15.03.2023

Kävelyn ja pyöräilyn rooli vahvistuu kunnissa

Kävelyyn ja pyöräilyyn panostaminen edistävät kuntalaisten hyvinvointia sekä lisäävät keskustojen viihtyisyyttä.

Keski-Savon kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma on valmistunut Pieksämäen, Varkauden ja Joroisten yhteistyönä. Tavoitteisiin on kuulunut liikenneturvallisuuden parantaminen ja koulu- ja työmatkaliikenteen edistäminen kävellen sekä pyöräillen. Osa infratoimenpiteistä käynnistyy kuluvan vuoden aikana.

Itä-Suomessa on viime vuosina paneuduttu kävelyn ja pyöräliikenteen edistämiseen. Keski-Savon kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma koskettaa valmistuttuaan yhteensä 43 000 asukasta. Seudun yhteiseksi toimenpiteeksi nousi maastopyöräilyyn ja pyörämatkailuun tarkoitetun reitistön kehittäminen alueelle. Heinävesi ja Leppävirta toteuttavat kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmat osana muiden seutujen yhteishankkeita.

Keski-Savon kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa on huomioitu arjen liikkumistarpeet sekä matkailun ja vapaa-ajan liikkuminen. Työn tavoitteena on ollut kävelyn ja pyöräilyn vahvistaminen kunnissa parantamalla kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita, houkuttelevuutta ja turvallisuutta. Hankkeen konsulttina toimi Sitowise Oy ja sille saatiin 75 prosenttia valtionavustusta toteutuneista kustannuksista.

Työn laatimista ovat ohjanneet useat valmiit strategiat, kuten valtakunnallinen kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma 2018. Sen tavoitteisiin kuuluu lisätä kävely- ja pyörämatkojen määrää Suomessa 30 prosentilla vuodesta 2016 vuoteen 2030 mennessä. Yhdessä liikenteen päästöjen, liikennekuolemien ja -onnettomuuksien vähentämisellä sekä kansanterveyden parantumisella yhteiskunnalle haetaan miljardien eurojen säästöjä.

Hyvinvointivaikutukset merkittäviä

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisellä on merkittäviä terveysvaikutuksia ihmisten hyvinvointiin sekä fyysiseen toimintakykyyn. Toisaalta yhdenvertaisuus ja tasa-arvo lisääntyvät kun lasten, vanhusten ja autottomien talouksien mahdollisuudet itsenäiseen liikkumiseen paranevat.

Tiiviisti rakennetussa ja johdonmukaisessa kaupunkirakenteessa on helpompaa liikkua jalan, pyörällä tai joukkoliikenteellä. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisellä voidaan lisäksi vähentää kunnassa syntyviä päästöjä ja parantaa ilmanlaatua. Samalla keskustojen elinvoimaisuus ja viihtyisyys myös paranevat.

Kuntien nykytilaa kartoitettiin vuonna 2021 tehdyllä asukaskyselyllä, johon vastasi 600 asukasta. Lisäksi koulu- ja päiväkotikyselyyn saatiin vastauksia kymmenestä päiväkodista tai koulusta. Kunnissa toteutettiin myös asiantuntijahaastatteluja maastopyörä- ja pyörämatkailureitteihin liittyen.

Talvikunnossapidon suunnittelu
osa kehitystyötä

Varkauden kaupungissa vaaranpaikkakartoitus päiväkoti- ja koulureiteille on tehty viimeksi vuonna 2007-2008. Esteettömyysohjelma on laadittu muun muassa Taulumäen alueelle. Kaupunkilaisten ja matkailijoiden käytössä on 20 maksullista JURO-kaupunkipyörää. Aiemmin käytössä olleet Warkaus-jopot ovat siirtyneet kaupungin työntekijöiden käyttöön. Varkauden kaupungin infratoimenpiteistä ensimmäisessä kiireellisyysluokassa ovat muun muassa Kuoppakankaankadun jalankulkutien leventäminen, Urheilukadun pysäköintijärjestelyt sekä yhteys Kauppakadun ja rantareitin välille.

Talvisin mahdollisuudet liikkua pyöräillen tai jalan herättävät entistäkin enemmän keskustelua kuntalaisten keskuudessa. Lumi ja liukkaus voivat pahimmillaan estää liikkumisen. Varkauden ja Pieksämäen kaupungeilla on kunnossapitoperiaate, jonka mukaan 1. luokan aurausreiteillä jalankulun ja pyöräilyn väylät aurataan ennen ajoratoja. Tämän lisäksi ne pyritään auraamaan uudelleen sovitun aikaikkunan kuluessa ajoratojen auraamisen myötä kasautuvasta lumesta. Kaupungit ovat varmistaneet, että Keski-Savon kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmassa sovitut pääreitit ja mahdollisuuksien mukaan aluereitit ovat merkittyinä 1. luokan aurausreiteiksi.

Seuraavassa urakkaneuvottelusssa Joroisten kunta lähtee tavoittelemaan samankaltaista kävelyn ja pyöräilyreittien huomiointia kunnossapitoon kuin Pieksämäellä ja Varkaudessa. Kaikki kunnat tekevät lisäksi aktiivista yhteistyötä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa, jotta kunnossapidon hallinnolliset rajat eivät näkyisi väylien käyttäjille.

