Alvar Aalto -kaupunkien verkosto vaalii arkkitehdin tuotantoa

Alvar Aalto -kaupunkien yhteistyöverkoston tarkoituksena on edistää arkkitehti Alvar Aallon tuotannon säilyvyyttä, tunnettuutta sekä arvostusta nyt ja tulevaisuudessa. Verkoston jo tiiviiksi muodostuneessa valtakunnallisessa yhteistyössä voidaan vaikuttaa siihen, kuinka Alvar Aallon rakennuksia tulevaisuudessa kohdellaan, suojellaan ja korjataan.

Alvar Aalto -kaupunkien verkoston toiminta on lähtenyt käyntiin varsin sujuvasti. Verkoston jäsenkaupunkeja ovat Alajärvi, Espoo, Eura, Helsinki, Jyväskylä, Järvenpää, Kotka, Kouvola, Paimio, Pori, Rovaniemi, Seinäjoki, Varkaus ja Turku. Tulevaisuuden tavoitteena on myös kansainvälinen yhteistyö.

Verkostoon voivat liittyä sellaiset kaupungit ja kunnat, joilla on alueellaan merkittäviä Alvar Aallon suunnittelemia kohteita. Uusimpana jäsenkaupunkina tänä vuonna mukaan on liittynyt Oulu. Alvar Aalto -säätiössä odotetaan vielä kahdeksan muun mukaan kutsutun suomalaisen kaupungin verkostoon liittymistä.

Monitahoinen yhteistyö
ulkomaille saakka

Alvar Aalto -kaupunkien verkostoon ovat seuraavana kutsuvuorossa kansainväliset Alvar Aalto -kaupungit. Kuluvan kuukauden alussa Alvar Aalto -kaupunkien vuosittaisessa kaupunginjohtajien tapaamisessa Seinäjoella päätettiin, että verkostoon kutsutaan mukaan myös ulkomaisia kaupunkeja, joissa sijaitsee merkittäviksi luokiteltuja Aallon arkkitehtuurikohteita. Kyseisiä kohteita on yhteensä 17 kappaletta ympäri maailmaa.

Alvar Aalto -kaupunkien verkostoa kohtaan ovat osoittaneet kiinnostustaan muun muassa Italia, Saksa, Ranska, Tanska ja Viro. Viralliset kutsut Alvar Aalto -kaupunkeihin ulkomaille lähtevät matkaan kuluvan kevään aikana. Alvar Aalto -säätiön mukaan verkostokutsua osataan odottaa jo monessa Euroopan kaupungissa.

Alvar Aalto -kaupunkien yhteistyöverkostossa voidaan esimerkiksi pohtia niin kysymyksiä kuin myös sellaisia haasteita, joita kaupungit ovat kukin tahollaan aiemmin itsenäisesti ratkaisseet. Tavoitteena on lisäksi jakaa arvokasta tietoa muun muas-sa myös uusimmista eurooppalaisista rakennusstandardeista ja muista hyviksi havaituista käytännöistä.

Alvar Aalto -kaupunkien verkostolle oli olemassa jo valmiina ”vahva sosiaalinen tilaus” koko Suomessa.

–Yhteistyötä eri kaupunkien kanssa ja kaupungeissa sijaitsevien Aalto-kohteiden kesken tehtiin tapauskohtaisesti jo esimerkiksi Alvar Aallon piirustuskokoelman järjestämisen yhteydessä 1990-luvulla. Viimeisen 20 vuoden aikana yhteistyötä on tehty paljon myös Aallon rakennusten korjausten yhteydessä. Lisäksi Alvar Aallon arkkitehtuurin ympärille kehittynyt matkailu on ollut kasvussa koko ajan ja kaupungit voivat kehittää nyt matkailuun liittyvää toimintaa sekä kyseistä brändiä yhteistyössä, kertoo Alvar Aalto -säätiön johtaja Tommi Lindh.

Alvar Aalto -kaupunkien verkoston työryhmätapaamisia on ehditty jo järjestää esimerkiksi rakennusperinnön, matkailun ja viestinnän eri asiantuntijoiden kesken.

–Konkreettisesti yhteistyö on tullut näkyväksi muun muassa siten, että verkosto ja sen jäsenkaupungit ovat ottaneet käyttöönsä oman logon sekä aloittaneet yhteistyön valtakunnallisen Alvar Aalto -matkailureittihankkeen parissa, Lindh mainitsee.

