkastaja Laura Oksanen Itä-Suomen aluehallintovirastosta kuvailee kevään avustusjakoa rahoituksellisesti hyväksi. Aluehallintovirastojen käytössä oleva määräraha nousi edellisvuodesta kaksi miljoonaa euroa. Aluehallintovirastot myönsivät yhteensä yli 16 miljoonaa euroa valtionavustusta 227:lle nuorten työpajatoimintaa järjestävälle taholle.

–Itä-Suomen alueella lähes kaikkien vanhojen hakijoiden saama avustussumma nousi edellisvuodesta, Oksanen toteaa.

Nuorten työpajatoimintaa järjestävien tahojen tulee olla avustusta hakiessaan valtionapukelpoisia ja täyttää hakemus huolellisesti. Oksanen kertoo, että myönnettävään avustussummaan vaikuttavat muun muassa alueen nuorten ja poten-tiaalisten asiakkaiden määrä. Jos kyseessä on vanha hakija, aluehallintovirasto seuraa lisäksi toteutuneita kävijämääriä.

–Tavoitteena on avustusten alueellinen tasa-arvo.

Itä-Suomen aluehallintoviraston alueella avustusta myönnettiin 1 753 829 euroa 26:lle toiminnan järjestäjälle. Keski-Savossa nuorten työpajatoimintaan avustusta saivat Varkauden seudun työpajayhdistys ry 97 000 euroa, Joroisten kunta 35 000 euroa ja Pieksämäen kaupunki 63 000 euroa. Oksanen kertoo, että tulevalla kaudella Itä-Suomen alueella työpajatoiminnan kehittämisessä nousee esille opinnollistaminen. Hän tuo myös esiin, kuinka korona on tuonut kevään aikana työpajoille lisäkustannuksia. Tulon menetyksiä on syntynyt muun muassa nuorten valmennusjaksojen keskeyttämisestä ja kasvaneet hygieniavaatimukset sekä etävalmennus ovat kasvattaneet kuluja.

–Työpajat ovat lisänneet etävalmennusta, mikä vuoksi on jouduttu hankkimaan uutta tekniikkaa ja päivittämään tietokoneita.

Nuortenpajalla on mahdollisuus paneutua puutöihin. Kuvassa Rasmus Kräkin.Juhlavuotta viettävä Nuortenpaja
sopeutui poikkeukselliseen kevääseen

Varkauden seudun työpajayhdistys ry ylläpitää Nuortenpajaa Relanderinkadulla Varkaudessa. Yhdistyksen perustamisesta tulee kuluneeksi tänä vuonna kymmenen vuotta, mutta koronapandemian vuoksi juhlintaa on siirretty tuonnemmaksi. Toiminnan rahoitus koostuu valtionavustuksen lisäksi Varkauden kaupungin rahoituksesta. Valtionavustus on säilynyt vuosittain samalla tasolla.Varkauden seudun työpajayhdistys ry:n puheenjohtaja Hanna Ruohoaho kertoo, että palveluja tarjotaan pääasiassa varkautelaisille nuorille.

–Voimme tarjota ostopalveluja myös muihin kuntiin.

Koronakevät mullisti myös Varkauden nuortenpajan toiminnan. Hallituksen antamien ohjeiden mukaan talon ovet suljettiin maaliskuussa ja osa työntekijöistä lomautettiin. Kun toimintaa alettiin vihdoin käynnistellä uudelleen, sitä päätettiin toteuttaa Ruohoahon mukaan kahdella eri tyylillä. Ensimmäisessä vaiheessa aloitettiin etävalmennus ja 6. toukokuuta lähtien nuoret pääsivät fyysisesti nuortenpajalle töihin.

–Seuraamme säännöllisesti koronatilanteen etenemistä ja noudatamme rajoituksia, jotka ovat voimassa heinäkuun loppuun.

Rajoitustoimenpiteet ovat tuoneet muutoksia Nuortenpajan toimintaan. Nuoret saapuvat Nuortenpajalle kahdessa vuorossa ja ryhmäkoot on pidetty pieninä. Yksilövalmentaja Kaisa Mäntymaa kertoo, että talon hygienia on yhden työntekijän vastuulla ja hän desinfioi pinnat aamulla ennen nuorten tuloa sekä aamu- ja iltapäiväryhmien välillä. Nuoret on ohjeistettu käyttämään eri ovia saapumiseen ja poistumiseen, eikä Nuortenpajalla vietetä ylimääräistä aikaa.

