01.09.2021

Merkittävä konepajainvestointi Varkauteen

Uuden konepajan peruskivi muurattiin maanantaina 30. elokuuta.

Varkauden Hasinmäkeen on noussut kesän aikana hyvää vauhtia konepajarakennuksen perustukset. ANDRITZ Warkaus Works Oy:n uudet tilat tulevat kokoamaan koko henkilöstön saman katon alle. 23,5 miljoonan investointi pitää yrityksen kiinni tulevaisuudessa ja mahdollistaa aiempaa suurempien komponenttien valmistamisen.

ANDRITZ Warkaus Works Oy:n, Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:n, Varkauden kaupungin ja rakennuttajan edustajilla oli maanantaina syytä hymyyn. Pitkäjänteisesti työstetty konepajahanke oli edennyt vaiheeseen, jossa hankkeen toimijat pääsivät muuraamaan yhdessä AWW paja-22:n peruskiveä.

–Kiitos ANDRITZ Warkaus Works Oy, että luotitte meihin ja teitte ratkaisun valita investointikohteeksi Varkauden ja panostatte tänne sekä sitoudutte kaupunkiin. Se, jos mikä antaa varkautelaisille uskoa tulevaisuuteen ja nostaa kaupungin näkyvyyttä sekä imagoa, Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:n toimitusjohtaja Jouko Laitinen kiitteli puheenvuorossaan.

Varkauden kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Joonas Hänninen nosti puheenvuorossaan esiin, kuinka Varkauden seutu on Pohjois-Savon viennin veturi, vuotuisen viennin ollessa 750 miljoonaa euroa. Hän muistutti, että vaikka tulevaisuuden näkymät ovat valoisat, työtä on jatkettava esimerkiksi työvoiman saatavuuden osalta. Varkauden kaupunki työstääkin parhaillaan useita ongelmiin liittyviä ratkaisuja yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja elinkeinoelämän kanssa.

–Korona on havahduttanut meidät huomaamaan, miten monet nykyajan työtehtävistä voidaan hoitaa paikkariippumattomasti etätyön välinein. Tämä muutos yhdistettynä alueemme edulliseen elämiseen ja korkeaan elämänlaatuun ovat jo nyt aiheuttaneet positiivisen muutoksen, joka näkyy muun muassa asuntomarkkinoilla, Hänninen totesi.

Yhtiö luo Varkaudessa
uutta tulevaisuutta

Globaalilla teknologiayhtiö ANDRITZ:lla ei ole tytäryhtiönsä Warkaus Worksin lisäksi muita kattilatuotannon konepajoja ja uusi konepajarakennus on yksi tämän vuosituhannen merkittävimpiä teollisuusinvestointeja Varkauteen. Yhtiö työllistää tällä hetkellä noin 90 henkilöä ja sen liikevaihto oli vuonna 2020 21,8 miljoonaa euroa.

ANDRITZ Warkaus Works Oy:llä on ollut iso rooli teollisuuspaikkakunnan historiassa. Toimitusjohtaja Antti Kettunen muisteli tilaisuudessa yhtiön vuosia Pirtinvirran varrella. Muistoja sinetöitiin myös muun muassa valokuvien muodossa metallilieriöön, joka muurattiin peruskiveen. Kettusen mukaan uusi konepaja on ainutlaatuinen tilaisuus asettaa tavoitteet korkealle.

–Rakenteilla olevat betonielementit ovat isoja, neljänneskilometrin kokoisia. Uusi konepaja mahdollistaa valmistuessaan aiempaa suurempien komponettien valmistamisen.

Hasinmäen teollisuus-alueelle vajaan 12 hehtaarin tontille rakentuu noin 15 000 neliön teollisuustilat, jotka kokoavat kaikki yhtiön työntekijät saman katon alle. Konepajarakennukseen syntyvät tuotanto-, toimisto-, varasto- ja muut tilat. Tällä hetkellä toimitilat sijaitsevat Sumitomo SHI FW:ltä vuokratuissa tiloissa.

Rakentaminen maakunnan
osaajien yhteistyönä

Uusi konepaja on sen rakennuttajan Keski-Savon Teollisuuskylä Oy:n suurin investointi kautta aikojen. KVR-urakkana rakennutettavan hankkeen kustannusarvio on 23,5 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijana on toiminut Rakennustyö Salminen Oy ja maanrakennusurakoitsijana Mikko Lyytinen Oy. Pääsuunnittelusta on vastannut Rakennuskonsultointi K-Suunnittelu Oy.

Rakennustyö Salminen Oy:n toimitusjohtaja Osmo Salminen kuvaili kulunutta kesää rakentamisen osalta suotuisaksi. Hän oli tyytyväinen hankkeeseen mukaan saatuihin hyviin työntekijöihin. Salmisen mukaan aikataulussa on pysytty koronasta huolimatta, mutta tilanne on tuonut kustannuspaineita rakennusmateriaaleihin, kuten villatuotteisiin. Konepajahanketta hän piti alueelle poikkeuksellisena.

–Toivottavasti hanke tuo mukanaan investointi-imua yrityskenttään, Salminen pohti.

Keski-Savon Teollisuuskylä vuokraa toimitilat ANDRITZ Warkaus Worksille kymmeneksi vuodeksi. Vuokrasopimuksen jatkosta sovitaan erikseen. Varkauden kaupunki on myöntänyt konserniyhtiölleen rakennuttamista varten 23,5 miljoonan euron antolainan 27:n vuoden laina-ajalla. ANDRIZ Warkaus Works Oy:n tavoitteena on saada uudet tilat käyttöön kesäkuussa 2022 ja konepaja toimimaan täydellä teholla vuoden 2023 aikana.

Riika Paukkonen