Lyhtykulkue marssi kehitysvammaisten näkyvyyden puolesta

Taulumäen torilla kokoontui maanantai-iltana runsas joukko kehitysvammaisia sekä heidän omaisiaan. Lähtöpaikalla jaettiin lyhtyjä sekä banderolleja, joita oli valmistettu aiemmin muun muassa Eetun klubilla Latukadulla. Kansainvälisen vammaistenpäivän Lyhtykulkueen järjestäjänä toimivat Varkauden Kehitysvammaisten Tuki ry ja Vaalijalan kuntayhtymän Varkauden yksiköt. Palvelukodin johtaja Sanna Oksanen-Vihervuori kertoi, että lyhtykulkue järjestettiin tänä vuonna toista kertaa. Tapahtuma kokosi edellisvuoden tapaan lähemmäs viitisenkymmentä osallistujaa.

–Tavoitteenamme on lisätä kehitysvammaisten näkyvyyttä ja tarjoamme mahdollisuuksia joissa heitä voi kohdata, Oksanen-Vihervuori kuvaili.

Lyhtykulkueeseen osallistui banderollia kannatellen Ulla Hukkanen, joka kertoi olleensa tapahtumassa jo toista kertaa. Latukadun palveluasunnossa asuva Hukkanen lähti mukaan mielellään, sillä seurana oli paljon tuttuja, myös omasta kotitalosta. Myös Eetun klubilla käyvä Taneli Ruotsalainen piti osallistumista tapahtumaan tärkeänä.

Kehitysvammaisten osallisuutta
päätöksentekoon halutaan kasvattaa

Valtakunnallinen teemaviikko käynnistyi maanantaina 3. joulukuuta eri puolilla Suomea järjestetyissä tapahtumissa. Samana päivänä vietettiin kansainvälistä vammaisten päivää. Tänä vuonna teemaviikon slogan on ”Itte saa päättää” ja tapahtumissa nostetaan esiin kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta sekä itsenäisyyttä. Osallisuus lukeutuu YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimuksen osa-alueisiin, joka astui voimaan Suomessa vuonna 2016. Teemaviikon järjestäjänä toimii Kehitysvammaisten Tukiliitto, joka julkaisee vuosittain teemaviikon julkilausuman.

Kehitysvammaisten Tukiliitto on nostanut esiin, että kehitysvammaisten ihmisten omat toiveet ja tarpeet otetaan liian harvoin huomioon. Lisäksi kehitysvammaisten ihmisten oikeus tehdä omaa elämää koskevia päätöksiä ja valintoja ei läheskään aina toteudu. Teemaviikon aikana jaetaan oikeaa tietoa päättäjille ja kerrotaan millaisia palveluja sekä tukea kehitysvammaiset tarvitsevat. Tavoitteena on, että kehitysvammaista kuullaan ja hän voi vaikuttaa mielipiteillään päätöksentekoon.

Keväälle suunnitellaan
yhteisiä kohtaamisia

Varkaudessa järjestetty Lyhtykulkue on osa #kohtaamut -kampanjaa, jonka tarkoituksena on luoda matalan kynnyksen kohtaamisia kehitysvammaisten ihmisten kanssa. Oksanen-Vihervuori kertoo, että tapahtumia on jo suunniteltu tulevalle keväälle. Joulun alla kehitysvammaiset ovat mukana useissa joulutapahtumissa, kuten viime sunnuntain Tulkoon joulu -joulukonsertissa.

–Keväällä Varkauden Kehitysvammaisten Tuki ry järjestää vaalivalvojaiset ja lisäksi helmikuulle on suunniteltu tansseja.

Makkaranpaistopaikalla #kohtaamut -kampanjaa pidettiin useiden mielestä tärkeänä. Sekä Antti Raak että Kari Hiltunen toivoivat, että Lyhtykulkueesta tulisi vuosittainen perinne. Aktiivisesti tapahtumien järjestelyissä mukana olevat miehet pitävät yhteisiä tapahtumia merkittävinä.

–Tämä tuo jotain erilaista arkeen, Antti Raak kuvailee.

Teksti ja kuvat: Riika Paukkonen

 

lyhtykulkue1.jpg

Lyhtykulkue kulki Taulumäentorilta Kauppakatua pitkin Hertunrantaan, jossa tarjoiltiin mehua ja makkaraa.

makkaranpaisto.jpg

Kehitysvammaisten Tukiliiton mukaan matalan kynnyksen kohtaamisia kehitysvammaisten kanssa tulee lisätä. Kuvassa makkaranpaistossa Hanna Rissanen (vas.), Marko Holopainen ja Antti Raak.