06.10.2021

Lyhytaikaisen hoivan perusteita päivitettiin

Leppävirran kunnan palveluohjaus antaa tietoa ikääntyneille tarjolla olevista palveluista. (Kuvituskuva).

Leppävirran kunnan Iäkkäiden palvelustrategian tavoitteena on mahdollistaa iäkkäiden kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Strategian päivittämisen yhteydessä tarkasteltiin iäkkäiden lyhytaikaisen hoivan myöntämisen perusteita ja tehtiin niihin tarvittavat muutokset. Lyhytaikaishoivalla tuetaan erityisesti ikääntyneitä, jotka asuvat kotona omaishoitajan tuella.

Iäkkäiden palvelustrategia vuosille 2021-2022 painottaa iäkkäiden oikeutta asua omassa kodissaan riittävien palveluiden tukemana. Leppävirran kunta pyrkii tähän ennaltaehkäisevillä ja kuntouttavilla palveluilla sekä järjestämällä kotihoitoa ympäri vuorokauden.

Lyhytaikaista hoivaa järjestetään pääsääntöisesti kunnan omana toimintana. Palvelua on tarjolla Riihikodissa ja tulevaisuudessa myös perhehoidossa.

–Haluamme kuntana turvata, että asiakas saa palvelua tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Rakensimme tukielementtiä erityisesti omaishoitajille, jotka ovat korvausluokassa kolme ja neljä. Ikääntyneiden lyhytaikaisen hoivan myöntämisen perusteet päivitettiin, jotta omaishoidettava voisi asua pidempään kotona yhdessä omaishoitajan kanssa, vs. hoivapalvelujohtaja Sanna Halonen kertoo.

Palvelujen saatavuus
hyvällä tasolla

Leppävirran perusturvalautakunta käsitteli kokouksessaan lyhytaikaisen hoivan perusteita 9. syyskuuta. Perusturvalautakunta hyväksyi yksimielisesti uudet iäkkäiden lyhytaikaisen hoivan myöntämisperusteet ja ne astuivat voimaan 1. lokakuuta. Asian valmistelijana toiminut Halonen toteaa, että kunnassa selvitettiin lyhytaikaisen hoivan tarvetta ja tällä hetkellä palvelua voidaan tarjota kaikille, joille se palveluohjaajan kartoituksen mukaan kuuluu. Riihikodissa voidaan toteuttaa myös viikon mittaisia lyhytaikaisen hoivan jaksoja.

–Voimme järjestää omaishoitajien lakisääteiset vapaat sekä tarjota heille myös lisäpäiviä. Aiemmin lisäpäivien myöntämiselle ei ollut olemassa selkeitä perusteluja ja olemme nyt pyrkineet rakentamaan oikeudenmukaista kohtelua.

Selkeät perustelut lyhytaikaisen hoivan saamiselle ovat tulleet tarpeeseen. Halonen tietää, että kuntalaisten keskuudessa on ollut epäselvyyttä siitä, kenelle ikääntyneille paikkoja on vapaana. Omaiset ovat voineet toivoa esimerkiksi yksin elävälle ja virkistystä kaipaavalle ikääntyneelle vanhemmalleen intervallihoitojaksoa Riihikotiin.

–Saamme välillä kysymyksiä siitä, eikö intervallijaksoille enää pääse. Tällä hetkellä resurssimme eivät siihen riitä.

Perhehoitajat täydentävät tulevaisuudessa
ikääntyneiden palveluja

Lyhytaikaisen hoivapalvelun myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin sekä asiakkaan toimintakyvyn kokonaisvaltaiseen arvioon. Aloitteena voi toimia asiakkaan, hänen läheisensä tai ammattilaisen havaitsema avun tarve. Lähtökohtaisesti lyhytaikaishoitoa saavat ne asiakkaat, joiden kotona selviytymistä ja omaishoitajan jaksamista pystytään tukemaan lakisääteisillä hoitojaksoilla. Suurentunut riski joutua ympärivuorokautiseen hoitoon kotona asumista tukevista palveluista ja tukitoimista huolimatta otetaan myös huomioon. Lyhytaikaishoivasta peritään hoitopäivämaksu kunnan asiakasmaksuohjeen mukaisesti.

Omaishoitajuuteen liittyvät asiat, kuten sopimukset sekä loma-asiat, hoidetaan Leppävirran kunnan palveluohjauksessa.
–Oma palveluohjaaja on avainasemassa omaishoitajan vapaiden järjestämisessä. Hän kartoittaa asiakkaiden tilanteet tasapuolisesti, Halonen selvittää.

Läheistään säännöllisesti hoitavia on käytännössä paljon enemmän kuin omaishoitajan tukien piirissä eläviä. Halonen kannustaa ikääntyneiden omaishoitajia olemaan aktiivisia ja hakemaan korvausluokan muutosta tarpeen mukaan. Hänen mukaansa omaishoitajan arjessa voi ilmetä uupumusta tai haasteita jaksamisessa.

–On paljon tapauksia, joissa omaishoitaja puurtaa puolison kanssa, eikä osaa hakea apua. Tälläisissa tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä palvelunohjaajaan.

Leppävirralla on käynnistetty ikäihmisten perhehoitajien valmennukset syksyn aikana ja ne kestävät marras-joulukuuhun saakka. Valmennukseen osallistujat ovat kiinnostuneita hoitamaan ikääntyneitä asiakkaita näiden omissa kodeissa. Osa tulee mahdollisesti myös tarjoamaan omassa kodissaan perhekotihoitoa.

–Perhehoitajien valmennus on vasta alkuvaiheessa ja tulemme miettimään, millaisena apuna he voisivat olla omaishoitajille ja ikääntyneen lyhytaikaisen hoivan tuottajina, Halonen toteaa.

Riika Paukkonen