Joroislaiset nuoret kehittävät kuntaa hyvällä yhteistyöllä

Joroisten kunnan nuorisotoimen ja Joroisten nuorisovaltuuston isännöimä nuorten kuulemistilaisuus pidettiin maaliskuun lopulla nuorisotalon tiloissa lukion kirjastossa. Kuulemistilaisuus oli suunnattu joroislaisille tai kunnassa opiskeleville nuorille yläkouluikäisistä lähtien sekä virkamiehille ja päättäjille. Vuosittainen nuorten kuulemistilaisuus on Joroisissa pitkä perinne, nuoriso-ohjaaja Sari Paavonsalo arvioi niitä järjestettäneen kymmenen vuoden ajan.

–Tilaisuus on nuorten näköinen, rento kuulemistilaisuus jossa ei jäykistellä, hän kuvailee.

Joroisissa kehitetään nuorisovaltuuston ja oppilaskuntien välistä yhteistyötä. Paavonsalon mukaan nuorisotoimi tapaa nuoria päättäjiä säännöllisesti.

–Pyrimme vielä lisäämään yhteistyötä, sillä samat nuoret ovat monessa toiminnassa mukana ja voimme näin jakaa resursseja. Yhteistyö mahdollistaa, että mahdollisimman moni pääsee vaikuttamaan.

Eri liikkumismuodot
harvaan asutulla seudulla
kiinnostavat nuoria

Nuorten kuulemistilaisuutta pohjustettiin keräämällä päättäjille kysymyksiä ennakkoon. Ennakkokysymyksissä tiedusteltiin, mitä hyvää ja toisaalta mitä kehitettävää kunnassa on. Paavonsalon mukaan kysely toteutettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa sähköisesti. Kohderyhmänä olivat kaikki alle 29 vuotiaat joroislaiset nuoret sekä he, jotka opiskelevat kunnassa. Vastaajien määrä on säilynyt vuosittain vakaana, tänäkin vuonna mukaan lähti noin 150 vastaaja.

–Nuorisovaltuustolla on aineiston keräämisessä merkittävin rooli. He kiersivät myös koululuokissa ja kannustivat vaikuttamaan nuoria kiinnostaviin asioihin, nuorisovaltuuston tukihenkilönä toimiva Paavonsalo kuvailee.

Vastausten perusteella nuoret näkivät kotiseudussa ja omassa opiskelukunnassa paljon hyvää. Erityisesti nuorista vanhimmat kiittelivät kunnan hyvää henkeä sekä yhteisöllisyyttä. Kiitosta saivat lisäksi liikuntamahdollisuudet sekä lukio, jossa opintoihin yhdistyvät salibandy sekä frisbeegolf.
Joroisissa kouluruokaa syntyy kahdessa tuotantokeittiössä, Joroisten koulukeskuksella ja Kuvansin koululla. Joroisten ruokapalvelut tuottaa ruokaa koulujen lisäksi kunnan eri toimipaikkoihin ja koulupäivisin ruokailijoita on noin 850. Kuvansin koulun ruokapalvelulle on myönnetty kouluruokadiplomi vuosina 2014 ja 2017, mikä on osoituksena ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävästä kouluruokatoiminnasta. Ylijäämäruoka, jota on tarjolla nuorisotalolla päivittäin tuo helpotusta ja iloa nuorten arkipäiviin. Paavonsalon mukaan ylijäämäruokaa pakastetaan myös annosrasioihin, joita voi lämmittää nuorisotalolla tai viedä mukanaan kotiin.

–Toimintamalli on saanut kiitosta ja se nousi esiin myös kyselyssä. Valmis ruoka helpottaa yksin asuvan nuoren elämää tai vaikkapa koeviikon vuoksi kiireisen opiskelijan arkea.

Paikallisissa palveluissa nähtiin toisaalta hyvää, mutta toisaalta Joroisiin kaivattiin uusia palveluja. Kyselyn vas-tauksista nousi esiin, että nuoret kaipaavat erityisesti kahvilaa sekä omaa tilaa mopoilijoille. Kuvansin taajaman osalta nuorilta nousi huoli alueen ainoan kaupan sulkemisesta. Heidän toiveenaan olisi ollut, että toinen yrittäjä olisi jatkanut kaupan toimintaa Kuvansissa.

Julkinen liikenne on toistunut teemana viime vuosina nuorille tehdyissä kyselyissä. Nuoret toivovat lisää bussivuoroja, jotta he voisivat jäädä esimerkiksi harrastuksiin tai nuorisotalolle koulupäivän jälkeen. Palveluautoliikenne ei nuorten kokemusten mukaan vastaa heidän tarpeitaan. Nuorten kuulemistilaisuudessa ratkaisuksi nostettiin esiin muun muassa yhteiskyydit.

–Haastoimme nuoria hyödyntämään kimppakyytejä, mikä herätti paljon keskustelua, Paavonsalo toteaa.

Kehitettävien asioiden joukossa olivat lisäksi Kanavan hiihtoladun valaiseminen sekä teiden kunto, mikä puhuttaa laajasti maaseudulla. Erityisen tyytymättömiä nuoret ovat ELY-keskusten ylläpitämiin teihin. Kyselyn kautta kunta sai palautetta lukion uusitusta ilmastoinnista, jonka alkuvaiheen häiriöt ovat vaikuttaneet opiskeluviihtyvyyteen. Paavonsalon mukaan ilmastointiin on tehty muutoksia ja tällä hetkellä seurataan niiden vaikutuksia sisäilmaan.

