Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen vauhdittuu Varkauden seudulla

Vapaaehtoistyön parissa toimivat osallistuivat syyskuussa Vapaaehtoistoiminnan kehittämispäivään Vammeltalolla, jossa Kansalaisareenan suunnittelija Sini Hirvonen esitteli valikkoverkoston toimintaa. Tapaamisen aikana syntyi tahtotila, että kaupunkiin perustetaan valikkoryhmä osaksi Kansalaisareenan organisoimaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden varkostoa. Varkauden seudulla lähin valikkoryhmä toimii Kuopiossa.

Yhdessä suunnittelua, taakan jakamista, vertaistukea sekä vapaaehtoistyön esiin tuomista. Näitä asioita nostettiin esiin, kun eri toimijat kokoontuivat valikkoryhmän perustamiskokoukseen Varkauden kaupungintalolle. Alkuvaiheessa mukaan ovat lähteneet Varkauden kaupunki, Varkauden museot, Varkauden seurakunta, Varkauden Seudun Mielenterveysväki ry, Suomen Nivelyhdistys ry - Varkauden nivelpiiri, Varkauden seudun epilepsiayhdistys, Vammel ry ja Harjurannan Kyläyhdistys ry.

Paikallinen osaaminen
vapaaehtoisten eduksi

Valikkoverkosto on vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden valtakunnallinen varkosto. Toiminta on Kansalaisareenan organisoimaa, mutta Valikkoryhmät muotoutuvat alueilleen sopivaksi. Valikkoverkoston tehtävänä on kasvattaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden ammattiosaamista ja sitä kautta vapaaehtoistoiminnan laatua, saavutettavuutta ja näkyvyyttä.

Perustamiskokouksessa koettiin, että valikkoryhmässä voidaan edistää vapaaehtoistyön koordinointia. Erilaisia yhdistyksiä ja yksittäisiä vapaaehtoisia toimii kaupungissa satoja. Yksi tapaamisessa esiin noussut esimerkki ovat tapahtumat, joiden päällekkäisyyksiltä haluttiin välttyä.

Parhaimmillaan vapaaehtoistyö antaa tekijälleen paljon rikasta sisältöä elämään. Jos toiminta ei ole hyvin suunniteltua, voi se pahimmillaan uuvuttaa tai jopa muodostua taakaksi. Seurakuntapastori Karoliina Mustonen muistuttaa, että henkiseen hyvinvointiin löytyy tarvittaessa osaamista Varkauden seurakunnalta.

Heti alkuvaiheessa vapaaehtoistoiminnan näkyvyys koettiin Valikkoryhmässä tärkeäksi. Varkauden kaupungin osallisuuskoordinaattori Vuokko Jaakkola kannusti valikkoryhmää listaamaan vuosittain vapaaehtoistyöhön käytettyjä tunteja, jotta sen vaikuttavuutta voidan tuoda esiin. Ryhmästä löytyi jo hyviä esimerkkejä toiminnan laajuudesta. Oili Kemppainen Varkauden Seudun Mielenterveysväki ry:stä kertoo, että heidän vapaaehtoisillaan tunteja kertyy vuositasolla noin tuhat tuntia.

Vammel ry ottaa
puheenjohtajan roolin

Varkauden valikkoryhmän perustamiskokouksessa päätettiin, että Vammel ry ja Varkauden kaupunki vuorottelevat puheenjohtajina. Seuraava kokoontuminen järjestetään Vammel ry:n uusissa tiloissa Ahlströminkatu 22:ssa 17. tammikuuta. Valikkoryhmän perustaminen ei vaadi hallitusta, vaan ryhmään voivat osallistua kaikki toiminnasta kiinnostuneet.

Vuoden 2019 alusta lähtien puheenjohtajana toimii Vammel ry, vammais- ja potilasyhdistysten yhteistyöjärjestö. Puheenjohtaja valitaan järjestön seuraavassa hallituksen kokouksessa marraskuussa. Vammel ry:n järjestösuunnittelija Heidi Hartikaisen mielestä Vammel ry:n puheenjohtajakaudella olisi tärkeää nostaa esiin vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Varkaudessa. Hänen mukaansa ne olisivat helposti löydettävissä esimerkiksi vapaaehtoistyö.fi -sivustolta.

Hartikaiselle paikallisen vapaaehtoistyön kehittäminen on ollut tärkeää. Hän näkee, että vapaaehtoistoiminta on muuttanut muotoaan yhteiskunnan ja toimintaympäristön kehittyessä. Se on asettanut myös vapaaehtoistoimintaa koordinoivat tahot uudenlaisten haasteiden eteen.

–Vaikka vapaaehtoistoimintaa koordinoivat hyvin erilaiset tahot, haasteet ovat kuitenkin samantyyppisiä kaikilla, kuten miten löytää uusia vapaaehtoisia toimintaan, kuinka saada vapaaehtoiset sitoutumaan, miksi ja miten vapaaehtoistoiminnasta kannattaa kerätä tietoja, Hartikainen kuvailee.