Matkailuyhteistyö edesauttaa kävijöiden tavoittelua Aalto-kohteiden äärelle eri paikkakunnilla.
–Myös viranomaisyhteistyön aloittaminen on osoittautunut tarpeelliseksi. Tapaamisia rakennusvalvonnan asiantuntijoiden kesken aiotaan edelleen jatkaa, Lindh selvittää.

Vuosittainen Alvar Aalto -kaupunkien kaupunginjohtajien tapaaminen järjestetään verkoston jäsenkaupungeissa vuorovuosina. Ensi vuonna vuorossa on Turku.

–Jokainen kaupunki saa niin halutessaan vuorollaan toimia tapaamisten isäntäkaupunkina, Lindh täsmentää.

Kaupunginjohtajien tapaamisissa luodaan katsaus vuoden aikaansaannoksiin, sovitaan seuraavan kaupunginjohtajatapaamisen isäntäkaupunki ja tapaamisen ajankohta sekä vahvistetaan verkostoon vuoden aikana liittyneiden uusien kaupunkien jäsenyydet. Lisäksi sovitaan muista yhteisesti päätettävistä asioista, muun muassa millaista toimintaa verkostossa halutaan jatkossa edistää. Puheenjohtajakaupungit päätetään yhdeksi vuodeksi eteenpäin.

Korjausjärjestys
määräytyy kohteen
kunnon mukaan

Aallon suunnittelemat rakennukset ovat Lindhin mukaan yleisesti ottaen melko hyvässä kunnossa.

–Koska rakennusten valmistumisen aikajana on laaja, varhaisimmat ovat 1920-luvulta ja myöhäisimmät 1970-1980 -luvuilta, on niiden korjaustilannekin luonnollisesti erilainen. Osa rakennuksista odottaa ensimmäistä peruskorjaustaan, joissakin kohteissa korjaustoimia on puolestaan ehditty tehdä jo useamman kerran, Lindh valottaa. Olennaista rakennusten kunnon kannalta on niiden jatkuva huolto ja ylläpito sekä oikea-aikainen korjaus.

Alvar Aallon suunnittelemien kohteiden korjauksista ja niiden kustannuksista vastaavat kohteiden omistajat. Heidän tehtävänä on myös rakennusten huolto ja ylläpito.

–Alvar Aalto-säätiö on mukana korjaussuunnittelussa tapauskohtaisesti niin kutsuttuna neuvoa antavana tahona. Tulemme mukaan pyydettäessä mielellään jo heti suunnittelun alkuvaiheista lähtien, Lindh tiedottaa.

Kohteiden omistajat voivat hakea korjausavustuksia muun muassa valtiolta tai kunnilta korjauksen laadusta ja laajuudesta sekä kohteen luonteesta riippuen. Korjausavustusten hakuprosessissa on merkityksellistä, onko kyseessä esimerkiksi yksityistalo vai julkinen rakennus. Avustustaho määrittyy tämän mukaan. Korjausavustuksia myöntävät esimerkiksi Museovirasto, alueelliset ELY-keskukset sekä erilaiset EU-hankkeet. 

Jokainen Alvar Aallon arkkitehtitoimistossa suunniteltu toteutunut kokonaisuus tai yksittäinen rakennuskohde voidaan määritellä merkittäväksi kohteeksi. Useat Aallon arkkitehtuuriset rakennukset ovat tänä päivänä suojeltuja.

Aivan kaikkea arkkitehdin tuotantoa ei kuitenkaan ole suojeltu. Lindhin mukaan Aallon tuotantoa suojellaan kuitenkin keskimäärin paremmin kuin muuta modernia suomalaista arkkitehtuuria.

–Alvar Aalto -säätiö on laatinut esitykset Aallon arkkitehtuurikohteiden suojelusta suomalaisille kunnille sekä valtiolle, Lindh mainitsee.

Suojeluesitykset on koostettu myös Museovirastolle sekä Kirkkohallitukselle, joiden hallinnassa tai omistuksessa on Aallon arkkitehtuurikohteita.

Alvar Aallon kohteilla
runsaat kävijämäärät

Arkkitehti Alvar Aallon tuotantoon tutustuu Suomessa vuosittain kymmeniätuhansia kävijöitä.

–Koska voimme tehdä kävijälaskentaa vain säätiön omien kohteiden osalta, on kokonaiskävijämääriä valtakunnan tasolla vaikeaa arvioida, Lindh kommentoi.