Kaikille avoimet tilat ovat nuorille usein tärkeitä. Tällä hetkellä nuoria palvelevat arkipäivisin nuorisotilat, jotka sijaitsevat lukion yhteydessä. Nuorisotiloissa voi viettää vapaa-aikaa erilaisten harrastusten parissa, syödä eväitä, tehdä läksyjä tai vaihtaa kuulumisia ohjaajan kanssa. Kyselyssä nousi esiin toive tilasta, jota ei valvottaisi aikuisten toimesta. Paavonsalo näkee toiveen toteuttamisen haastavaksi, eikä sen kaltaista tilaa voida tarjota ainakaan kunnan toimesta. Hänen mielestään nuorisotilan aukioloajat palvelevat nuoria hyvin ja tiloissa toimitaan yhteisten sääntöjen mukaan. Paavonsalo tietää, että aina on nuoria, joitka kokevat että heille ei ole paikkaa minne mennä.

–Aikuiset ovat pohtineet, voisiko joku toimija ottaa uuden tilan ylläpidettäväksi. Nuorisotoimen resurssit ovat pienet ja niillä pidetään nuorisotilaa avoinna.

Joroisissa on
mahdollisuuksia vaikuttaa

Panostaminen nuoriin ja lapsiin on kirjattu Joroisten kuntastrategiaan. Tämä näkyy muun muassa Joroisten kasvun ja oppimisen tuen mallissa. Paavonsalo arvioi, että kunnan lapsilla ja nuorilla menee tällä hetkellä kohtuullisen hyvin. Hän pitää tehtyjä yhteistyöprojekteja hyvinä ja on tyytyväinen, että lasten ja nuorten palveluja on voitu tiukassa taloustilanteessa säilyttää.

–Kyllä Joroisten kunta voi profiloitua lapsiystävälliseksi kunnaksi, Paavonsalo vakuuttaa.

Tällä hetkellä nuoret ja Joroisten kunnan päättäjät sekä virkamiehet tekevät hyvää ja säännöllistä yhteistyötä. Paavonsalo kertoo saaneensa puolin ja toisin positiivista palautetta yhteistyöstä. Hän kiitteleekin Joroisten fiksuja nuoria, jotka ovat perillä mitä kunnassa tapahtuu ja jotka haluavat vaikuttaa heitä koskeviin asioihin.

–Nuorten kuulemistilaisuus on hyvä mahdollisuus harjoitella itselle tärkeän asian esiintuomista ja sen perustelemista.

Kunnan virkamiehet ja päättäjät saivat myös ennakkokysymyksiä ennen kuulemistilaisuutta. Heidän tehtävänään oli valottaa nuorille kunnan tämänhetkistä tilannetta sekä sitä, millainen taloustilanne on. Joroisissa kunnan talouteen heijastuu muun muassa alijäämä, jonka kattamiseksi suunnitellaan toimenpiteitä. Paavonsalo näkee työssään päivittäin, miten uutiset kuntien heikosta taloudesta vaikuttavat nuorten ajatuksiin tulevaisuudesta.

–Ei mene päivääkään, että nuori ei kysyisi, meneekö nuorisotila kiinni tai vähennetäänkö koulusta opettajia.

Vaikka joroislaisilla nuorilla on hyvä pohja vaikuttaa heitä koskettaviin asioihin, yhteistyötä kunnan kanssa halutaan tiivistää entisestään. Paavonsalon mukaan yhteisiä tapaamisia kunnan edustajien kanssa voisi olla useamminkin.

–Nuorille järjestettiin aikoinaan Hotarisen kahvit ja tätä perinnettä voitaisiin jatkaa myös uuden kunnanjohtajan kanssa.

Kesän läheneminen tuo mukanaan
tapahtumia ja retkiä

Kevät ja alkukesä tarjoaa joroislaisille nuorille runsaasti toimintaa. Tulevana viikonloppuna Salibandypuulaaki kokoaa harrastajia Joroisten urheilutalolle. Tänä vuonna puulaakeja on pelattu 25 vuotta, jota juhlistetaan lauantaina 13. huhtikuuta. Nuorisotoimi on mukana järjestämässä toimintaa, kun yläkoululla järjestetään yökoulu 17. huhtikuuta. Kevääseen kuuluvat myös monet retket ja leirit, joista isoin HeiHulinaa -leiri myytiin loppuun puolessatoista vuorokaudessa. Koko perheen Power Park -bussimatkalle 4. kesäkuuta on puolestaan vielä tilaa. Lukiolaisten perinteinen Eurotour suuntautuu huhtikuussa Riikaan, Prahaan, Krakovaan ja Berliiniin. Viimeisenä koulupäivänä nuorisotoimi yhteistyökumppaneineen järjestää yläkoululaisille Schools out -tapahtuman.

Kevätjuhlien aikaan Paavonsalo kiertää joroislaisilla kouluilla alakoulusta lukioon jakamassa kiitosta nuorille, jotka ovat olleet vuoden aikana aktiivisesti mukana nuorisotoiminnassa.

–Palkitsemme nuoria, jotka ovat kehittyneet jollain tavalla toiminnassaan. Emme jaa tunnustusta koulumenestyksen mukaan, vaan hyvistä kansalaistaidoista ja toisen huomioimisesta, hän kuvailee.

Teksti: Riika Paukkonen, kuva: Emilia Tarvainen

Joroinen.jpg

Kuulemistilaisuudessa (vas. ) nuorisovaltuuston rivijäsenet Joona Hyvärinen ja Aada Reijonen, koulukuraattori Mari Hoffren, kunnanvaltuutettu Heidi Aholainen, Joroisten lukion vastuuopettaja Ari Shemeikka ja Joroisten yhtenäiskoulun virkaatekevä rehtori Satu Immonen.