13.01.2021

Läsnäolevaa saattohoitoa

Läsnäolo on tärkeintä saattohoidossa. Kuva: Susanna Miettinen/Saata Minut 2018 -valokuvakilpailu.

Saattohoitoa tuotiin näkyville loppuvuodesta 2020 parin kuukauden mittaisen kampanjan avulla. Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen ja yhteistyökumppaneiden järjestämä Saata minut 2020-kampanjan tavoitteena oli lisätä tietoisuutta saattohoitotyöstä ja psykososiaalisen tuen tarpeesta saattohoidossa. Esillä oli myös vapaaehtoisvoimin järjestettävä henkinen ja sosiaalinen tuki saattohoitopotilaille sekä heidän läheisilleen.

Saattohoito ja siihen liittyvä kuoleman läheisyys herättävät tunteita ja sanattomuuttakin. Saattohoidon vapaaehtoinen on vakavasti sairaan ihmisen rinnalla elämän loppuvaiheessa, läsnäoloon ei aina tarvita sanoja. Pohjois-Savon Syöpäyhdistys kouluttaa vapaaehtoisia tähän tukitoimintaan ja järjestää työnohjausta ja tukea saattohoidon vapaaehtoisille.

Saattohoidon vapaaehtoinen toimii
tavallisen ihmisen taidoin

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen saattohoidon vapaaehtoisia on toiminut Varkaudessa vuodesta 2017 lähtien. Saattohoidon vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Anne Rautiainen kertoo, että saattohoidon vapaaehtoinen on alkuhaastattelun kautta ohjautunut koulutukseen, jossa perehdytään yhdistyksen toimintaan, yleisesti saattohoitoon sekä kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen.

–Alkuhaastattelun avulla selvitetään hakijan motivaatiota, voimavaroja ja soveltuvuutta tehtävään. Sellainen ihminen sopii tehtävään, jolla on aikaa toimintaan, auttamisen halua ja jonka elämäntilanne on sellainen, että voimavaroja riittää kohdata vakavasti sairas.

Rautiainen korostaa, ettei saattohoidon vapaaehtoinen korvaa hoitoalan ammattilaisia eikä läheisiä vaan vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen taidoin. Vapaaehtoisen ei tarvitse olla hoitoalan ammattilainen, mutta usein hoitoalalla toimineet ihmiset hakeutuvat tällaiseen toimintaan mukaan.

–Vapaaehtoisen tärkein tehtävä on olla läsnä ja kulkea sairastuneen tai hänen läheisensä rinnalla elämän loppuvaiheessa. Vapaaehtoinen voi kuunnella, olla läsnä ja keskustella, katsella yhdessä valokuvia tai vaikka rasvata tuettavan jalkoja. Tärkeintä on, että vapaaehtoinen toimii tuettavan ehdoilla, mitä sairastunut tai hänen läheisensä toivoo. Vapaaehtoinen antaa omaa aikaansa toiselle kiireettömästi ja olemalla tuettavaa varten. Aina ei tarvita välttämättä edes sanoja vaan pelkkä läsnäolokin riittää. On tärkeää osata kuunnella ja sietää myös hiljaisuutta.

Vapaaehtoinen saa tukea,
ohjausta ja osallisuutta

Anne Rautiainen kertoo, että vapaaehtoinen voi toimia osastolla tai jopa tuettavan kotona. Vaikka puhutaan saattohoidon vapaaehtoisista, voi vapaaehtoinen olla rinnalla kulkija jo silloin, kun tuettava on oireenmukaisen hoidon vaiheessa, eikä ole vielä saattohoidossa. Tukipyyntö saattohoidon tukea tarvitsevasta ihmisestä tulee koordinaattorille ja koordinaattori välittää vapaaehtoisen. Saattohoidon vapaaehtoiset ovat allekirjoittaneet vaitiolosopimuksen.

–Vapaaehtoisia tuetaan tarjoamalla heille säännöllisesti työnohjausta sekä virkistystä. Näin tuetaan vapaaehtoisten jaksamista. Lisäksi vapaaehtoiset voivat olla yhteydessä koordinaattoriin matalalla kynnyksellä. Vapaaehtoistoiminta antaa tunteen, että voi olla hyödyksi. Moni vapaaehtoinen mainitsee myös sen, että saa itselle hyvän olon siitä, kun voi olla avuksi. Myös vapaaehtoisten ryhmä voi antaa heille kokemuksen siitä, että kuuluu johonkin.

Saata Minut 2020-kampanja oli lokakuussa 2020 alkanut parin kuukauden mittainen kampanja hyvän ja yksilöllisen saattohoidon puolesta. Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen ja yhteistyökumppaneiden toteuttama kampanja sai alkunsa valtakunnallisena saattohoidon päivänä pidetystä keskustelutilaisuudesta.

–Tämän kampanjan tavoitteena oli lisätä tietoisuutta saattohoitotyöstä ja psykososiaalisen tuen tarpeesta saattohoidosta sekä tietoisuutta vapaaehtoisvoimin järjestettävästä henkisestä sekä sosiaalisesta tuesta saattohoitopotilaille sekä heidän läheisilleen. Kokemuksena kampanja herätti tunteita, monella on hyvin läheistä kokemusta aiheesta. Kuolemasta ei juuri puhuta, vaikka se kuitenkin kuuluu meidän jokaisen elämään. Jokaisella on oikeus hyvään kuolemaan.

Varkaudessa koulutetaan uusia saattohoidon vapaaehtoisia tänä keväänä.

–Moni saattohoidossa oleva voisi hyötyä vapaaehtoisesta. Vapaaehtoinen tuo arjen tuulahduksen ja on läsnä nimenomaan saattohoitovaiheessa, joskus jopa jo aiemmassa oireenmukaisessa hoidon vaiheessa, Rautiainen kommentoi.

Lisätietoja:
anne.rautiainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi
p.044 523 6996
Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen sivut

Tiina Kontro-Heiskanen