Varkaus haastaa mukaan kiusaamisen vastaiseen toimintaan

Varkaudessa käyttöön otettu toimintamalli on tuotu Kuopiosta, jossa siitä on ollut hyviä kokemuksia. Varkauden viestintäpäällikkö Kaisu Tolvanen kertoi, että tavoitteena on kiusaamisen suhteen nollatoleranssi.

–Olemme saaneet mukaan jo ison toimijajoukon, kuten päiväkoteja sekä kouluja. Lisäksi mukana on Varkauden Teatteri ja Kiitos kaveruudelle -kummeja, jotka antavat kasvonsa toiminnalle.

Kiusaaminen vaikuttaa
kaksisuuntaisesti

Kuluvalla viikolla Varkaudessa vietetään Kaveriviikkoa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton ideoima teemaviikko on samalla lähtöstartti Kiitos kaveruudelle -toimintaan. Järjestöpäällikkö Eila-Mari Väätäinen MLL:n Järvi-Suomen piiristä kiittelee sitä, kuinka hyvin kaupungissa on lähdetty toimintaan mukaan.

Kiusaaminen koskettaa suurta osaa suomalaisia. Sen kohteena ovat henkilöt päiväkoti-ikäisistä aikuisiin. Väätäinen viittasi puheessaan kasvatustieteen tohtori Laura Revon tutkimuksiin, joiden mukaan kiusaaminen voi olla vakava este ihmisen hyvinvoinnille.

–Se näkyy niin henkisessä kuin fyysisessäkin hyvinvoinnissa. Kiusatuilla on todettu vakavia fyysisiä ongelmia, kuten stressioireita, kiputiloja ja uniongelmia. Pienillä lapsilla esiintyy yökastelua. Myöhemmin kiusatuilla on vaikeuksia kiinnittyä työelämään ja yhteiskuntaan. Myös kaverisuhteiden muodostaminen vaikeutuu ja aikuisiällä toisiin on vaikeaa muodostaa luottamusta.

Väätäinen totesi kiusaamisen olevan kaksisuuntaista. Sen vaikutukset näkyvät myös kiusaajan elämässä. Jos kiusaamisen annetaan jatkua, on riski, että kiusaaja käyttäytyy myöhemmin agressiivisesti. Kiusaajilla on havaittu myöhemmässä elämässä mielenterveysongelmia, päihteiden käyttöä sekä antisosiaalisuutta.

–Tässä on aika vahvoja perusteita, minkä vuoksi kaverisuhteet ovat tärkeitä ja miksi kiusaamiseen tulee puuttua. Mielestäni tärkein on ihmisen kokemus, että hän ei olisi yksin, Väätäinen kertoi.

Ennaltaehkäisyn tulisi Väätäisen mielestä käynnistyä jo varhaiskasvatuksessa.

–Me aikuiset voimme omalta osaltamme puuttua kiusaamiseen. Ennaltaehkäisevään työhön tarvitaan tukea, myös heille, jotka toimivat kiusaajina sekä heille, joiden kohdalla kiusaaminen on päättynyt.

Varkaudessa päivitetään parhaillaan varhaiskasvatussuunnitelmaa. Taulumäen päiväkodin johtaja Eeva Mustonen on ollut mukana uudistustyössä.
–Tulemme tuomaan kiusaamisasian osaksi varhaiskasvatussuunnitelmaa. Se otetaan käyttöön uudistetussa muodossa ensi syksystä lähtien, hän kertoi.

Tunneoppia ja
supersankaruutta

Lastenkulttuurikeskus Verso on jalkauttanut Tunteiden tuuli -menetelmää Varkau-den kouluihin. Vuonna 2012 Pieksämäellä kehitetty menetelmä auttaa lapsia tunnistamaan omia tunteitaan. Lastenkulttuurikoordinaattori Terhi Siippainen kertoi, että he ovat kehittäneet vuonna 2014 menetelmäoppaan ja taidekasvattajat ovat kiertäneet kouluissa herättelemässä aiheeseeen. Sen jälkeen menetelmän oppeja on voitu jatkaa yhdessä opettajan kanssa.

–Tavoitteena on oppia tunnistamaan omia tunteitaan ja vaikutuksia, joita niillä on toisten tunteisiin. Tunteiden tuuli -menetelmä sopii hyvin osaksi Varkauden Kiitos kaveruudelle -toimintamallia.

Tunnetut paikalliset toimijat ovat lupautuneet Kiitos kaveruudelle -kummeiksi. Mukaan ovat lähteneet jo Rendel elokuvan luoja Jesse Haaja, Niko Nissinen WP 35:stä, näyttelijä ja muusikko Petri Hervanto sekä nyrkkeilijä Mira Potkonen. Haaja ja Hervanto kertoivat molemmat, että heillä on kokemuksia kiusaamisesta. Suomalaista supersankarielokuvaa luova Haaja kuvaili osallistumistaan luontevaksi.

–Rendel on aina pienempien puolella. Tulemme kytkemään Rendel-mediat osaksi tätä toimintamallia ja tuomme sille sitä kautta näkyvyyttä.

Hervanto on omien lastensa kautta päässyt mukaan koululaisten maailmaan ja huomannut, kuinka maailma on muuttunut hänen omasta lapsuudestaan.

–Jos joku menee kiusaamiseen väliin, hän on se porukan sankari, hän kannusti.

Varkautelaiset toimijat voivat hakea Kiitos kaveruudelle -leimamerkkiä, joka on osoitus siitä että he ovat mukana Kiitos kaveruudelle -toimintamallissa. Tällä hetkellä mukaan on lupautunut useita urheiluseuroja, kouluja, yrityksiä ja järjestöjä.

–Toivotaan, että merkistä tulee niin suosittu, että sitä halutaan tavoitella, Kaisu Tolvanen kertoi.

Meneillään olevan kaveriviikon aluksi kouluilla on jaettu Kaveripasseja ja lisäksi koulut järjestävät toimintaa omien suunnitelmiensa mukaisesti kaveri -teemalla. Tapahtumia on järjestetty myös Soisalo-opistolla, kaupunginkirjastolla sekä Po1nt Warkaus studiolla.

Teksti ja kuvat: Riika Paukkonen

ryhma2.jpg

Varkautelaiset toimijat ovat lähteneet jo runsain joukoin mukaan Kiitos kaveruudelle -toimintamalliin. Kuvaan kokoontui osa tällä hetkellä mukana olevista henkilöistä.

ryhma3.jpg

Taulumäen päiväkodissa kaikki ovat kavereita.