14.10.2020

Tavataan TaajamaTärskyillä?

Perheentalon tärskyillä yhteistä värivarjoilua.

TaajamaTärskyt avaavat tapahtumia eri puolilla kaupunkia. Warkautelaiset ry:n järjestämät tilaisuudet toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden sekä yritysten kanssa. Yhteisöllisyyden lisäksi tarkoituksena on tutustuttaa kaupunkilaisia eri kohteisiin ja toimintoihin. Tapahtumia ohjaavat yhdistyksen arvot, joita ovat yhteistyö, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen.

Vuosi sitten käynnistyneet TaajamaTärskyt toimivat kiertueen omaisesti syksyyn painottuen. Seuraava tapahtuma on Tehtaan koululla 14. lokakuuta, jolloin kävijät pääsevät muun muassa osallistumaan yhteisöllisen Polku-teoksen rakentamiseen. Kuopion Muotoiluakatemian HAPPY:D KUNTA –hankkeen toteuttaman teoksen ajatuksena on, että jokainen voi tuoda oman kiven osaksi polkua. Polku-teos kunnioittaa Varkauden teollista historiaa ja tuo esiin tämän päivän nuorten äänen. Ajankohtana tähän ajatukseen yhdistyy Vekara Varkauden tapahtumaviikko.

Kohdataan ja
toimitaan yhdessä

Warkautelaiset ry:n puheenjohtaja Tiina Immonen kertoo TaajamaTärsky-kiertueen tavoitteena olevan varkautelaisten osallisuuden vahvistaminen ja yksinäisyyden vähentäminen. Pyrkimys on toteuttaa kohtaamisia matalan kynnyksen keinoin.

–TaajamaTärskyillä viedään ohjelmaa ihmisten lähelle ja kohdataan asukkaita heidän omassa arjessaan. Erilaiset ihmiset eri ikäryhmistä kohtaavat toisiaan tasaveroisina ja pääsevät kiertueen myötä halutessaan tutustumaan kaupungin eri kohteisiin. Tapahtumien yhteydessä asukkailla on mahdollisuus saada tietoa Warkautelaiset ry:stä ja tulla mukaan yhdistystoimintaan.

Tapahtumien ajankohta on painottunut syksykauteen johtuen pitkälti kiertueen rahoituskuvioista, jotka selviävät edellisen kevään tai kesän aikana. Koronatilanteen vuoksi tapahtumakiertueen järjestäminen on tällä hetkellä haastavaa ja Immonen korostaa vastuullisuutta, jolloin toimitaan vallitsevien ohjeiden mukaan ja turvallisuutta noudattaen.

Tehtaan koulun lisäksi tänä syksynä on kokoonnuttu Perheentalolla, jossa tutustuttiin Kiertävän Wälkkeen liikuntavälineisiin.

–Yhteistä tapahtumille on aina ilmainen kahvi- ja makkaratarjoilu sekä onnenpyörä. Tapahtumat on pyritty viemään eri puolille kaupunkia sellaisiin paikkoihin, jotka ovat helposti saavutettavissa ja joissa on tarvittavat puitteet esimerkiksi tarjoiluihin ja pysäköintipaikkoihin.

Nuotiotulta, askartelua,
venyttelyä ja autorataa

Viime syksynä TaajamaTärskyt järjestettiin Päiviönsaaressa, Könönpellossa, Kuoppakankaalla ja Joutenlahdessa. Teemat ovat vaihdelleet tapahtumapaikkojen myötä, ohjelmassa on ollut passiin kerättäviä merkintöjä alueen yrityksistä, katumaalausta, venyttelyä ja rentoutusta, pihapelejä, autorata kauko-ohjattaville autoille, nuotiotulta, joulukorttien askartelua, pipareiden leivontaa ja muita tekemisiä.

Monipuoliset toiminnat ovat mahdollistuneet yhteistyössä asukkaiden, eri toimijoiden, yhdistysten sekä yritysten kanssa. Toiveena onkin, että kaupunkilaiset ja toimijat voivat olla mukana ideoinnista toteutukseen. Omalla asuinalueella vaikuttaen ja tutustuen kaupungin eri kohteisiin.

Loppuvuoden Taajamatärskyjen toteutus riippuu vallitsevasta koronatilanteesta.

Warkautelaiset ry on myös
TaajamaTärskyjen organisoija

Yhdistys edistää toimialueensa asukkaiden viihtyvyyttä, hyvinvointia, osallistumista sekä osallisuutta varkautelaisten asioihin ja toimijoiden kanssakäymistä. Pyrkimyksenä on myös edistää Varkauden asuinalueiden kiinnostavuutta ja kasvua, sekä ylläpitää ja kehittää kulttuuripalveluja sekä nuoriso-, urheilu- ja vapaa-ajan toimintaa.

Yhdistys toimii myös yhteistyössä alueen toimijoiden ja yritysten sekä alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Tiina Kontro-Heiskanen, kuva: Tiina Immonen