Väestöhälyttimien koesoitot ovat osa suomalaista varautumista

Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 10. toukokuuta kokoamaan tilannekuvaa Itä-Suomen alueelta. Alueellisen valmiustoimikunnan tilannekatsauksilla varmistetaan tiedonkulkua eri toimijoiden välillä Itä-Suomen alueella.

Pelastusylitarkastaja Kai Horelli Itä-Suomen aluehallintovirastosta esitteli valmiustoimikunnalle valtioneuvoston tilannekeskuksen ja eri viranomaisten yhteistyössä kokoamaa tilannekuvaa.

–Alueellinen tilannekuva on katsaus yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvista mahdollisista häiriöistä ja niiden vaikutuksista alueellisella tasolla, kertoi valmiustoimikunnan puheenjohtajana toiminut Kai Horelli.
Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot on määritelty Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (turvallisuuskomitea.fi).

Puolustusvoimien näkökulmasta tilanne Itä-Suomessa on ennallaan eli rauhallinen. Myös rajatilanne on edelleen hyvin rauhallinen ja vakaa. Hybridivaikuttamiseen on kuitenkin hyvä varautua ja viranomaisten välisellä yhteistyöllä on olennaista merkitystä vaikuttamisyritysten torjunnassa.

Maahanmuuttoviraston näkökulmasta maahantulon tilanne on tällä hetkellä tasaantunut jonkin verran. Laajentuvan maahantulon rajaa ei edelleenkään ole ylitetty ja poliisi sekä raja pystyvät hyvin hoitamaan maahan tulevien rekisteröinnin. Vaikka tilanne on tasaantunut ja rauhallinen, varautumista myös laajenevaan maahantuloon jatketaan.

Väestöhälyttimien koesoitot ovat osa suomalaista varautumista

Valmiustoimikunnassa keskusteluun nousi väestöhälyttimien testaus. Suomessa kokeillaan väestöhälyttimiä säännöllisesti jokaisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 12.00 soittamalla koesoitto. Koesoitto on yhtämittainen tasainen hälyttimen ääni, joka kestää 7 sekuntia. Valmiustoimikunnassa todettiin, että varsinkin maahan tulleille lapsille on tärkeää saada tieto siitä, että hälyttimien koesoitot ovat Suomessa normaalia varautumista, eikä niistä ole syytä huolestua.

Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu seuraavan kerran touko-kesäkuun vaihteessa.

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävänä on ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa, toimia alueellisen varautumisen yhteensovittamisen sekä siihen liittyvän yhteistoiminnan ja tiedonvaihdon foorumina sekä edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua ja turvallisuusyhteistyötä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialue kattaa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat. Alueellisessa valmiustoimikunnassa on mukana maakuntien varautumisen keskeiset viranomaiset ja toimijat.

Aluehallintovirasto