Apua ja tukea lapsiperhearkeen saa myös kesäaikana

Varkauden kaupungin keskitetyn palveluohjauksen piiriin kuuluvat perhetyöntekijät, perheterapeutti, sosiaalityöntekijät, perhekumppani sekä lasten ja nuorten perheneuvolan ja mielenterveyden asiantuntijat. 

–Keskitetystä resurssienohjauksesta on keskusteltu muun muassa kaupungin eri toimijoiden kanssa, jotta heille syntyisi valmiudet reagoida toimintamallin mukaisesti perheiden tarpeisiin. Mallissa on haettu oppia Eksotesta. Sitä on myös hiottu paikallisesti sopivaksi yhdessä kumppanimme SOS-Lapsikylän kanssa, kertoo Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointihankkeen (LaNuPe) resurssikoordinaattori Tiina Mikkonen-Reponen.

Palvelun piiriin
matalalla kynnyksellä

Varkauden kaupungin lapsiperheiden keskitetyssä palveluohjauksessa työskentelevä Mikkonen-Reponen kertoo suorien yhteydenottojen palveluun mahdollistuneen perheille tänä keväänä.

–Yhteystietoja on jaettu koteihin esimerkiksi varhaiskasvatuksen kautta. Varkauden kaupungin nettisivuilla on ohjeistusta siihen, kuinka palveluja on mahdollista saada huolien ja murheiden ollessa vielä suhteellisen pieniä. Seurakuntiin ja järjestöihin olemme toimittaneet ohjeet yhteystietolomakkeineen rakentaen yhteistyötä myös heidän kanssaan, Mikkonen-Reponen sanoo.

Ohjaukseen toivotaan perheiden asioita jo siinä vaiheessa, kun murheet ovat vielä pieniä. Perheen ei kuitenkaan tarvitse itse miettiä millainen oman perheen tilanne on. Kaikki asiat ovat Mikkonen-Reposen mukaan tervetulleita ohjauksen piiriin.

–Perheissä voi olla uupumusta, nuorten rajattomuutta, sairauksia tai oikeastaan ihan mitä vain lapsiperheiden tilanteisiin liittyvää, Mikkonen-Reponen valaisee. Myös esimerkiksi erotilanteissa meiltä on pyydetty neuvoa ja ohjeistusta.

Keskitettyihin palveluihin kuuluvat tällä hetkellä lasten- ja nuorten keskus Nikulan-, jalkautuvan perheterapeutin- ja lapsiperheiden sosiaalityönpalvelut, lastensuojelu, perhekumppani palvelu sekä perhepalveluiden, kotipalvelun ja neuvolan perhetyö.

–Ohjauksesta voidaan neuvoa asiakasta keskitettyjen palveluiden lisäksi myös kaupungin muihin palveluihin, kuten työllistymisen ja varhaiskasvatuksen palveluihin tai vaikka kuraattorin vastaanotolle, Mikkonen-Reponen mainitsee.

Varsin tärkeä toimija perheiden tukemisessa on myös kolmannen sektorin tarjoa-ma apu ja tuki, jonka piiriin perheet myös voivat kyseisen palvelun kautta ohjautua.

Jokainen perhe on omanlaisensa yksikkö ja elämäntilanteet vaihtelevat. Keskitetyn palveluohjauksen yhtenä tärkeänä tehtävänä on räätälöidä palveluita siten, että jokainen perhe löytäisi itselleen luontevimman tavan sekä kanavan ottaa yhteyttä ja hakea apua.

–Edellä mainittu toki vaatii kaupungissa kaikkien toimijoiden yhteistyötä. Koulun iltapäiväkerhon ohjaaja, jalkapalloharrastuksen ju-niorivalmentaja kuin myös neuvolan terveydenhoitaja voivat olla sellaisia tahoja, joita perheet saattavat huolineen lähestyä, Mikkonen-Reponen toteaa. Tällöin meillä tulee olla järjestelmä, jonka kautta oikeanlainen apu perheen tueksi saadaan huolen puheeksi ottamisen jälkeen rakennettua.