Nuortenpajan kirjoilla olevilla nuorilla on ollut velvollisuus osallistua joko etävalmennukseen tai pajatoimintaan 1. kesäkuuta lähtien. Voimassa olevien rajoitusten vuoksi nuoret työskentelevät paikan päällä enintään kahtena päivänä viikossa.

–Työpajalla käy tällä hetkellä 36 henkilöä ja etävalmennuksessa on mukana yhdeksän, Mäntymaa selvittää.

Etävalmennus lähti muotoutumaan hallituksen, Varkauden kaupungin ja Valtakunnallisen työpajayhdistys ry:n nuorten työpajatoiminnalle asettamien odotusten pohjalta. Tavoitteena on ollut tavoittaa Nuortenpajan kirjoilla olevat nuoret sekä aktivoida heitä erilaisten etätehtävien avulla. Viimeisen kahden kuukauden aikana etävalmennusta on tehnyt Mäntymaa ja kesän aikana työhön koulutetaan toinen Nuortenpajan työntekijä.

–Aloitamme nuorten kanssa kello 10. Annan heille aamupäivisin kirjallisen tehtävän, joka käsittelee esimerkiksi elämänhallintaa, itsetuntoa tai terveyttä. Iltapäivällä käymme tehtävän yhdessä läpi.

Poikkeuksellinen kevät ajoi nuoret aiempaa enemmän koteihin ja eristykseen sosiaalisesta elämästä. Osalla päivärytmi keikahti pää-laelleen, kun Nuortenpajan ovet jouduttiin sulkemaan. Mäntymaa havaitsi, että nuoria tuli kannustaa ulos kotoa, muuten kynnys lähteä kasvaisi liian suureksi ja seinät alkavat kaatua päälle. Hän alkoi antaa ohjaamilleen nuorille tehtäviä, joiden aikana tuli poistua kodista. Tehtävistä saatu palaute on ollut Mäntymaan mukaan hienoa. Nuoret ovat tutustuneet kodin lähiseutuun aiempaa paremmin ja saaneet onnistumisen kokemuksia.

–Elämme keskellä vesistöjä ja halusin kannustaa nuoria luontoon. Eräänä lämpimänä päivänä annoin tehtäväksi ottaa kuvan paljaista varpaista minkä tahansa veden äärellä.
Sain nuorilta takaisin aivan ihania kuvia!

Historiallisena tapahtumana korona halutaan myös tallentaa ja Nuortenpaja on kerännyt kevään ajan nuorten kokemuksia elämästä poikkeuksellisissa oloissa. Varkauden nuorisopalvelut on mukana projektissa.

–Tavoitteena on tehdä ”Nuoret poikkeustilassa Varkaudessa” -sanomalehti. Olen saanut tähän mennessä mielettömiä tekstejä aina lyhyistä WhatsApp-viesteistä rap-sanoituksiin ja lisäksi sarjakuvia, piirustuksia ja valokuvia, Mäntymaa kertoo.

Ovet avoinna
läpi kesän

Nuortenpaja tarjoaa harjoittelupaikkoja 17-28- vuotiaille varkautelaisille nuorille, jotka ovat vailla ammatillista koulutusta sekä heille joilla on jo ammatillinen koulutus, mutta ei työkokemusta. Nuortenpajalla nuorelle räätälöidään oma polku esimerkiksi kohti työelämää tai opiskelua. Toiminta antaa nuorelle valmiuksia siirtyä avoimille työmarkkinoille, lisää opiskelumotivaatiota sekä edistää arjen hallintaa.

Tänä kesänä nuortenpaja on avoinna koko kesän, eikä ovia suljeta heinäkuun aikana. Mäntymaa kertoo, että toiminnasta kiinnostuneet voivat ottaa häneen yhteyttä puhelimella tai vaikka WhatsApp-viestillä. Nuortenpaja tekee yhteistyötä laajan verkoston kanssa ja nuoren kanssa pohditaan yhdessä, mistä hänelle on eniten etua juuri tässä elämänvaiheessa.

–Viime viikolla meille tuli kaksi uutta nuorta, hän toteaa.

Nuortenpajalla valmistetut tuotteet ovat esillä perinteisesti kahdesti vuodessa järjestettävillä PopUp-myymälä viikoilla. Uusiin kesäisiin tuotteisiin, kuten hyönteishotelleihin, kukka-amppeleihin ja lemmikkien tarvikkeisiin, voi tutustua popup-myymälässä 15.-17. kesäkuuta.

Riika Paukkonen

Yksilövalmentaja Kaisa Mäntymaa esittelee nuorten valmistamia tuotteita, jotka ovat myynnissä kesäkuun popup-kaupassa.