Vuonna 2017 Alvar Aalto-säätiön omissa museokohteissa Jyväskylän Alvar Aalto -museossa ja Muuratsalon koetalolla vieraili yli 24 000 kävijää, joista noin puolet oli kansainvälisiä vieraita.

–Helsingissä Aallon kotitalossa ja ateljeessa kävi yhteensä noin 20 000 vierailijaa, joista ulkomaalaisten kävijöiden osuus oli yli 80 prosenttia, Lindh tietää. 

Ulkomailla tuotetut Alvar Aalto-säätiön ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa Aallon tuotantoa esittelevät näyttelyt ovat yleisesti suuren kiinnostuksen kohteena. 

–Näyttelyiden kävijämäärät ovat ulkomailla aivan toista luokkaa kuin Suomessa, esimerkiksi viime vuosina Pietarin Eremitaasissa esillä ollut Aalto-näyttely keräsi lähes 100 000 kävijää, sekä Vitra Design Museumin ja Alvar Aalto-säätiön yhteistyössä tuottaman kansainvälisen kiertonäyttelyn on nähnyt lähes jo puoli miljoonaa kävijää, Lindh vahvistaa.

Myös Alvar Aalto-säätiön verkkosivut keräävät runsaasti kävijöitä.

–Sivustolla on vuosittain noin 200 000 kävijää, joista suurin osa on kävijätilastojen mukaan juurikin kansainvälistä yleisöä, Lindh toteaa.

Alvar Aallon tuotannon laajasta kokonaisuudesta löytyy paljon suomalaisen arkkitehtuurin helmiä useilta eri vuosikymmeniltä.

–Rakennuksia on mahdotonta asettaa paremmuusjärjestykseen, mutta edustavina kohteina voisi nostaa esiin muun muassa Villa Mairean Noormarkussa, Säynätsalon kunnantalon Jyväskylässä, Muuratsalon koetalon Säynätsalossa, Alvar Aallon kotitalon Helsingissä sekä Jyväskylän yliopiston kampusalueen, Lindh luettelee.

Mainitsemisen arvoisia Lindhin mukaan ovat myös Paimion tuberkuloosiparantola, Sunilan teollisuus- ja asuinalue, Kansaneläkelaitoksen päätoimitalo Helsingissä, Viipurin kirjasto, Vuoksenniskan kirkko Imatralla sekä Seinäjoen hallinto- ja kulttuurikeskus.

Paikalliset Aalto -kohteet
osin ”piilossa”


Varkaudesta Alvar Aalto -kaupunkien verkoston toimintaan osallistuu Varkauden Museon museotoimenjohtaja Hanna-Kaisa Melaranta sekä Varkauden Kaupungin matkailu- ja viestintäyksikön markkinointi- ja viestintäpäällikkö Kaisu Tolvanen. Matkailureittihanke -osiosta vastaa puolestaan Navitas Kehitys Oy:n markkinointisihteeri Eeva Lemiläinen. Nimetty tiimi vastaa kaikesta yhteistoiminnasta Alvar Aalto -kaupunkien verkoston suuntaan.

Alvar Aallon arkkitehtuurisuunnittelun kädenjälki näkyy Varkaudessa teollisuusrakennuksissa, asemakaavoissa sekä työläisten kodeissa.

Aallon arkkitehtuuriset kohteet Varkaudessa sijaitsevat pääosin Könönpellossa, Savonmäellä, Kommilassa ja Kopolanniemessä.

–Ensimmäiset Aallon talot valmistuivat Könönpeltoon 1940-luvun alussa, jonne nousi kymmenisen hänen suunnittelemaansa pientaloa, Hanna-Kaisa Melaranta kertoo.

Monikaan varkautelainen ei tunne asuvansa Alvar Aalto -kaupungissa. Näin usein siitä syystä, ettei monellakaan ole käsitystä Aallon suunnittelemien kohteiden olemassaolosta omassa kotikaupungissaan tai sitten ei vain tiedetä, missä kyseiset kohteet sijaitsevat.

Melarannan mukaan esimerkiksi Aallon suunnittelemat Könönpellon pientalot ovat edelleen asuinkäytössä.

–Tästä johtuen vierailijoiden on usein hankala päästä tutustumaan niihin. Matkailijat ovatkin hyvin pitkälti pelkän markkinointimate-riaalin varassa kaupungin Aalto -kohteiden suhteen.

Uutta markkinointimateriaalia työstetään parhaillaan ensi kesäksi.

