Joroinen rakentaa kunnan lapsille uusia opiskelutiloja

Kouluverkossa tapahtuneet muutokset sekä sisäilmaongelmat ovat tuoneet kuntaan paineita lisätä uusia tiloja. Kolman koulun lakkautus vuonna 2015 kasvatti lasten määrää kirkonkylällä. Joroisten yhtenäiskoulun lisäksi perusopetusta järjestetään Kuvansin taajamakoulussa. Koulujen tilakysymys on ollut Joroisten kunnanvaltuustossa ja lautakunnissa ajankohtainen usean vuoden ajan. Uudisrakennuksen rinnalla on kartoitettu vapaana olevia tiloja, esitetty vuokratilojen mahdollisuutta sekä entisten tilojen peruskorjausta.

Keväällä 2018 kunnanvaltuusto päätti, että varhaiskasvatuksen tilaratkaisu toteutetaan kunnan omana investointina. Kuvansin koulun osalta päätös tehtiin syksyllä 2017. Esiopetuksen rakennushanketta on hidastanut osaltaan hankintamenettelyn tarjousasiakirjoissa ilmenneet ongelmat, jonka vuoksi hankinta valmisteltiin uudelleen. Syyskuun loppuun mennessä uudessa kilpailutuksessa saapui yksi tarjous Teijo-Talot Oy:ltä, mikä hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa sekä kunnanhallituksessa.

Käyttäjät ovat mukana luomassa uutta
Kuvansin koulua

Kuvansin koulu on paininut sisäilmaongelmien parissa pidemmän aikaa. Sivistysjohtaja Jaakko Kurosen mukaan rakennuksen 1990-luvulla rakennetussa punatiilisessä osassa on havaittu sisäilmaongelmia. Hän kertoo, että kunnanvaltuusto päätyi ratkaisuun, että asuinalueelle rakennetaan uusi koulu kunnan omana investointina.

–Väistötilana on käytetty Kuvansin vanhaa koulurakennusta, minkä olosuhteet eivät ole tulevaisuutta ajatellen riittävällä tasolla. Rakennus olisi kaivannut kipeästi peruskorjausta, jonka myötä valtuusto päätyi uuden koulun kannalle.

Uuden koulurakennuksen valmistuminen on käynnistynyt syksyn aikana purkutöillä, jonka jälkeen on siirrytty rakennusvaiheeseen. Kuvansin koulurakennuksen on kaavailtu valmistuvan kesäkuussa 2019 ja pihatyöt tehdään koululaisten kesälomien aikana.

–Koulu valmistuu hyvää vauhtia. Tavoitteena on, että oppilaat voivat aloittaa syksyllä 2019 uudessa rakennuksessa, Kuronen kertoo.

Sivistystoimi on esittänyt vuoden 2019 investointeihin uudisrakennuksen kalustamiseen 250 000 euroa. Investointiin on budjetoitu kokonaisuudessaan noin 4,5 miljoonaa euroa. Koulun iltakäyttöä tullaan jatkamaan ja jatkossa sen tilat soveltuvat aiempaa paremmin muun muassa Soisalo-opiston toimintaan. Käyttäjät ovat olleet mukana uudisrakennushankkeessa sen alkuvaiheesta lähtien, sekä rakennustyöryhmässä että suunnittelutyössä.

–Käyttäjien keskeinen rooli on ollut kaluston ja materiaalien valinnassa, Kuronen toteaa.

Koulun liikuntasalin vesikaton korjaaminen on tettänyt muutoksia vielä rakennussuunnitteluvaiheen jälkeen. Vesikatteena rakennuksessa on käytetty saumapeltikatetta ja rakennusaikakaudelle tyypillisesti lumiesteiden ja kattosiltojen jalat on kiinnitetty pellin läpi. Liikuntasalin kate on todettu hyväkuntoiseksi, lukuun ottamatta lumiesteiden ja kattosiltojen jalkojen kiinnityspisteitä. Rakennussuunnitteluvaiheessa epäkohdan korjaus suunniteltiin siten, että entiset jalat poistetaan, reiät paikataan ja katto pinnoitetaan läpeensä polyuretaanipinnoitteella.

Liikuntasalin yläpohjarakenteessa suoritettiin sisäilmatutkijan tarkastus syyskuun lopulla, minkä mukaan osa kiinnityspisteiden rei’istä on vuotanut. Sisäilmatutkija on tehnyt suosituksen vesikaton korjaamista tai uusimista. Tekninen lautakunta käsitteli liikuntasalin kattoa ja sisäilmatutkimuksia lokakuussa ja päätyi vaihtoehtoon, jossa kaikki liikuntasaliosan peltikatteet uusitaan bitumihuopakatoksi aiemmin annetun tarjouksen mukaan ja työ toteutetaan sääsuojassa. Samassa yhteydessä liikuntasalin korkean osan vesikaton kastuneet puhallusvillaeristeet poistetaan ja uusitaan.

Kirkonkylällä kehitetään
päiväkoti-ikäisten toimintaa

Joroisten kunta tarjoaa varhaiskasvatuspalveluja useassa toimipaikassa. Myös varhaiskasvatuksen asiakkailla on ollut käytössä väliaikaisia tiloja ja osa tiloista ei ole ollut käyttöön sopivaa. Kuronen kertoo, että niin sanotun peltihallin tiloissa on todettu sisäilmaongelmia. Lisäksi Opintien rivitaloissa järjestetään muun muassa ryhmäperhepäiväkotitoimintaa sekä avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa. Osa rivitalon toiminnoista tulee siirtymään tulevaisuudessa Päiväkoti Pyrriin, mutta avoimen varhaiskasvatuksen tilakysymyksestä ei ole tehty vielä päätöstä.

–Yksi vaihtoehto voisi olla toiminnan siirtäminen Koskentielle.

Kirkonkylälle rakennettavaan uudisrakennukseen syntyvät tilat kahdelle esikouluryhmälle sekä yhdelle 5-vuotiaiden päiväkotiryhmälle. Lisäksi tiloihin sijoittuvat oppilashuollon toimitilat. Esiopetuksen rakennushankkeessa käyttäjät tulevat myös olemaan mukana.

–Olemme kirkonkylän rakennushankkeessa vielä alkuvaiheessa, mutta tulemme pohtimaan miten käyttäjät ovat mukana suunnittelussa, Kuronen kertoo.

Esiopetuksen rakennushankkeen edellyttämät määrärahat on huomioitu vuoden 2019 talousarvion laadinnassa. Sivistystoimi on esittänyt vuoden 2019 investointeihin uudisrakennuksen kalustamiseen 80 000 euroa. Uudisrakennuksen hinta on noin miljoona euroa.

Kuvansin koulu ja esiopetuksen rakennushanke toteutetaan kokonaisurakkoina ja niiden kilpailutukset ovat päättyneet. Kurosen mukaan kunta ei voi vaikuttaa kilpailutuksen voittaneen yrityksen päätöksiin alihankintojen osalta. Osa rakennushankkeen töistä suoritetaan kunnan omana työnä.

–Uudisrakennuksiin liittyvissä, kunnalle kuuluvissa töissä, käytämme pääosin paikallisia yrityksiä, hän toteaa.

Teksti: Riika Paukkonen, kuva: Joroisten kunta

Kuvansin_koulu.jpg

Kuvansin koulurakennuksen on kaavailtu valmistuvan kesäkuussa 2019.