Lastenkulttuurin Verso on juurtunut

Verson toiminta on laajentunut ja vahvistunut vuosien aikana. Verso vaikuttaa yhdeksän kunnan alueella toteuttaen lapsen ja nuoren oikeuksia taiteeseen ja kulttuuriin.

Palapeliä ja
sen kokoamista

Lapsen oikeuksien päivää vietetään 20.marraskuuta. Lastenkulttuurikeskus Verso juhlii tätä päivää ja sitä ympäröivää lapsen oikeuksien viikkoa.

–Juuri lapsen oikeuksista on lastenkulttuurityössä kyse. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, artiklassa 31 taataan jokaiselle lapselle ja nuorelle oikeus taiteeseen ja kulttuuriin ja sitä oikeutta Verso työssään vaalii. Vaikka lapsen oikeudet ovat monelta osin Suomessa toteutumassa hienosti, on joissakin osa-alueissa parantamisen varaa. Lapsella voi olla esteitä kulttuuriseen osallisuuteen esimerkiksi asuinpaikkansa, perheen varallisuuden tai muiden, lapsesta itsestään riippumattomien syiden vuoksi. Näitä esteitä pyrimme työssämme purkamaan, kommentoi kulttuurituottaja Terhi Siippainen.

Lastenkulttuurikeskus tavoittaa lapsia ja nuoria eniten koulujen ja päiväkotien kautta.
–Satusalkkuseikkailuissa pienimmätkin päiväkotilaiset tutustuvat toiminnallisesti paikalliseen kulttuuriperintöön. Eskareissa vierailee draaman, tanssin ja kuvataiteen ohjaajia, ykkösluokissa opetellaan sanoittamaan tunteita, koulujen iltapäivissä harrastetaan taidetta ja kaikki kasiluokkalaiset käyvät suomalaisen Barokkiorkesterin konserteissa osana Taidetestaajat-hanketta, Siippainen luettelee.

Kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti jokainen luokka-aste saa oman taide- ja kulttuurikosketuksensa ainakin kerran lukuvuoden aikana. Myös perhepäivähoitajille ja kotona hoidetuille lapsille on omia sisältöjä.

– Yksi tärkeä kanava ovat kirjastoilla säännöllisesti toteutettavat satutuokiot, joiden yhteydessä tehdään kuvataidetta, sanataidetta, musiikkia tai vaikkapa teatterillisia leikkejä, Siippainen kertoo.

Verso järjestää vuosittain noin tuhat erilaista tilaisuutta, joissa kohdataan 25-30 000 lasta, nuorta ja heidän kanssaan toimivaa aikuista.

–Tällä hetkellä joka arkipäivä joku taidekasvattajistamme on lapsiryhmien kanssa toimimassa, useimmiten toteutuu montakin tilaisuutta päivässä. On ollut ilo olla mukana kasvattamassa tätä upeaa verkostoa, aluksi musiikkiteatteriryhmässä esiintyjän roolissa, sittemmin tuottajana ja nyt neljättä vuotta koordinaattorina. Olen kuvannut tätä työtä palapelin kokoamiseksi ja nyt alkaa tuntua siltä, että palaset ovat aika hyvin tallessa ja suurin osa paikoillaankin, Siippainen toteaa.

Itsensä ilmaisuun
ja toteuttamiseen
on erilaisia keinoja

Verson taidekasvattajana toimiva kuvataiteilija ja opettaja Mari Liimatainen on sitä mieltä, että luovuus asuu kaikissa.

–Luovuutta on saatava käyttää ja kokeilla monin eri tavoin kasvaakseen tasapainoiseksi ihmisyksilöksi. Parhaimmillaan lastenkulttuuri luo elämänmittaisen kulttuurisuhteen, joka rikastaa ja syventää kokemusmaailmaa ja maailmankuvaa. Kuvataiteilijana toivon välittäväni lapsille luovan tekemisen, uusien kokemusten ja onnistumisten lisäksi kuvataiteelliseen prosessiin kuuluvaa pitkäjännitteisyyttä, keskittymistä sekä ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja. Ilman luovan ongelmanratkaisun taitoja ei synny mitään uutta.

Liimatainen kertoo, että kuva syntyy siitä, kun havainnon prosessointiin yhdistetään oma ilmaisu ja ennen kaikkea ajatus.
–Kuvallinen ilmaisu on kieli, jolla voidaan välittää ja ilmaista vaikeasti sanottavia ja sanattomiakin asioita. Toiset meistä viestivät luontevimmin puheen, toiset musiikin tai fyysisesti ja jotkut kuvin. Lastenkulttuuri tarjoaa kokeiltavaksi keinoja, joilla kukin voi itseään ilmaista ja toteuttaa. Se on samalla kasvamista ja kasvattamista kulttuurin käyttäjäksi ja tekijäksi.

Lapsiryhmien ohjauksiin liittyy valmistelua ja ennakointiakin, käsikirjoitus ja suunnitelma muokkaantuu kuitenkin siinä hetkessä, kun toimitaan lasten kanssa. Lasten yllättävät kommentit ja välitön reagointi tekevät jokaisesta tuokiosta omanlaisensa.

Paras palaute on lapsi, joka uppoaa pitkiksi ajoiksi tekemään ihan omaa työtään ja silmät loistaen esittelee omaa tuotostaan, toteaa Mari Liimatainen.

Avoimia tilaisuuksia
ja ohjelmaa

Marraskuussa eletään Verson vilkasta arkea ja lisäksi kohdataan perheitä erilaisissa avoimissa tilaisuuksissa. Kirjastojen satutuokioiden lisäksi Verso järjestää museoiden kanssa yhteistyössä perhesunnuntait Varkaudessa ja Savonlinnassa. Neuvolamuskarit kokoontuvat Varkaudessa, Juvalla ja Rantasalmella. Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU kiertää haja-asutusalueiden päiväkodeissa ja yksi iltaesitys järjestetään Varkaudessa.

Kaikkea ei ehditä toteuttamaan marraskuussa, joten vielä joulukuullekin on luvassa tätä arkista juhlahumua. Tapahtumatietoja löytyy Verson verkkosivuilta ja some-kanavista ja kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Toivomme, että ihmiset löytävät tarjonnan ja pysähtyvät hetkeksi taiteen äärelle, toivottaa Verson väki.

Teksti: Tiina Kontro-Heiskanen, kuva: Mari Liimatainen

 

Verso.jpg

Mari Liimataisen kehittelemiä hahmoja on käytetty Verson tuokioissa.