Jätevesiviikko nostaa esiin vesiensuojelun tärkeyttä

Valtakunnallisella Jätevesiviikolla järjestetään useita tapahtumia ja tietoiskuja eri puolilla Suomea. Samalla kiinteistönomistajia kannustetaan tarkastamaan, millä tavalla jätevesijärjestelmän kunnostaminen koskettaa heitä. Suomalaisia innostetaan myös ryhtymään toimiin lähivesien suojelemiseksi. Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusten lisäksi teemaviikossa on mukana eri ministeriöitä sekä vesiensuojelun parissa toimivia valtakunnallisia toimijoita.

Ympäristötarkastaja Niklas Holopainen Keski-Savon ympäristötoimesta näkee, että teemaviikko nostaa esiin oman lähiympäristön suojelemisen merkityksen.

–Kiinteistönomistajan on hyvä huolehtia oman kaivon ja lähivesien puhtaudesta. Hyvä jätevesijärjestelmä nostaa myös kiinteistön arvoa, hän muistuttaa.

Uudistus ei vaikuta
kantovedellä pärjäävien
kesämökkien toimintaan

Haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesien käsittelyä koskeva laki uudistui kaksi vuotta sitten. Samaan aikaan otettiin käyttöön siirtymäajat puhdistusvaatimusten noudattamiseen. Kiinteistössä, joka sijaitsee enintään 100 metrin päässä vesistöstä, merestä tai pohjavesialueella, on jätevesijärjestelmä kunnostettava puhdistusvaatimukset täyttäväksi lokakuun loppuun mennessä.

Muissa tapauksissa järjestelmä on uusittava samanaikaisesti, kun kiinteistössä seuraavan kerran uusitaan vesijärjestelmiä tai tehdään muuta luvanvaraista remonttia tai tiettyjä korjaus- ja muutostöitä.

Kiinteistöt ovat tarttuneet muutostöihin siirtymäaikana eri tahtiin ja puhdistusvaatimukset täyttävien järjestelmien välillä on alueellisia eroja. Niklas Holopainen kertoo, että Varkauden osalta tilannetta on vielä haastavaa arvioida.

–Varkauden seudulla ei ole paljon pohjavesialueella sijaitsevia kiinteistöjä, joten pääosin muutostöitä vaativat kiinteistöt sijaitsevat ranta-alueilla.

Leppävirralla kunnostusta vaativia jätevesijärjestelmiä löytyi viisi vuotta sitten vajaasta 500:sta kiinteistöstä. Ympäristötarkastaja Timo Turusen mukaan sen jälkeen, kun lainmuutokset ovat tulleet voimaan on kiinteistöjen määrä pudonnut ja hän arvioi kunnostusta vaativia kohteita olevan noin 150-200 kiinteistön luokkaa. Hän muistuttaa, että kiinteistössä vaadittavat toimenpiteet voivat olla laajuudeltaan erilaisia, kohteesta riippuen.

Vaikka lain muutokset hyväksyttiin vuonna 2017, jätevesien käsittely tuottaa yhä epäselvyyksiä ja kysymyksiä haja-asutusalueen asukkaissa. Turunen kertoo saavansa lain tulkintaan liittyen kysymyksiä päivittäin.

–Yksi ryhmä ovat kiinteistöjen ostajat sekä myyjät, jotka haluavat lisätietoa jätevesijärjestelmästä riippumatta.

Sekä Varkaudessa että Leppävirralla eniten kysymyksiä tuottaa rannalla sijaitsevien vapaa-ajanasuntojen jätevesien käsittely. Turunen ja Holopainen toteavat, että kiinteistöjä joissa on käytössä kantovesi, uudistus ei kosketa. Kesämökillä voi olla käytössä esimerkiksi tiskiallas astioiden pesua varten sekä sauna, joihin vesi tuodaan kantamalla tai pumppaamalla letkulla. Kun veden käyttö on hyvin vähäistä, ei muutostöihin ole tarvetta.

–Rantasaunalla voi olla käytössä imeytysjärjestelmä, jonne saunan pesuvedet kulkeutuvat. Se on riittävä tapa vähäisen vesimäärän käsittelyyn, Turunen kuvailee.

Jätevesijärjestelmien
ammattilainen tuo apua
haastaviin tilanteisiin

Keski-Savon ympäristötoimen verkkosivut tarjoavat ympäristöasioiden kanssa pähkäilevälle runsaasti tietoa. Timo Turunen kertoo, että hiljattain uudistetuille verkkosivuille on koottu tietoa jätevesien käsittelystä.

–Jos asia ei selviä verkosta, annamme puhelinneuvontaa muun työn ohella. Kiinteistökäyntejä emme voi tällä hetkellä tehdä.

Jos kiinteistön omistaja on päättänyt uusia jätevesijärjestelmänsä, kannattaa tällöin olla yhteydessä oman kunnan rakennusvalvontaan toimenpideluvan tarpeen arvioimiseksi. Oman asuinalueen ympäristötarkastajilta ja rakennusvalvonnasta saa lisäksi tietoa alueella toimivista jätevesijärjestelmien suunnittelijoista.

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n ja Käymäläseura Huussi ry:n verkkosivuilla on tarjolla paljon hyvää tietoa, lisäksi toiminnassa on myös paikallisia hankkeita, kuten Jätekukko Oy:llä Kuopion seudulla ja OMAVESI-hanke Etelä-Savon alueella. Hankealueilla työskentelee lakiuudistukseen perehtyneitä jätevesineuvojia.

-On harmillinen tilanne, että Varkauden ja Leppävirran alueelle ei ole saatu jätevesineuvojaa, Turunen toteaa.

Teksti ja kuva: Riika Paukkonen

vesisto.jpg

Jätevesiviikolla muistutetaan puhtaiden vesien tärkeydestä.