07.10.2020

Kotiseudun historia avautuu museon käytävillä

Könönpellon ja Kangaslammin koulun oppilaat tutustuivat paikalliseen teollisuuden historiaan.

Koululaiset osallistuvat tällä viikolla Opi museossa -viikon tapahtumiin. Varkauden museot tarjoaa nuorille syksyn aikana tietoa teollisuuspaikkakunnan monipolvisista vaiheista. Teemaviikko on osa seudullista Kulttuuriketju-kulttuurikasvatussuunnitelmaa.

Varkautelaiset oppilaat pääsevät opiskelemaan syksyn aikana historiaa mielenkiintoisessa ympäristössä Varkauden museoilla. Tiistaina vierailulla kävivät Könönpellon koulun 5.-luokkalaiset sekä Kangaslammin koulun 5.- ja 6.-luokan oppilaat.

Museon näyttelyihin tutustuminen on osa seudullista opetussuunnitelmaa eli Kulttuuriketju-kulttuurikasvatussuunnitelmaa, joten kaikki 5.-luokkalaiset pääsevät tutustumaan paikalliseen museoon. Kulttuuriketju on Lastenkulttuurikeskus Verson koordinoima Keski-Savon seudullinen kulttuurikasvatussuunnitelma, jossa ovat mukana Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki ja Varkaus. Museovierailulla mukana ollut Könönpellon koulun luokanopettaja Sami Hänninen pitää Kulttuuriketjua kokonaisuutena hyvänä.

–On hyvä, että jaksotusta on mietitty eri-ikäisille oppilaille valmiiksi, siten kaikki oppilaat pääsevät osallistumaan samalla tavalla, vaikka opettaja vaihtuisikin koulun aikana. Museovierailu sopii hyvin 5.-luokkalaisille, sillä he ovat aloittaneet juuri historian opiskelun, Hänninen kertoo.

Kuvansin koulun 5.-luokkalaiset vierailivat Varkauden museoilla jo syyskuun puolella. Museoassistentti Anne Puurunen kertoo, että oppilaat tutustuivat näyttelyihin ja osallistuivat työpajaan. Museokäynti onnistui Joroisten kunnan ja paikallisen kuljetusyrittäjän yhteistyönä.

–Kuvansin koulun oppilaat vierailivat meillä ensimmäistä kertaa. He olivat yhteistyöstä innostuneita ja aikovat käydä meillä myös jatkossa.

Teemaviikolla oppilaat kutsutaan lähimuseoon
ja hyödynnetään digiaineistoja

Suomen Museoliiton organisoimaa valtakunnallista Opi museossa -viikkoa vietetään 11. kertaa 6.-9. lokakuuta. Teemaviikossa on mukana kymmeniä museoita, jotka myös jalkautuvat kouluihin sekä jakavat verkkosivuillaan maksutonta oppimateriaalia. Tavoitteena on tuoda museo oppimispaikkana lähemmäs koululaisia ja opiskelijoita. Museo tarjoaa monipuolisen paikan opiskella useaa eri oppiainetta ja siellä voi avartaa niin historian, taiteen, kulttuurin kuin yhteiskunnan näkökulmia.

Pohjois-Savossa teemaviikossa on mukana Varkauden museot ja Etelä-Savossa Suomen metsämuseo Lusto. Varkaudessa Opi museossa
-teemaviikkoa ovat järjestäneet usean vuoden ajan yhteistyössä Varkauden museot sekä Lastenkulttuurikeskus Verso. Teemaviikko on vuosien myötä laajentunut usealle viikolle.

Tuomo Salmela syvensi oppilaiden tietoutta kotipaikkakunnan historiasta draaman keinoin.Koronan mukanaan tuomista haasteista huolimatta museovierailut toteutuvat syksyn aikana. Koulujen vierailut on jaettu usealle eri päivälle, joten riittävät turvavälit ja hygienia voidaan varmistaa. Puurunen kertoo, että useampaan päivään päädyttiin koska vierailulle tulevia luokkia on paljon. Viimeiset viidesluokkalaiset käyvät museossa marraskuun lopulla.

