30.09.2020

Kylät toteuttavat Varkaudessa pitkäjänteistä kehitystyötä

Uuden kehittämishankkeen aikana kiinnitetään huomiota kylien palveluihin. Kuvassa Kangaslammin kirkonkylällä sijaitseva kirjasto, asiointipiste ja Kangaslammin koulu.

Elinvoimainen Kangaslampi nyt ja tulevaisuudessa -hanke jatkaa Varkauden alueen kylien kehittämistyötä. Kylätoiminnalla on seudulla pitkät perinteet ja asuinalueiden viihtyisyyteen halutaan panostaa. Kylissä haetaan parhaillaan vapaaehtoisia, joita koulutetaan vertaisohjaajiksi digi-infoihin.

Kangaslammin kirkonkylällä sekä Viljolahden ja Harjurannan kylissä käynnistyi 1. syyskuuta hanke, joka jatkaa keväällä 2020 päättyneen Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeessa esiin nousseiden asioiden kehittämistä. Viime vuosina kylien välistä yhteistyötä on tiivistetty ja toteutettu muun muassa laaja asukaskysely.

–Odotukset ovat korkealla. Toivomme, että Elinvoimainen Kangaslampi nyt ja tulevaisuudessa -hankkeen myötä asioita saataisiin vietyä eteenpäin, Kangaslammin Kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Olli-Pekka Kähkönen toteaa.

Projektipäällikkö Mika Tsupari toivoo kylien asukkailta ajatuksia asuinalueen kehittämiseen.Enemmän digiosaamista ja lähipalveluja

Elinvoimainen Kangaslampi nyt ja tulevaisuudessa -hankkeen projektipäällikkönä toimii Mika Tsupari. Syksyn aikana varkautelaisten kylien elämään tutustunut Tsupari on työskennellyt aiemmin Kuopion seudulla ja vastannut muun muassa Vehmersalmen pitäjäraadin toiminnasta. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Maaseudun pitkät välimatkat ja liikkuva työ saivat osaltaan hänet muuttaman Varkauteen. Tsupari kertoo työskentelevänsä silloin tällöin etänä, mutta hankkeen tukikohtana toimii Kangaslammin Kylätalo.

–Asukkaat voivat olla minuun yhteydessä ja tuoda esiin ajatuksiaan Kangaslammin alueen kehittämisestä, Tsupari kannustaa.

Asukkailla on mahdollisuus osallistua syksyn aikana useisiin yleisötilaisuuksiin. Tsuparin mukaan yksi hankkeen tavoitteista on asukkaiden digiosaamisen kasvattaminen ja eri kylillä tullaan järjestämään digi-infoja. Parhaillaan haussa on digikouluttaja sekä vapaaehtoisia, jotka haluaisivat kouluttautua vertaisohjaajiksi.

–Hankealueen asukkaiden pitää hakea palveluja kaukaa, eivätkä liikenneyhteydet ole hyvät. Digipalveluilla on mahdollista yrittää korvata osa palveluista, Tsupari toteaa.

Käynnistysvaiheessa Kähkönen pitää digi-infoja yhtenä hankkeen tärkeimpänä kehityskohteena. Hän tuo esiin, kuinka palvelut ovat entistä enemmän sähköisiä ja etäyhteydenpito kasvaa. Digitaitojen kehittämistä kaipaavat erityisesti ikääntyneet ja kyläläiset, jotka asuvat pitkien välimatkojen päässä palveluista. Myös nuorilla on tarvetta taitojen kehittämiseen, vaikka digitaalinen maailma onkin heille tutumpaa. Hankkeen aikana kehitetään oppilaitosyhteistyötä, jossa nuoret voisivat opettaa digitaitoja vanhemmille asukkaille.

–Ajatuksena on, että nuoremmat olisivat ohjaamassa vanhempaa väestöä tablettien ja älypuhelinten saloihin, Kähkönen selvittää.

Kangaslammin alueen kylissä on pilotoitu kumppanuuspöytä menetelmää, jossa asukkaat, kaupungin virkamiehet ja päättäjät kokoontuvat yhteisen asian äärelle. Tsupari kertoo, että syksyn aikana on tulossa sote-kumppanuuspöytä ja tarkemmat tiedot siihen liittyen tiedotetaan myöhemmin. Suunnitteilla on lisäksi kylien palvelupäiviä, joissa palveluja tuodaan pop-up -henkisesti lähelle asukkaita.

