13.10.2021

Savon Yrittäjät: Yksinyrittäjien rekrytuki kannustaa työllistämään

–Työllistäminen on Suomessa riskialtista, eikä yksinyrittäjällä ole välttämättä siihen resursseja. Siksi tällainen tukikokeilu on tarpeellinen, Savon Yrittäjien puheenjohtaja Tarja Arbélius kertoo.

Yksinyrittäjyys on aikamme merkittävimpiä työelämän trendejä, joten esitetty rekrytointitukikokeilu on tervetullut. Esitys antaa eväitä alkaa pysyvästi työnantajaksi.

–Olen keskustellut yksinyrittäjien kanssa työllistämisestä, ja esimerkiksi kauneudenhoitoalalla töitä tekemään otetaan mieluummin toiminimiyrittäjä, tai kevytyrittäjä. Riskit työntekijän palkkaamisessa koetaan liian isoiksi, Arbélius kertoo tilanteesta.

Rekrytointitukikokeilu madaltaa yksinyrittäjän kynnystä lähteä kokeilemaan työnantajan tehtävää, sillä se minimoi riskejä. Tuki on ehdotuksessa rakennettu niin, että se ei ole sidoksissa yhden työntekijän palkkaan. Hyvänä asiana Arbélius näkee myös sen, että tukea ei ole sidottu palkattavan työntekijän työajan kestoon, tai työsuhteen pituuteen.

–Työaikaan ja työn kestoon liittyvät edellytykset on onneksi jätetty esityksestä pois. Pelkkä kulujen pienentäminen ei mielestäni riittäisi tukemaan yksinyrittäjien työllistämistä.

Tuki saa Arbéliukselta kannatusta myös yrittäjien työhyvinvointia ajatellen. Työntekijä luo turvaa yksinyrittäjän arkeen.
–Kun yksinyrittäjä sairastuu, hän laittaa yrityksensä kiinni, tai tulee sairaana töihin. Työntekijä luo näin myös turvaa äkillisiä sairastapauksia, tai muita äkillisiä tilanteita ajatellen.

Kokeiluun satunnaisotannalla valittaville yrityksille maksetaan rekrytointitukea 10 000 euroa toteutuneiden palkkakustannusten perusteella. Tukea maksetaan enintään 50 prosenttia palkoista ja enintään 12 kuukauden ajalta.

Aikataulu voi koitua ongelmaksi

Kokeilun ongelma on rekrytoinnin kireä aikataulu. Kokeiluun valitut yksinyrittäjät saavat tiedon mahdollisuudestaan maaliskuussa 2022. Heillä on vain muutamien kuukausien ajanjakso tehdä rekrytointi.

–Aikataulu on liian lyhyt. Ammattilaisen rekrytointi ei tässä aikaikkunassa ole helppoa vallitsevan työvoimapulan johdosta. Rekrytointiaikaa tulisi pidentää esimerkiksi vuoden loppuun asti, kuten Suomen Yrittäjät ehdottaa, Arbélius kertoo.

Savon Yrittäjät ry