–Pienessä ryhmässä on rauhallista tutustua näyttelyyn, hän kuvailee.

Vierailun aikana oppilaat pääsevät tutustumaan paikallishistoriasta kertovaan näyttelyyn taiteen keinoin ja koululaisia innostavalla tavalla.

–Olemme vuosien aikana tarjonneet ryhmille monipuolista ohjelmaa. Lapset ovat olleet innoissaan, kun ovat päässeet toiminnallisen osuuden aikana tekemään jotain näyttelyyn liittyvää, Puurunen kertoo.

Tällä viikolla oppilaat tutustuivat ”Teollisuuden tekijät – Kymmenen tarinaa tehtailta” -näyttelyyn sisällöntuottaja Anne Hyvärisen opastuksella, jonka jälkeen teatteriohjaaja Tuomo Salmela toi esiin paikallista historiaa draaman keinoin. Salmela kertoo, että oppilaiden kanssa käytettävissä aika on tiivis ja koronan vuoksi rekvisiitat joutuvat olemaan varastossa, mutta hänen tavoitteenaan on viedä oppilaat näyttelyssä esillä olevaan aikakauteen ja sen myötä nousseiden henkilöiden elämään.

–Tällä viikolla on ensimmäinen ryhmä, jolle pidän draamatuokion tässä muodossa. Olen syksyn aikana mukana myös muilla koulujen museovierailuilla, Salmela toteaa.

Opi museossa -viikon tämän vuoden teemana on museoiden digitaaliset aineistot. Varkauden mu-seoilla varkautelaisen kulttuuriperinnön tallennustyössä painotetaan Varkauden teollista historiaa sekä teollisen yhteisön historiaa. Kattaviin valokuvakokoelmiin voi tutustua Piipunjuurella.fi -tietokannassa, jonka kuvat sekä tiedot ovat vapaasti käytettävissä koulutuksessa, tutkimuksessa ja yksityisessä käytössä.

Taidetta sekä
paikallista historiaa

Varkauden museoiden syksyssä on useita näyttelyitä, joihin kaikkiin on vapaa pääsy. Paikallishistoriaa käsittelevän ”Teollisuuden tekijät – Kymmenen tarinaa tehtailta” -näyttelyn lisäksi tarjolla on ”Metsän syli” ja ”Toivo - Hope” -näyttelyt. Syys-Vekara -viikolla järjestetetään koko perheelle sopiva Väritä metsän sylissä -työpaja. Sen aikana on mahdollista luoda värityskuvia kuvataiteilija Ulla-Maija Kallisen teosten pohjalta sekä tutustua hänen maalauksiinsa. Työpaja on avoinna 13.-16. lokakuuta kello 10-16.

Varkauden museon pysyvä näyttely ”Teollisuuden tekijät - Kymmenen tarinaa tehtailta” nostaa esiin työntekijöiden näkökulmaa aina 1800-luvulta lähtien. Nähtävillä on valokuvia Varkauden museoilta sekä alkuperäisesineistöä Tehtaan museon kokoelmista.

Kuvataiteilija Tarja Walliuksen ”Toivo - Hope” -näyttely on hänen 60-vuotisjuhlanäyttelynsä. Kuusi isoa tilateosta vuosilta 2000-2020 edustavat taiteilijan taideprojekteja niin koti- kuin ulkomailla. Varkautelaislähtöisen Walliuksen näyttelyssä on käytetty pelkästään kierrätettyjä ja löydettyjä materiaaleja. Varkauden taidemuseon PopUp- näyttely on esillä Varkauden kirjaston näyttelytilassa 29. lokakuuta asti.

Kuvataiteilija Ulla-Maija Kallisen ”Metsän syli” -näyttelyn lähtökohtana on rehevä luonto ja maalaukset ovat tyyliltään fantasiaa. Turkulainen Kallinen on taustaltaan humanisti ja hänen teoksistaan heijastuu kiinnostus ympäröivään luontoon, vanhoihin kulttuureihin sekä estetiikkaan. Maalaukset ovat nähtävillä Varkauden taidemuseossa 29. marraskuuta asti.

Lähde: Suomen Museoliitto

Riika Paukkonen