Suun terveyttä hoidetaan lähellä koululaisia

Maanantaina Suupirssi karautti Waltterin koulun ruokalan edustalle ja aloitti kolmen viikon toimintansa oppilaiden parissa. Kaikki Varkauden 8. luokkalaisten suun terveystarkastukset tehdään lähellä nuoria eli koululla. Lisäksi Suupirssissä tehdään osa 5. luokkalaisten suun terveystarkastuksista.

Ammattikorkeakoulun kehittämä malli
kiertää kouluja

Suupirssi on ollut tuttu näky Itä- ja Keski-Suomen kouluilla sekä muun muassa erilaisissa hoitolaitoksissa. Toimintamalli on kehitetty Savonia-ammattikorkeakoulun Suupirssi-projektissa vuonna 2012. Hanke on saanut EU-rahoitusta. Ideana on, että hammashoidon palveluja voidaan viedä aiempaa enemmän asiakkaiden omiin toimintaympäristöihin, kuten kouluille. Pakettiauton sisältä löytyy hammashoitoyksikkö, jossa voidaan tehdä suun terveystarkastusten lisäksi hoitotoimenpiteitä.

Varkauden kaupungin suun terveydenhoito on vuokrannut Suupirssin kolmeksi viikoksi. Oppilaille on tiedotettu ajanvarauksesta kirjellä, jonka lisäksi vanhemmille on lähetetty muistutukseksi Wilma-viesti. Tarkastuksesta oppilaat saavat puolestaan mukaan tiedotteen, jossa kerrotaan mitä hammastarkastuksessa on löytynyt ja mihin suun terveydenhuollossa kannattaa kiinnittää jatkossa huomiota.

Suupirssi ajetaan Varkauteen Kuopiosta ja työntekijät ovat saaneet sen käyttöön koulutusta. Johtava hammaslääkäri Pirjo Salo kertoo, että autossa työskennellään viikoittain vaihtuvina työpareina, jottei työskentely käy yhdelle työntekijälle raskaaksi. Omat haasteensa tuovat pienet tilat ja talviaikana sääolot. Varkaudessa Suupirssissä on tarkoitus tehdä ainoastaan suun terveystarkastuksia. Toiminta on joustavaa, kun yksi oppilas on valmis, seuraava voi saapua sisään.

–Jos oppilas tarvitsee lisähoitoa, hänelle annetaan jatkoaika hammashoitolaan Savontielle, Salo kuvailee.

Kouluille perustetut hoitoyksiköt ovat
osoittautuneet toimiviksi

Varkauden kaupungin suun terveydenhoidolla on pitkät perinteet kouluilla tehtävässä hammashoidossa. Hammaslääkärin tekemät määräaikaistarkastukset pyritään tekemään lähellä oppilaita. Lisäksi suuhygienisti suorittaa kouluilla välitarkastuksia, muun muassa kohonneen reikiintymisriskin vuoksi. Varkautelaisten oppilaiden hammasterveyttä edistetään myös ennaltaehkäisevillä käynneillä, jolloin suuhygienisti opettaa oikeanlaiseen hampaiden hoitoon.

Tällä hetkellä hammalääkäri ja suuhygienisti käy säännöllisesti Kangaslammin, Könönpellon, Repokankaan ja Lehtoniemen kouluilla. Salon mukaan tarkastuksia voidaan tehdä kouluterveydenhoitajan tiloihin perustetussa hoitoyksikössä tai muissa koulun vapaissa tiloissa.
–Toiminta aloitettiin vuonna 1995. Yhteistyö koulujen kanssa on toiminut erittäin hyvin eikä oppilaille ole tarvinnut järjestää erillisiä kuljetuksia. Lisäksi oppilaiden poissaolo tunneilta jää lyhyeksi, kun he voivat piipahtaa tarkastuksessa samassa rakennuksessa, hän kertoo.

Waltterin koulun avaaminen ja Linjurinkadun hammaslääkärin siirtyminen Savontielle on tuonut tarvetta löytää uusi tila hammastarkastuksia varten. Aiemmin yläkoululaisten tarkastuksia on tehty myös Päiviönsaaren koululla, joka on sittemmin yhdistynyt Waltterin kouluun. Salon mukaan Waltterin koululla on isot oppilasmäärät, muun muassa kaikki Varkauden yläkoululaiset. Koska sopivia vapaita tiloja hammastarkastuksille ei ole löytynyt Waltterin koululta eikä Kuoppakankaalta päädyttiin kokeilemaan Suupirssin toimintaa.

–Teemme nyt pilotointia ja katsomme käytännössä, miten tämä toimii Waltterin koululla. Tulevaisuudessa voisimme tehdä alueellista yhteistyötä ja maakunnassa voisi toimia yksi yhteinen auto, Salo pohtii.

Huonot elintavat näkyvät
nopeasti suun terveydessä

Hammasterveys on osa lapsen ja nuoren terveydestä huolehtimista. Salon mukaan varkautelaislasten hammasterveys voisi olla parempikin. Kouluterveyskyselyn mukaan erityisesti 8. luokalaiset pojat jättävät toisen päivittäisen hampaiden harjauskerran väliin. Heistä vain noin puolet harjaa hampaat suositusten mukaisesti eli kaksi kertaa päivässä. Tytöistä onneksi noin 75 prosenttia harjaa hampaansa kaksi kertaa päivässä.

–Säännöllinen hammashoito kahdesti päivässä fluorihammastahnalla on todellakin tärkeää, Salo korostaa.

Happoja sisältävät juomat, kuten energiajuomat ja erilaisten makeisten nauttiminen voi näkyä nopeasti lapsen ja nuoren hampaissa. Salon mukaan aiemmin hyvähampaiselle nuorelle voi tulla yllätyksenä, että yhtäkkiä reikiä alkaakin tupsahdella. Kun on kyse jo vanhemmasta nuoresta, hammahoitolasta muistutellaan hyvistä hampaidenhoitovälineistä ja nuoren vastuusta omasta terveydestään.

Hammashoitolassa nostetaan esiin tupakan ja nuuskan käytön vaikutukset suun terveyteen. Päihteiden käyttö yleensä otetaan herkästi puheeksi. Henkilökunnan tehtävänä on korostaa päihteiden haitallisia vaikutuksia suun terveyteen ja kannustaa omaan harkintaan niiden käytössä.

–Kun kysymme nuorilta tupakan käytöstä, niin kaikki tuntevat jonkun joka käyttää, mutta kukaan ei myönnä itse käyttävänsä, Salo toteaa.

Teksti ja kuva: Riika Paukkonen

suupirssi.jpg

Hammashoitaja Emma Laitinen (vas.) ja hammaslääkäri Esteri Hannula uskovat, että työskentely Suupirssissä tuo työhön mukavaa vaihtelua. Kaikkien varkautelaisten 8. luokkalaisten suun terveystarkastukset suoritetaan Suupirssissä kolmen viikon aikana. Työtahdin on oltava tiukka, jotta kaikki oppilaat ennättävät käymään.