Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus ottaa järjestöt kumppanikseen

Projektipäällikkö Anne Aholainen Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishankkeesta kertoo, että Pohjois-Savon Jerryyn ovat tervetulleita kaikki maakunnassa toimivat yhdistykset ja järjestöt. Tällä hetkellä mukaan on lähtenyt 63 erilaista järjestöä eri puolilta Pohjois-Savoa. Jäsenyys on maksutonta.

–Pidän jäsenmäärää hyvänä alkuna. Maakunnassa toimii noin 5 000 järjestöä, joten toivon, että saisimme mukaan kaikkiaan 100-200 järjestöä, Aholainen toteaa.

Järjestöneuvosto saa virallisen sinetin
toukokuun aikana

Pohjois-Savon Jerry kokoontuu kahdesti vuodessa, seuraavan kerran lokakuussa 2019. Viime viikolla Kuopiossa järjestetyssä kokouksessa tärkeimmäksi aiheeksi nousi järjestöneuvoston valinta, joka tulee toimimaan Pohjois-Savon Jerryn virallisena neuvottelu- ja yhteistyöelimenä. Järjestöneuvostoon on valittu esitysten pohjalta 14 järjestöjen edustajaa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Toiminta-aikaa järjestöneuvostolla on vuoden 2020 loppuun saakka. Aholainen vakuuttaa, että maakunnalliselle järjestöyhteistyölle on tarvetta.

–Jo syksyllä 2018 näytti, että maakuntauudistuksen valmistelu pitkittyy, joten lähdimme kehittämään toimintaa nykyiseen toimintaympäristöön ja järjestöneuvostolle haettiin kumppania Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksesta.

Valtakunnallisesti järjestöjen yhteistyö on kasvamassa. Etelä-Savon maakunnassa kootaan parhaillaan omaa Etelä-Savon järjestöfoorumia. Järjestöyhteistyön kehittämisessä ollaan pitkällä muun muassa Keski-Suomessa, jossa toimii Järjestöareena. Pohjois-Karjalassa puolestaan on käytössä Järjestöasiain neuvottelukunta JANE. Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry:n toiminnanjohtaja Elina Pajula on vieraillut Jerry:n kokouksessa ja kertonut maakunnallisen järjestöyhteistyön käynnistämisestä.

Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen edustajille on tehty kevääna aikana pohjaesitys järjestöneuvoston kokoonpanosta. Kumppanuudelle on näytetty vahvasti vihreää valoa.

–Järjestöneuvosto on kokouksessa käsiteltävänä toukokuun lopussa. Jos esitys hyväksytään, tulee Pohjois-Savon Jerrystä Pohjois-Savon liiton maakuntahallituksen virallinen kumppani, Aholainen toteaa.

Tuore järjestöstrategia
jalkautetaan paikallisesti

Järjestöjen Pohjois-Savo 2030 – Pohjois-Savon järjestöstrategia sekä toimenpideohjelma 2019-2022 kuvaa pohjoissavolaisten järjestöjen näkemystä järjestötoiminnan lyhyen tähtäimen toimenpiteistä sekä pitkän tähtäimen kehittämistarpeista. Yksi järjestöstrategian tavoitteista on tehdä järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävästä toiminnasta näkyvää.

Järjestöstrategiaa on käsitelty Pohjois-Savon Jerryssä ja useissa järjestöjen tilaisuuksissa. Aholaisen mukaan pinnalla ovat olleet järjestötoiminnan resurssit sekä avustukset, joihin kaivataan yhtenäistä otetta koko maakunnan alueelle. Sakke -hanke tulee järjestämään tulevan syksyn aikana kuntakierroksen, jonka myötä järjestöstrategiaa jalkautetaan paikallisesti.

–Varkaudessa voitaisiin pitää järjestöilta, jonka aikana syvennettäisiin joulukuussa valmistunutta Asukkaiden Warkaus – kansalaistoiminnan ohjelmaa.

Järjestökentälle
haetaan pysyvää tukea

Kahden vuoden ajan maakunnan alueella toiminutta Sakke – Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanketta hallinnoi Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys Ry. Hanke on STEA:n Järjestö 2.0. -ohjelman osahanke ja sen valtakunnallisen kokonaisuuden koordinoinnista vastaa SOSTE.

Sakke -hanke toimii Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoituksella vuoden 2019 loppuun asti. Aholaisen mukaan suunnitelmissa on hakea hankkeelle jatkoa vielä yhdelle vuodelle.

–Tavoitteenamme on luoda rakenteet niin vahvoiksi, että jatkossa rahoitus järjestyy järjestöjen yhteistyöllä. Toki Pohjois-Savon Sosiaaliturvayhdistys Ry tukee järjestötoimintaa jatkossakin, hän toteaa.

Teksti: Riika Paukkonen, kuva: Anne Aholainen

jarjestot.jpg

Pohjois-Savon järjestöjen yhteistyön ryhmä, Pohjois-Savon Jerry linjaa kiireisimpiä asioita eteenpäin vietäväksi.