01.07.2020

Kesätyö oman alan yrityksessä

Elina Aholainen, Samu Heiskanen, Netta Kumpulainen ja Emilia Kurkela toimivat media-alan NY-yrittäjinä.

NY-yrittäjyys tarjoaa nuorelle mahdollisuuden kokeilla siipiään yrittäjän maailmassa. Mielenkiintoisten oman alan töiden lisäksi malli tuo yrittäjyyttä lähemmäs nuoren elämää. Kuvauspalveluja tarjoava Med5ny on yksi tänä keväänä NY-yrityksenä aloittaneista.

Varkauden kaupunki on myöntänyt nuorille kesä-yrittäjyystukea jo kolmena kesänä. Tänä vuonna tukea sai kolme NY-yritystä, joissa työskentelee yhteensä seitsemän nuorta. Myös Joroisten kunta lähti mukaan tukemaan NY-yrityksiä ensimmäistä kertaa. Kolmen kesäyrityksen toiminta on jo käynnistynyt ja viimeisin aloittaa heinäkuun alussa. NY-yritykset tarjoavat muun muassa kuvauspalvelua sekä kukkien myyntiä.

Kesäyrittäjyysohjelmaan haku päättyi maaliskuussa. Kesäyrittäjyystuki on suunnattu 16-24-vuotiaille nuorille, jotka ovat toisen asteen tai korkea-asteen oppilaitoksen kirjoilla kesäyrityksen toiminta-aikana. NY-yrityksen yritysidean tulee olla liiketaloudellisesti perusteltu ja hakijat haastateltiin keväällä tilaisuudessa, jossa oli Wäläkyn, Savon ammattiopiston sekä Varkauden kaupungin edustajia.

Kesäyritykset toimivat NY-yrityksinä, joten nuoret saavat Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelman mukaisen yrittäjyyskoulutuksen, jonka järjestää Savon ammattiopisto. Kesäyrittäjille on tarjolla lisäksi opastusta Uusyrityskeskus Wäläkyltä. Varkauden kaupunki sekä Joroisten kunta myöntää 500 euroa jokaiselle kesäyrityksessä työskentelevälle nuorelle. Nuoret voivat lisäksi saada kesäyrittäjyydestä näyttöjen avulla opintosuorituksia. NY-ohjelman mukaisesti yritystoimintaa voi jatkaa kesän jälkeen myös syksyllä.

Nuorten osaaminen
yhdistyy NY-yrityksessä

Varkautelaiset Elina Aholainen, Netta Kumpulainen, Emilia Kurkela ja Samu Heiskanen ovat työskennelleet Med5ny NY-yrityksessä maaliskuusta lähtien. Kaikki nuoret opiskelevat media-alaa Savon ammattiopiston Varkauden yksikössä toisella luokalla. Yhteistyö sai alkunsa koulutehtävänä toteutetusta videosta.

–Saimme koululla kiitosta videosta ja meiltä kysyttiin kiinnostusta jatkaa yhteistyötä NY-yrittäjinä, yrityksen yhteyshenkilönä toimiva Elina Aholainen kuvailee.

Nuoret olivat tutustuneet NY-malliin aiemmin Hurraa ura! -työelämätapahtumassa sekä koululla ensimmäisenä vuotena järjestetyllä luennolla. Yrittäjyyden alkuvaiheessa he ovat tehneet verkossa tehtäviä NY-yrittäjyyteen liittyen. Nuorilla on lisäksi käytössä WhatsApp-ryhmä, jossa varkautelaiset NY-yritykset keskustelevat.

–Olemme saaneet koululta käyttöömme kuvaukseen laitteet ja tarvittavat ohjelmat sisältävän tietokoneen. On hyvä, että opettajamme lupasi ne meille lainaan, Aholainen kiittelee.

Med5ny tarjoaa monipuolisesti erilaisia media-alan palveluja kuten valo- ja videokuvausta. Nuoret yrittäjät kuvailevat toiminnan sujuvan tällä hetkellä hyvin, haastavan koronakevään jälkeen. He kertovat tehneensä tähän mennessä tapahtumakuvausta sekä videokuvausta, joka toteutettiin Kuopiossa.

–Kuvauksissa ilmapiiri oli todella rento, Heiskanen muistelee.

Nuoret kertovat jakavansa työt yrityksessä tasaisesti ja kaikki tarttuvat mielellään erilaisiin työtehtäviin. Aholainen kertoo hänen kiinnostuksen kohteensa löytyvän erityisesti valokuvauksen parista ja hän haluaisi tulevaisuudessa jatkaa media-alan opiskelua. Kurkela on kiinnostunut puolestaan kuvan muokkauksesta ja hän haluaisi opiskella lisää peligrafiikkaa. Kumpulainen kertoo, että hän pitää tällä hetkellä erityisesti videokuvauksesta sekä editoinnista. Tulevaisuudessa elokuvaohjaus onkin yksi hänen kiinnostuksen kohteistaan. Heiskanen kertoo pitävänsä sekä video- että valokuvauksesta. NY-yritystoimintaa nuoret tulevat jatkamaan kevääseen asti syksyllä jatkuvien opiskelujen rinnalla.

Työllistyminen vaatii opiskelua ja
kehittyvän alan seuraamista

Laaja media-ala kehittyy vauhdilla, kuten monet muutkin luovat alat. Med5ny:n nuoret näkevät yrittäjyyden yhtenä vaihtoehtona työllistyä, mutta eivät koe sitä pakkona alalla työskentelyyn. He tuovat esiin myös alan vaihtelun, sillä töitä on tarjolla erityisesti kesäisin, kun Suomessa järjestetään paljon tapahtumia. Heiskasen mukaan alalla on töitä tarjolla sekä yrittäjänä että työntekijänä.

–Varkaudessa media-alan yrityksiä on muutamia, isossa kaupungissa töitä riittää, hän arvioi.

Nuoret pitävät jatkokoulutusta tärkeänä, jotta he voivat työllistyä tulevaisuudessa haluamalleen alalle.

–Media-ala kehittyy paljon. Perusvalokuvaus ei enää riitä, vaan rinnalla tulee tehdä muutakin, Aholainen toteaa.

Nuoret media-alan yrittäjät tavoittaa kesän aikana ottamalla yhteyttä yrityksen yhteyshenkilöihin sekä some-kanavien kautta.

–Päivitämme facebook-sivuille ottamiamme kuvia, he kertovat.

Riika Paukkonen