Arkkitehtuuriset Aalto -kohteet ovat Varkaudessa varsin vaikeasti tavoitettavissa tai ovat kartalta jo hävinneet. Esimerkiksi Aallon Varkauteen suunnittelema suurin rakennus, yhtenä hänen merkittävimmistä kohteistaan aikanaan pidetty Varkauden Tehtaan saha, purettiin vuonna 1975. Osa Aallon kohteista sijaitsee tehdasalueella, kuten Varkauden Valimo. Toiset kohteet sijaitsevat kaupunkikeskuksen ulkopuolella, joista esimerkkeinä mainitut Könönpellon pientalot sekä Aallon suunnittelutyön valioyksilöihin kuuluva vuonna 1939 rakennettu vapaa-ajanviettopaikka Kinkamo Varkauden Kopolanniemessä.

Varkauden sairaalan psykiatrian yksikkönä toiminut Männikkö -niminen huvila Kommilan Multniemenrannassa on saanut runsaasti vaikutteita Aallon aikaisemmista huvilasuunnitelmista ja se pohjautuu jopa osin suoraan hänen suunnitelmiinsa. Kyseinen rakennus on Aallon jälkeen perustetun talotehtaan suunnittelukonttorin huvilatyyppi. Myös kyseisen talotehtaan mallistoon kuuluvat Varkauden sairaalan työntekijöiden asuntoina toimineet rivitalot Puurtilan sillan kupeessa ovat edelleen asuinkäytössä.

–Varkauden pääkirkon takana Kosulanniemessä sijaitseva 1910-luvulla valmistunut Rantala -niminen huvila, jonka nykyinen ulkoasu on Alvar Aallon käsialaa, on tällä hetkellä Stora Enson yksityisomistuksessa, Melaranta tietää.

Alvar Aalto teki Varkauteen monia arkkitehtuurisia suunnitelmia, jotka eivät koskaan toteutuneet. Toinen maailmansota siirsi ja muutti monia nimekkään arkkitehdin suunnitelmia.

–Kaupungin torille oli tarkoitus tulla kauppahallirakennus, joka ei koskaan nähnyt päivänvaloa, Melaranta toteaa.

Työläisten kodit 1930-1940 -luvuilla olivat varsin askeettisia, yksinkertaisia hellahuoneita tai korkeintaan pieniä kahden huoneen asuntoja. Alvar Aalto tunsi suurta innostusta varsinkin vähempiosaisten asuinolojen parantamiseen. Hänen suunnittelemissaan taloissa myös työläisetkin pystyivät asumaan jopa mukavasti. Heitä ajatellen hän suunnitteli pieniä, noin 35 neliömetrin taloja.

–Hyvän suunnittelun ja standardoinnin ansiosta kyseisiin taloihin oli suhteellisen vaivatonta kasvattaa lisätilaa tarpeen mukaan, Melaranta valottaa.

Humaanin ajattelutapansa mukaisesti Aalto ajatteli, että talot muotoutuisivat helposti työläisten muuttuvien elämäntilanteiden mukaan. Ajatuksena oli, että niihin oli helppo rakentaa esimerkiksi uusi huone tai lisäsiipi. Niin myös ajan saatossa tehtiinkin.

Alvar Aalto oli 1930- ja 1940-luvuilla A. Ahlström osakeyhtiön luottoarkkitehti. Suomen ensimmäiset, teolliset A-mallin tyyppitalot tehtiin Aallon suunnitelmista Ahlströmin talotehtaalla Varkaudessa. Pientalojen sarjatuotannon aloittaminen olikin varsin tärkeää sotien jälkeen.

–Elementtitalojen ideologia on siis lähtöisin juuri Alvar Aallon suunnittelupöydältä, Melaranta täsmentää.

Teksti ja kuvat: Anne Korhonen

Aalto1.jpg

Varkauden sairaalan kupeessa sijaitseva Männikkö -huvila kuuluu Alvar Aallon moniin suojeltuihin kohteisiin.

Aalto2.jpg

Männikkö -huvilan kuistin pilareiden tuentatyyli on ajalleen ominaista Alvar Aallon tyyliä.

Melaranta.jpg

Varkauden Museon museotoimenjohtaja Hanna-Kaisa Melaranta harmittelee, että niin monet Aallon suunnitelmat kohteet jäivät sodan takia toteutumatta. Hän kuitenkin iloitsee siitä, että Alvar Aallon työtä osataan arvostaa vielä tänäkin päivänä.