23.09.2020

Nuorten palvelut siirtyivät saman katon alle

Lampolahdenkadun uudet tilat on todettu toimiviksi.

Pieksämäkeläiset nuoret löytävät jatkossa työllisyyteen liittyvät palvelut helposti Lampolahdenkadulta. Ohjaamo Pientare, nuorten työpaja, etsivä nuorisotyö, työllisyyspalvelut ja työtoiminta viettivät avajaisia uusissa tiloissa syyskuun alussa.

Uusi nuoria palveleva tila on rakentunut kesän aikana valmiiksi ja vastaanottanut ensimmäisiä asiakkaitaan. Etsivän nuorisotyöntekijän Leevi Kotilaisen mukaan taloon asettuneiden toimijoiden yhteistyö oli tuttua myös Ohjaamo Pientareen aiemmissa tiloissa Huvilakadulla.

–Muuton myötä yhteistyö tulee lisääntymään, hän toteaa.

Ohjaamo Pientare, nuorten työpaja, työllisyyspalvelut ja työtoiminta siirtyivät samoihin tiloihin Lampolahdenkatu 2-4:ään kevään ja kesän aikana ja virallisia avajaisia vietettiin 8. syyskuuta. Paikalle haetaan uutta nimeä nimikilpailun kautta. Ohjaamo Pientareessa työskentelevät etsivät nuorisotyöntekijät Leevi Kotilainen ja Paula Manninen ovat todenneet tilat parin kuukauden aikana hyviksi.

–Tilat ovat aiempaa isommat ja sijainti on parempi. Uusissa aulatiloissa on hyvä ottaa nuoria vastaan, Kotilainen kertoo.

Työmahdollisuuksia
useilla aloilla

Ohjaamo Pientareessa on tavattavissa matalalla kynnyksellä useita asiantuntijoita. Kahtena iltapäivänä viikossa päivystävä nuorten asiantuntija Laura Matilainen Etelä-Savon TE-palveluista kertoo tapaavansa asiakkaita kasvokkain sekä TE-toimistossa että Ohjaamossa.

–Tuon mukanani TE-toimiston palvelut Ohjaamo Pientareelle nuorten lähelle. Monelle nuorelle Ohjaamo saattaa olla helpompi ympäristö saapua asioimaan kuin virasto. TE-toimistossa kanssani pääsee asioimaan vain ajanvarauksella, mutta Ohjaamo Pientareella päivystysvuorollani asiointiin aikaa ei tarvitse varata. Ohjaamossa asiakkaan käytettävissä on monialainen asiantuntijajoukko, jotka auttavat asiakasta eri elämänalueisiin liittyvissä kysymyksissä, Matilainen kertoo.

Alkanut syksy on pieksämäkeläisille nuorille monella tapaa haastava. Koronapandemian vaikutukset ovat heijastuneet niin työllisyyteen kuin opiskeluun. Matilaisen mukaan Pieksämäellä koronatilanne on näkynyt esimerkiksi peruuntuneiden kesätöiden muodossa.

–Toisaalta korkeakouluopintojen aloituspaikkojen lisääminen on näkynyt selvästi ja moni nuori on päässyt opiskelemaan.

Työ- ja elinkenoministeriö julkaisi 18. syyskuuta ammattibarometrin, joka perustuu TE-toimistojen näkemykseen keskeisten ammattien kehitysnäkymistä lähitulevaisuudessa. Arvioin-ti toteutettiin elo–syyskuussa 2020. Ammattibarometriarvioinnin tavoitteena on parantaa avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtaamista. Pieksämäen ammattibarometrin mukaan kaupungissa on tällä hetkellä pulaa sosiaali- ja terveysalalla muun muassa lähi-, sairaan- ja terveydenhoitajista ja so-siaalialan ohjaajista. Koulu- ja varhaiskasvatuspuolella pulaa on erityis- ja lastentarhaopettajista. Kaupungissa on myös kysyntää hitsaajille, putkiasentajille ja maansiirtokoneiden kuljettajille.

Koronatilanne on aiheuttanut nuorille työnhakuun epävarmuustekijöitä. Voimassa olevat koronaan liittyvät rajoitustoimenpiteet voivat muuttua nopealla aikataululla ja heijastua eri alojen toimintaan sekä työvoiman tarpeeseen. Matilainen näkee, että koronatilanteesta huolimatta Pieksämäellä on avoimia työpaikkoja tarjolla ja nuoren oma aktiivisuus auttaa työnhaussa eteenpäin.