Valikkoryhmässä Hartikainen näkee hyvänä, että se tuo yhteen ihmisiä, jotka työssään tai vapaaehtoisena pohtivat vastauksia samanlaisiin kysymyksiin. Hän uskoo, että valikkoryhmässä voitaisiin jakaa tietoa ja hyviä käytäntöjä sekä järjestää tapahtumia ja koulutuksia yhteistyössä. Hartikaisen mukaan valikkoryhmä voi osaltaan markkinoida vapaaehtoistoimintaa ja tehdä näkyväksi sen vaikuttavuutta.

–Yhteistyö on parhaimmillaan olemassa olevien resurssien järkevää käyttämistä yhteiseksi hyödyksi.

Tulevan vuoden aikana vapaaehtoistyötä tullaan nostamaan esiin eri tavoin. Hartikainen kertoo, että muun muassa vapaaehtoisten gaalan järjestäminen on herättänyt Varkaudessa kiinnostusta.

Hän muistuttaa, että toiminta muotoutuu kuitenkin ryhmässä mukana olevien toimijoiden tarpeiden sekä toiveiden mukaisesti.

–Vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuuden osoittamiseksi olisi hyvä myös kerätä tietoa siitä, kuinka paljon Varkaudessa tehdään vapaaehtoistyötä.

Aktiivinen vapaaehtoistyö
antaa voimaa arkeen

Kansalaisareenan kampanjoima Vuoden vapaaehtoinen julkistetaan jälleen joulukuussa. Varkaudesta ehdolla oleva Jussi Mikkonen on saanut kiitosta teatteriharrastuksestaan sekä taidostaan saada ihmiset toimimaan yhdessä. Heinävedeltä ehdolla on Pro Heinävesi -liikkeen puheenjohtaja Jukka Leppänen, joka on johdattanut ansiokkaasti kotikuntansa kaivoskeskustelua.

Varkautelainen Jussi Mikkonen on tuttu Harjurannan kyläläisten keskuudessa, sillä hän on vaikuttanut kylätoiminnassa lapsesta saakka. Tällä hetkellä hän on sekä Harjurannan Kyläyhdistys ry:n että Harjurannan Nuorisoteatteri ry:n puheenjohtaja, joista jälkimmäisen hän perusti kahdeksan vuotta sitten. Teatterin saralla hän taitaa koko näytelmän teon kaaren aina käsikirjoittamisesta näyttelemiseen ja teatteritekniikkaan. Mikkonen on mukana myös Teatteriryhmä Nimettömät ry:n toiminnassa. Terveyden ja turvallisuuden osalta SPR:n vapaaehtoistoiminta on tullut vuosien myötä tutuksi.

Vuoden vapaaehtoinen -ehdokkuuden perusteluissa mainitaan, että Mikkonen tekee vapaaehtoistyötä innolla ja rakkaudella. Läheisten mukaan hän on aina valmis auttamaan ja tekemään töitä yhteisen hyvän vuoksi. Mikkonen kertoo, että vapaaehtoistoiminta on hänelle elämäntapa. Hän kokee saavansa vapaaehtoistoiminnasta myös itse ja se antaa hänelle voimia arjessa. Tällä hetkellä hänelle on tärkeää päästä tapaamaan erilaisia ihmisiä ja verkostoitua.

–Myös toisten auttaminen ja tieto siitä, että tekee jotain hyvän asian eteen, ovat minulle tärkeitä. Mielestäni vapaaehtoistoiminta on kuin lähimmäisen rakkautta, Mikkonen kuvailee.

Vapaaehtoistyön koordinoinnin Mikkonen näkee avainasiaksi järjestötyön kehittämisessä. Myös hän näkee valikkoryhmässä mahdollisuuksia verkostoitumiseen, tilakysymyksiin ja päällekkäisten toimintojen ehkäisemiseen. Mikkonen uskoo, että kun toimijat yhdistävät voimansa, voidaan Varkaudessa saada aikaan jotain suurempaa.

-Ja tietenkin koordinoinnin kautta voi löytyä myös uusia innokkaita vapaaehtoisia.

Kansalaisareena palkitsee Vuoden vapaaehtoisen viidettä kertaa. Kampanjan tarkoitus on nostaa vapaaehtoistoiminnan arvostusta sekä näkyvyyttä. Vuoden vapaaehtoisen yleisöäänestys päättyy keskiviikona 31. lokakuuta ja raati valitsee hänet kymmenen eniten yleisöääniä saaneen joukosta. Palkinnon saaja toimii vuoden ajan vapaaehtoistyön lähettiläänä. Jos Mikkonen valittaisiin Vuoden vapaaehtoiseksi, hän nostaisi valtakunnallisella tasolla esiin kolmannen sektorin arvostusta.

–Toivoisin myös kaikkien ainakin kokeilevan vapaaehtoistoimintaa, hän innostaa.

Teksti ja kuvat: Riika Paukkonen

valikkoryhma.jpg

Varkaudessa toimintansa aloittava valikkoryhmä tulee osaksi vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden valtakunnallista verkostoa. Kuva on perustamiskokouksesta.

jussi2.jpg

Jussi Mikkonen viihtyy teatterin lavoilla. Kuva on hänen käsikirjoittamastaan ja ohjaamastaan näytelmästä Hotelli Harjunhumina vuodelta 2016. Vastanäyttelijänä on Jonna Juvonen.