Keskitetty palveluohjaus ja
Omatyöntekijä

Keskitetyllä resurssien-ohjauksella mahdollistetaan, että varkautelaiset perheet saavat oikea-aikaista sekä tarpeen mukaista osaamista sekä ammattitaitoa avukseen.

–Apua voi hakea soittamalla suoraan arkisin lapsiperheiden keskitettyyn palveluohjauksen numeroon tai ottamalla yhteyttä perheen Omatyöntekijään. Edellä mainittujen tahojen lisäksi myös päiväkotien, koulujen sekä perhepalveluiden kautta on mahdollisuus hakeutua keskitetyn palveluohjauksen piiriin, Mikkonen-Reponen ohjeistaa.

Jokaiselle varkautelaiselle lapsiperheelle on nimetty Omatyöntekijä.

–Varhaiskasvatusikäisten perheiden Omatyöntekijä on neuvolan terveydenhoitaja ja kouluikäisten puolestaan kouluterveydenhoitaja. Omatyöntekijän tarkoitus on olla sellainen luotettava taho, joka tilanteessa kuin tilanteessa ottaa vastaan perheen elämäntilannetta kuormittavan tai askarruttavan kysymyksen ja huolen, Mikkonen-Reponen selvittää.

Tarkoitus ei suinkaan ole, että Omatyöntekijä ratkaisisi kokonaisuudessaan perheen arjen haasteen, vaan hän osaa ohjata perheen kyseistä asiaa hoitavan ammattilaisen tuen piiriin.

Edellä mainitulla toimintamallilla rakennetaan perheille luottamusta siitä, että Varkaudesta löytyy henkilö, jolta saa apua oli elämäntilanne millainen tahansa.

–Perheiden ei siis tarvitse soitella ympäri kaupunkia tai etsiä verkkosivuilta oikeaa tahoa. Ottamalla yhteyttä Omatyöntekijään asiat alkavat ratketa, Mikkonen-Reponen tiivistää.

Mikkonen-Reponen kannustaa ottamaan rohkeasti ”hihasta kiinni” ketä tahansa alan työntekijää ja saada näin apua ja neuvoa avun hakemiseen.

Avainasemassa
varhainen puuttuminen

Lapsiperheiden pahoinvointi on moniulotteinen ilmiö. Pahoinvointi voi ilmetä esimerkiksi vanhemmuuden vaikeana toteutumisena, arkielämän hallinnan ongelmina tai perheen kokonaisvaltaisena turvattomuutena eri syistä johtuen.

–Perheiden vointi vaihtelee ja myös meillä Varkaudessa se peilaa suoraan valtakunnallisiin suhdannevaihteluihin. Varkaudessa nuorten keskuudessa on jo jonkin aikaa nostellut päätään nuuska sekä kannabis. Lasten vanhemmat voivat olla uupuneita töiden tai sairauksien vuoksi. Yhden perheenjäsenen vaikea tilanne vaikuttaa koko perheen vointiin, Mikkonen-Reponen tietää.

Mikäli ammattilaiset eivät tunnista riittävän ajoissa perheen murheita tai perheenjäsenet eivät itse uskalla tai kehtaa pyytää apua, saattavat tukitoimet olla tilanteen pitkittymisen vuoksi raskaampia.

–Tällöin saatetaan puhua jo psykiatrisesta osastohoidosta tai lastensuojelun sijoituksista. Mainitut toimet ovat organisaation näkökulmasta varsin kalliita, mutta ennen kaikkea inhimillisessä mielessä hyvin surullisia, Mikkonen-Reponen pohtii. Tämän vuoksi emme lakkaa puhumasta ennalta ehkäisystä ja ennakoitavuudesta. Jokainen tarpeeksi varhain tunnistettu huoli on sijoitus tulevaisuuteen.