Tulevan vuoden aikana kylissä paneudutaan myös kylien ja kaupungin väliseen viestintään sekä aktivoidaan kesäasukkaita, jotka ovat yksi hankkeen kohderyhmistä.

–Koska hankkeen aloitus siirtyi koronan vuoksi, pääsemme työskentelemään kesäasukkaiden parissa vasta tulevana keväänä, Tsupari kertoo.

Elinvoimainen Kangaslampi nyt ja tulevaisuudessa -hankkeen toiminta-alueeseen kuuluvat kaikki entiseen Kangaslammin kuntaan kuuluneet kylät. Syyskuun alussa käynnistynyt hanke päättyy elokuussa 2021. Hankkeen kokonaiskustannus on 100 000 euroa, josta Kehittämisyhdistys Mansikka ry on tukenut hanketta 80 000 eurolla. Varkauden kaupunki on myöntänyt Kangaslammin Kyläyhdistys ry:lle 50 000 euron lainan hanketta varten sekä osallistunut hankkeen omarahoitusosuuden rahoittamiseen 10 000 eurolla. Kangaslammin Kyläyhdistys ry rahoittaa omarahoitusosuutta 10 000 euroa talkootyöllä sekä lahjoitusvaroilla. Hankkeelle perustetaan seurantaryhmä, joka tulee esittelemään hankkeen tuloksia sekä kylien toimintaa Varkauden kaupunginhallitukselle.

Vanha terveysasema muotoutui
kylän kokoontumispaikaksi

Varkauden isoimmissa kylissä, Viljolahdella ja Harjurannalla, on omat kylätalonsa. Kangaslammin kirkonkylällä kokoontumispaikka on ollut asukkaiden toiveissa pitkään ja se nousi esiin myös edellisen hankkeen aikana toteutetussa asukaskyselyssä. Kangaslammin Kyläyhdistys ry osti Peippola-nimisen terveyskeskuskiinteistön Varkauden kaupungilta keväällä 2020. Kirkonkylällä sijaitsevassa Kylätalossa on tällä hetkellä vuokrattavana kaksi muunneltavaa toimistotilaa sekä asunnoksi sopiva yksiö. Syksyn aikana tiloissa on järjestetty kokontumisia ja siellä on käynnistetty lapsille ja nuorille säännöllistä toimintaa. Kähkönen toivoo, että vuokrattavat tilat herättäisivät kiinnostusta.

–Kylätalo sopii esimerkiksi kokousten ja juhlien järjestämiseen. Yrityksillä on mahdollista tarjota tiloissa esimerkiksi kampaamo- tai hierontapalveluja tai käynnistää tuotannollista toimintaa.
Kylätalon avajaisia vietetään lauantaina 3. lokakuuta kello 10-14. Tapahtuman aikana yleisö pääsee tutustumaan uusiin tiloihin sekä nauttimaan kyläyhdistyksen kahvitarjoilusta. Päivä huipentuu huutokauppaan, josta voi hankkia kotiin viemisiksi palan paikallista historiaa. Kähkönen lupaa, että huudettavaksi on tulossa monenlaista kouluun liittyvää esineistöä, kuten koulutauluja. Varkauden kaupunki ja Kangaslampi-seura uudistivat Koti- ja koulumuseon näyttelyn vuonna 2018 ja sen aikana kokoelmasta poistui näyttelyyn sopimattomia esineitä. Museon siirtyessä Kangaslammin Kyläyhdistyksen omistukseen, myös esineistö jäi heidän käytettäväksi.

–Huutokaupan myyntituotto menee kyläyhdistyksen hyväksi, Kähkönen kertoo.

Kangaslammin Kyläyhdistys juhlii ensi vuonna 10-vuotissyntymäpäiviä. Kähkösen mukaan on ajankohtaista pohtia, miten kyläyhdistystä juhlistetaan.

–Kangaslampi-päivät on järjestetty 10 vuoden ajan samalla sapluunalla. Ajatuksena on ainakin uudistaa niitä jollakin tavoin.

Elinvoimainen Kangaslampi nyt ja tulevaisuudessa -hanke
Projektipäällikkö
Mika Tsupari
p. 044 238 1959
elinvoimainenkangaslampi@gmail.com

Riika Paukkonen