–Etelä-Savon TE-toimistossa on nuorille tarjolla monenlaista palvelua ja tukea työnhakuun. Nuorten palveluja kehitetään kokoajan nuorten tarpeet huomioiden ja palveluihin kohdennetaan resursseja.

TE-palveluita on saatavilla Ohjaamon lisäksi TE-puhelinpalveluista ja sähköisen oma-asiointipalvelun kautta. TE-palveluista saa lisätietoa myös Twitter-, Facebook- ja Youtube-alustoilta. Matilaisen kokemusten mukaan koronan aikana lisääntynyt sähköisten palvelujen käyttö ei ole ollut nuorille hankalaa.

–Vaikka asiakkaiden kasvokkain tapaamista jouduttiin rajoittamaan, yhteydenpito on sujunut hyvin koronarajoituksista huolimatta. Sähköiset palvelut ja esimerkiksi videopuhelut ovat nykynuorille arkipäivää, Matilainen toteaa.

Asioita viedään
yhdessä eteenpäin

Pieksämäkeläiset nuoret voivat asioida Ohjaamo Pientareessa niin pienten kuin suurempienkin pulmiensa kanssa. Tarvittaessa nuoren kanssa voidaan keskustella vaikka etäkokoussovelluksen avulla.

–Riittää, että nuori kävelee meille sisään tai ottaa yhteyttä esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Ajanvarausta ei tarvitse, etsivä nuorisotyöntekijä Kotilainen täsmentää.

Työhaun ollessa ajankohtaista, Ohjaamon työntekijät tarjoavat mahdollisuuden käydä keskustelua siihen liittyvistä asioista. Kotilaisen mukaan nuoren kanssa kartoitetaan yhdessä onko työnhaun lisäksi esimerkiksi asumisessa asioita, joita voitaisiin yhdessä viedä eteenpäin.

–Voimme laittaa samalla käyntikerralla nuoren työnhaun voimaan ja antaa lisätietoa työllistymisen tukipalveluista.

Nuoren tarpeista riippuen asiat voivat vaatia useamman käyntikerran.

–On nuoren tilanteesta kiinni se, miten paljon jeesiä hän tarvitsee. Ohjaamolla on viikon aikana useampi eri päivystäjä, joiden kanssa asioita voidaan hoitaa helpommin. Pieksämäellä nuoren työllistymiseen voi mennä pidempikin aika, joten voimme hakea eri työvaihtoehtoja yhdessä tai selvittää muita mahdollisia palveluja, Paula Manninen kuvailee.

Ohjaamo Pientare tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kesken. Kotilainen kertoo, että he listaavat Pieksämäen alueelta nuorille sopivia työpaikkoja Po1nt-sivustolle. Listalla mainitaan työtä tarjoavan yrityksen tai toimijan nimi sekä päivä, johon mennessä työtä voi hakea. Sivuilla on lisäksi linkki työpaikkailmoitukseen.Tällä hetkellä työntekijöitä haetaan muun muassa joulusesonkia varten.

–Listalle on kerätty matalan kynnyksen työpaikkoja, joihin ei vaadita pitkää koulusta tai työkokemusta.

Alle 30-vuotiaille nuorille suunnatut sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kuuluneet Ohjaamo Pientareen palveluihin aiemminkin, mutta syksyn aikana niiden määrä lisääntyy.

–Jatkossa mielenterveys- ja päihdepalvelujen jalkautuva sairaanhoitaja on tavattavissa kahden viikon välein. Lisäksi tiloihin tulee maahanmuuttajien ja kiintiöpakolaisten tieto- ja neuvontapalvelut, etsivät nuorisotyöntekijät kertovat.

Ohjaamon tilat ovat avoinna tiistaista torstaihin kello 12-16 ja muuna aikana työntekijät tavoittaa puhelimitse tai sähköisesti. Ohjaamo-palveluita on lisäksi saatavilla maanantaisin ilta-aikaan pop up -Ohjaamolla Nuorisotila Weturissa kello 14-20 välisenä aikana.

Riika Paukkonen, kuva Leevi Kotilainen