Joroinen vuokraa
pyöriä maksutta

Joroisten kunta on tehnyt aiempina vuosina esteettömyyskävelyitä, joiden pohjalta esteettömyyttä on parannettu kunnassa. Pyöräilyä on edistetty kunnan työntekijöiden työsuhdepyöräedulla sekä hankkimalla kuntaan 58 pyörää.Niistä kahdeksan on lasten pyörää ja 20 koululaisten käyttöön suunnattuja Jopo-pyöriä. Pyörät on hankittu Pyörällä päästään -hankkeen aikana. Pyöriä voi lainata maksutta vähintään vuorokaudeksi ja tarvittaessa mukaan saa kypärän ja lastenistuimen.

Joroisten kunnanvaltuusto käsitteli Keski-Savon kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmaa maanantaina 13. maaliskuuta. Joroisten kunnan tekninen johtaja Petri Miettinen on esitellyt ohjelman aiemmin tekniselle lautakunnalle ja kunnanhallitukselle. Hän kertoo, että talousarviossa vuosittainen määräraha pienempien infrahankkeiden toteuttamiseksi on 10-20 tuhatta euroa.

–Isompia hankkeita pitää sovitella tulevien vuosien taloustilanteeseen, Miettinen toteaa.

Keski-Savon kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmassa on määritelty Joroisten kunnan infratoimenpiteet, jotka on luokiteltu kolmeen kiireellisyysluokkaan. Ensimmäiseen kiireellisyysluokkaan kuuluvat infratoimenpiteet toteutettaisiin vuosien 2022-2025 aikana. Miettinen pitää todennäköisenä, että tämän vuoden aikana infratoimenpiteistä käynnistyy kirkonkylällä Tietotien risteys, jossa on tavoitteena jatkaa kevyenliikenteen väylää sekä kehittää risteyksen turvallisuutta.

Kuvansissa käynnistyy tämän vuoden aikana Kuvansintie-Valtatie-Jukkalantien risteyksen turvallisuuden parantaminen. Kuvansin koulun kohdalla parannetaan myös mahdollisesti Lemmikkitien ylityskohtaa ja kevyenliikenteenväylää. Miettinen näkee, että pyöräilyn ja jalankulun edistäminen yleisellä tasolla on tarpeen.

–Etenkin turvallisuus risteyksissä sekä turvalliset reitit taajamien halki kouluille.

Infratoimenpiteiden toteutumista seurataan liikenneturvallisuustyöryhmässä. Miettinen kertoo, että seuraava kokous pidetään 5. syyskuuta ja siinä käsitellään ajankohtaisia asioita jokaisen osallistujan toimialueelta.

–Koulumatkat ovat aina esillä ja nyt uutena asiana on puhuttu työmatkoista, Miettinen toteaa.

Kouluteiden turvallisuuteen
on havahduttu Pieksämäellä varhain

Pieksämäellä turvalliset koulutiet on määritetty ja merkitty maastoon vuonna 2021. Kaupungissa on lisäksi tehty esteettömyyskartoituksia. Vuonna 2014 valmistuneeseen liikenneverkkosuunnitelmaan listatut toimenpiteet on pääosin toteutettu.

Pieksämäen tekninen lautakunta käsitteli Keski-Savon kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelmaa kokouksessaan helmikuun lopulla ja valtuutti teknisen toimen suunnittelemaan sekä toteuttamaan ohjelmassa esitettyjä infratoimenpiteitä määrärahojen puitteissa. Pieksämäen kaupungin vs. katupäällikkö Mika Markkanen kertoo, että viime vuonna käynnistynyt asematunnelin ja asema-alueen parantaminen jatkuu tänä vuonna. Sen myötä asema-alueen kävely-, pyöräily- ja suojateitä tullaan kehittämään.

–Suunnitelmissa on myös aloitella Tierantien jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantamista tämän vuoden puolella. Katusuunnitelmien teko tullaan toteuttamaan todennäköisesti tämän vuoden aikana, Markkanen arvioi.

Pieksämäellä kävelijöille ja pyöräilijöille toteutetuista infrakohteista Markkanen pitää asematunnelia hyvänä esimerkkinä. Hän kertoo, että asematunnelin parantamisen myötä alueen esteettömyys ja kevyenliikenteen kulku sujuvoituu huomattavasti. Kaupungista löytyviksi ongelmakohdiksi hän mainitsee Keskuskadun varrella olevat muutamat liikennevalottomat pitkät suojatien ylitykset. Markkasen mukaan niihinkin tullaan tekemään parannuksia siinä vaiheessa, kun määrärahat sen sallivat.

Pieksämäellä liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa, mahdollisuuksien mukaan useamminkin. Markkanen kertoo, että käsiteltyjä aiheita ovat olleet juuri kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvät turvallisuusasiat sekä koulujen ja päiväkotien jättöalueiden kehittäminen. Esimerkiksi Harjun koulun ja Kontiopuiston koulun jättöalueille suunnitellaan parhaillaan parannuksia.

–Liikenneturvallisuustyöryhmässä on käsitelty myös vanhusten liikkumista sekä kevyenliikenteen käyttäjänä että autoilijana, Markkanen toteaa.

Lähde: Keski-Savon kävelyn ja pyöräliikenteen edistämisohjelma

Riika Paukkonen