Perheiden tapaamisissa kiinnitetään ensisijaisesti huomiota kolmeen auttamisen portaaseen. Ensiksi asiakasta ohjataan keskustellen kolmannen sektorin palveluiden piiriin, joita ovat sellaiset avoimen ja matalan kynnyksen palvelut, jotka ovat helposti saatavilla ja asiakkaita lähellä.
–Monet asiat ratkeavat jo sillä, että perhe saa tietää mikä taho heitä voi auttaa.

Toiseksi päätös perhetyön palvelun aloittamisesta tai taloudellisesta tukemisesta auttaa monia perheitä.

Perheen asia on mahdollista viedä myös moniammatilliseen resurssitiimiin.

–Kyseinen tiimi koostuu lasten- ja nuorten keskus Nikulasta, aikuispsykiatriasta, terveydenhuollosta ja sosiaalityöstä. Tiimi ohjaa perheelle oikeat osaajat kaupunkimme laajasta ja ammattitaitoisesta henkilöstöstä, Mikkonen-Reponen selvittää.

Apu saapuu,
kun sitä osaa hakea

Mikkonen-Reponen kertoo, että apua ja neuvontaa on saatavilla varsin pikaisesti.

–Itse olen tavoitettavissa arkisin virka-aikaan lapsiperheiden keskitetyssä palveluohjauksen numerossa. Ilta-aikaan voi soittopyynnön jättää vastaajaan. Vastaajassa on ohjeistus, mikäli puhelut ohjataan jollekin toiselle työntekijälle. Resurssitiimi kokoontuu kaksi kertaa viikossa.

Auttamisen keinoja on olemassa monia erilaisia ja ne arvioidaan aina perhekohtaisesti. Tärkeää on, että apua osataan hakea, silloin kun sitä tarvitaan.

–Akuuteissa tilanteissa tulee aina soittaa numeroon 112, josta saa ohjeistuksen, miten toimia, Mikkonen-Reponen muistuttaa.
On myös hyvä muistaa, että pahimmastakin tilanteesta löytää tien ulos avun kautta.

–Ei ole olemassa niin pahaa tilannetta, että emme siihen apua yhdessä löytäisi. Jo se, että vastuu jakautuu tai on tunne siitä, että ei ole asian kanssa yksin, helpottaa monia, Mikkonen-Reponen vahvistaa.

Käytettävissä olevat palvelut pyritään aloittamaan mahdollisimman nopeasti.

–Jos tilanne on hyvin kuormittava, on mahdollista, että heti seuraavana arkipäivänä voimme olla jo kuuntelemassa ja auttamassa perhettä, Mikkonen-Reponen lupaa.

Palvelusta saadut palautteet ovat olleet varsin positiivisia.

–Perheet ovat puheluissa kiitelleet ja todenneet, että hyvä kun tuli oltua yhteydessä, Mikkonen-Reponen kertoo.

Myös eri yhteistyötahot sekä toimijat kaupungin sisällä ovat olleet tyytyväisiä, että perheille on saatu tukea hyvinkin ripeästi.

–Olemme herkällä korvalla mukana eri tapahtumissa kysymässä, mitä varkautelaiset perheet toivovat meiltä auttajilta. Kehitämme jatkuvasti palveluitamme ja tässä asukkaat sekä asiakkaat ovatkin tärkeässä roolissa, Mikkonen-Reponen mainitsee. Juuri teitä varten tätä työtä tehdään ja me haluamme tehdä sitä joka päivä edellistä paremmin.

Lisätiedot:www.varkaus.fi/hyvinvointi-ja-terveys/sosiaalipalvelut/perheiden-palvelut/varhaista-tukea-perheille

Teksti: Anne Korhonen, kuva: Tiina Mikkonen-Reponen

MikkonenReponen.jpg

–On tärkeää, että apua osataan hakea silloin kun sitä tarvitaan, Tiina Mikkonen-Reponen korostaa.