Pieksämäellä luodaan yhdessä uutta strategiaa

Strategiasuunnitelman visioinnin taustalla on tarkoitus pysytellä selkeydessä ja konkretiassa. Mielipiteitä, ajatuksia ja toiveita kartoitetaan kyselyllä, joka kohdistetaan järjestöille, seuroille ja yrityksille. Avoin keskustelutilaisuus on järjestetty ja kaupunkilaisten toivotaan toimivan aktiivisina vaikuttajina ja eri toimijoiden yhteistyön merkitystä korostetaan.

Yhteisöllisyyden ja
hyvinvoinnin lisäämistä

Visio vuodesta 2027 näyttää Pieksämäen kaupungin vireänä, jolla on käytössään aktiivinen elinvoimapolitiikka sekä vahva kuntatalous. Näiden avulla kaupungin tulevaisuutta kehitetään ja edistetään kestävällä tavalla ja lisätään kaupunkilaisten hyvinvointia. Keskeisinä päämäärinä on elinvoiman lisääminen, hyvinvoinnin edistäminen ja lisääminen ja aluekehittämisen mahdollistava kuntatalous.

Pieksämäen kaupungin strategiasuunnitelma on kaupunkilaisten luettavana kotisivuilla ja Facebookin avoimessa Minun Pieksämäki-ryhmässä voi käydä keskustelua kaupunkiin liittyvistä asioista.

–Strategiasta pyritään luomaan lyhyempi ja selkeämpi kuin aikaisemmin on ollut, katse on konkreettisissa asioissa ja on pyritty välttämään sananhelinää. Halutaan saada aikaan kansalaiskeskustelua ja lisätä kaikkien osallisuutta, kertoo Pieksämäen kaupunginjohtaja Tapio Turunen.

Strategiassa esillä olevia tavoitteista johdettuja keinoja ovat kaupunkilaisten yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin lisääminen ottamalla kaupunkilaiset mukaan kaikkeen päätöksentekoon ja toimintaan. Uusia sähköisiä palveluja otetaan käyttöön, jotta voidaan kehittää ja lisätä uusia kuntalaislähtöisiä palveluja. Kaupunki kehittää toimintaympäristöjä yrityksille ja luo vetovoimaa työllistymisen ja asumisen mahdollisuuk-sien parantamiseksi. Kaupunki panostaa kaupunkilaisten liikuntamahdollisuuksiin ja terveyden edistämiseen investoimalla ja toimimalla eri kumppaneiden kanssa.

Elinvoimaa
radan varrella

Pieksämäen tunnusomainen sijainti Savon radan varrella nähdään elinvoimaisuuden lisäämisessä merkittävänä kilpailutekijänä. Yhteistyötä muiden kuntien kanssa pidetään tärkeänä ja kuntakeskukset ovat hyvä lähtökohta myös laajan maaseudun kehittämisessä. Julkisen sektorin palvelutuotannon avautuminen muuttaa kuntien roolia. Elinvoiman lisäämistä tulee jatkossa tarkastella entistä enemmän sosiaalisen pääoman näkökulmasta perinteisen resurssipohjaisen ajattelun lisäksi. Se, miten kunnassa kyetään aitoon vuorovaikutukseen, vaikuttaa sosiaalisen pääoman luomiseen, joka on ehdoton edellytys uuden luomiselle ja innovatiiviselle toiminnalle.

Pieksämäkeläisten henkilökohtaisesti kokemaa hyvinvointia mitataan jo nyt vuosittain. Erityinen haaste on ennaltaehkäisyssä ja varhaiseen vaiheeseen kohdennetuissa toimenpiteissä, joilla voidaan vaikuttaa eri ikäisten kaupunkilaisten tulevaisuuteen, jaksamiseen ja omatoimisuuden säilymiseen. Hyvinvointipalvelujen tuottamiseen voidaan vaikuttaa lisäämällä eri toimijoiden yhteistyötä ja luomalla uudenlaista ajattelutapaa kaikilla tasoilla. Hyvä esimerkki on Pieksämäen lapsille ja nuorille tarjoama ilmainen joukkoliikenne. Hyvinvoinnin edistämistä on tarkasteltava asukas- ja asiakaslähtöisesti ja huomioon otetaan eri elämänkaaren vaiheet. Luettavissa ja esillä oleva kaupungin strategiasuunnitelma käsitellään valtuustossa joulukuussa.

Lähde: Pieksämäen
kaupungin kotisivut

Teksti: Tiina Kontro-Heiskanen, kuva: Sinun Savo

Pmk.jpg

Pieksämäki omalla aktiivisella elinvoimapolitiikallaan sekä vahvalla kuntataloudellaan kykenee kehittämään ja edistämään kaupungin tulevaisuutta.