MLL avaa digitaalisen Nuorisoneuvolan vanhemmille
– murrosikäisten vanhemmat tarvitsevat enemmän tukea

Vanhemmuudesta puhutaan julkisuudessa nyt paljon. MLL:n Nuorisoneuvola kokoaa yhteen tietoa ja työvälineitä nuoren vanhemmalle, sillä nuoruus on erityinen elämänvaihe, jossa myös vanhemmuus haastetaan muutokseen.

–Nuoren normaaliin kehitykseen liittyy ilmiöitä ja tilanteita, jotka hämmentävät ja haastavat vanhempia​. Silloin vanhemman voi olla vaikea tukea nuoren myönteistä kasvua. Me ajattelemme, että kun normaaliin kehitykseen liittyviä tilanteita ja haasteita tehdään tutummaksi, voidaan ehkäistä niiden kasvu isommiksi ongelmiksi, kuvailee MLL:n vanhemmuuden tuen suunnittelija Anna Puusniekka.​

Murrosikä muuttaa paitsi lasta, myös vanhempaa. Aikuinen siirtyy uuteen elämänvaiheeseen vanhempana, eikä tukea ja tietoa ole liikaa tarjolla.

Vanhempien vertaisverkostot ovat usein vahvimpia, kun lapset ovat pieniä ja leikkitreffien sopiminen ja hiekkalaatikko pitävät huolen, että toisten samanikäisten lasten vanhempien kanssa tulee juteltua. Murrosikäisen vanhempi ei välttämättä yhtä luontevasti puhu lapsensa haasteista ja elämänvaiheesta toisten saman ikäisten vanhempien kanssa. Se voisi monesti auttaa normalisoimaan tilanteita. Lisäksi kuntien järjestämissä peruspalveluissa 13-18 -vuotiaiden lasten kasvatukseen on vanhemmille tukea tarjolla hyvin vähän.

–Perheet hyötyisivät lisätiedosta ja tuesta. Kun vanhemman ymmärrys nuoruuden ilmiöistä kasvaa ja kyky eläytyä nuoren asemaan kehittyy, perheen sisäiset vuorovaikutussuhteet voivat kehittyä myönteisemmiksi ja nuori voi saada vanhemmiltaan tarvitsemaansa tukea, Puusniekka kuvailee. 

Nuorisoneuvola tuo avun nuoren ja vanhemman luo

MLL avaa torstaina 13. helmikuuta Nuorisoneuvolan. Täysin digitaalinen palvelu kokoaa tietoa 12-18-vuotiaan kehityksestä, tukea nuoren kohtaamiseen ja haastaviin tilanteisiin. Lisäksi chat mahdollistaa vanhemman ja nuoren yhteisen keskustelun MLL:n ammattilaisen kanssa pienistä tai isommistakin huolenaiheista.

–Tällainen yhteinen chat, johon nuori voi osallistua vaikka oman huoneen sängyn nurkasta on täysin uudenlainen palvelu nuorten perheille. Palvelu on anonyymi, luottamuksellinen ja maksuton. On tärkeää, että myös nuori tulee kuulluksi omasta tilanteestaan.

Nuorisoneuvola on osa MLL:n Vanhempainnettiä (mll.fi/vanhemmille). Vanhempainnetti sisältää tietoa 0-18 –vuotiaan lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä kasvatuksesta ja vanhemmuudesta​. Sivuston sisältöjen tarkoituksena on auttaa vanhempaa ymmärtämään lapsen eri kehitysvaiheita ja tavoittamaan lapsen mieli erilaisissa tilanteissa​. Kaikki Vanhempainnetin sisällöt ovat vanhempien käytössä maksutta ajasta ja paikasta riippumatta​. Vuonna 2019 sivustolla oli lähes miljoona kävijää ja 1,4 miljoonaa käyntiä.

Mitä Nuorisoneuvolassa on?

Asiantuntijoidemme tietotekstejä 12-18 –vuotiaan kehityksestä osa-alueittain ​
Vinkkejä arkeen nuoren kanssa, esim. Miten puhua nuorelle seksuaalisuudesta​
Podcast -sarja ”Onks kaikki ok?” murrosikäisen vanhemmalle​
Tulostettavia apuvälineitä vuorovaikutuksen tukemiseen: Nuoren nukkumispäiväkirja, Sovitaan vastuut -taulukko, Mistä nuori saa päättää, Perhepalaveri -ohjeet
Moderoitu keskustelupalsta​
Gallupeja vanhempia yleisesti puhuttavista asioista: Paljonko viikkorahaa? Millaiset kotiintuloajat?​
Linkki MLL:n Nuortennettiin: Kurkista nuorten maailmaan…​
Nuoren vanhemmuutta tukevaa tietoa, esim. nuoren kuohuvien tunteiden vastaanottamisesta ja sopivien rajojen asettamisesta.
Tukea huoliin -tietotekstit: Nuori on yksinäinen, Nuorella on mielenterveyden haasteita ​
Nuorisoneuvolan chat​
Tietoa MLL:n Vanhempainpuhelimesta ja netistä​

Nuorisoneuvolan chat:

Vanhempi voi ottaa yhteyttä missä tahansa asiassa 12-18 -vuotiaaseen nuoreen (ja/tai nuoren vanhemmuuteen) liittyen​
Anonyymi, luotettava, maksuton​
Vanhempi varaa netistä ajan chattiin työntekijän kanssa (n. 1h)​
Keskustelukertoja voi olla useampia​
Molempien vanhempien sekä nuoren itsensä mahdollisuus osallistua (ryhmächat)​
Joustava – nuoren ei tarvitse poistua kotoa (oman koneen/ älypuhelimen äärestä)​
Chat on nuorelle tuttu tapa kommunikoida​

Mannerheimin Lastensuojeluliitto