Kangaslampilaiset hakevat perinnekohteelle idearikasta omistajaa

Kangaslammin kirkonkylän näkyvin maamerkki, Manttu, on kesäisin suosittu matkailukohde. Rakennuksessa järjestetään tänä suvena perinteiset iltamat, kuullaan lastenmusiikkia, tehdään opastettuja tutustumiskierroksia sekä viihdytään paikallisen kesäteatterin parissa. Projektiasiantuntija Jussi Tuovinen on tarttunut rakennuksen omistajuuskysymykseen Kangaslammin Mantun alueen ja elinkeinopalveluiden selvityshankkeessa. Hiljattain Walesin matkalta palannut Tuovinen näkee perinnekohteilla monia mahdollisuuksia.

–Walesissa on säilynyt vanhoja roomalaisten rakentamia muureja. Yhteen vartiorakennuksista oli rakennettu toimistotiloja, kampaamo ja vegaaniravintola. Kohde on hyvä esimerkki siitä, että suojeltuunkin rakennukseen saa tehdä muutoksia, kun vain löytyy tahtoa, hän kuvailee.

Uutta elinvoimaa koko
Kangaslammin alueelle

Kangaslammilla on toiminut kahden vuoden ajan Mansikka ry:n Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanke, jonka ydinryhmässä on jäseniä Kangaslammin kirkonkylältä, Viljolahdesta ja Harjurannalta. Hankkeen aikana on synnytetty kumppanuuspöytiä ja toteutettu asukaskysely, jonka vas-tausten perusteella alueen kehittämisen painopisteitä lähdetään viemään eteenpäin. Mantun rakennuksen ja sen ympäristön tulevaisuus on nostettu hankkeessa tärkeäksi kehittämiskohteeksi ja kohteelle kaivattiin omaa selvityshanketta.

Toukokuussa käynnistynyt Kangaslammin Mantun alueen ja elinkeinopalveluiden selvityshanke toimii Navitas Kehitys Oy:n alaisuudessa. Hankkeen budjetti on 30 000 euroa ja se on saanut sadan prosentin leader-rahoituksen. Selvityshankkeen aikana selvitetään, millaisia kehittämis-, investointi- ja rahoitussuunnitelmia kiinteistölle on löydettävissä.

–Jatkoselvityshanke esimerkiksi ESR-hankkeena on mahdollinen, jos kohteelle löydetään toimijat sekä toiminnalle tarkoitus, Tuovinen toteaa.

Selvityshankkeen tavoitteena on puhaltaa uutta elinvoimaa Mantun linnaan ja Kangaslammin taajamaan. Kangaslammin Kyläyhdistys ry on ylläpitänyt talkoilla rakennuksen ja piha-alueiden siisteyttä tapahtumatarpeiden mukaan. Viimeisten vuosien aikana Mantulla on järjestetty tilaisuuksia pääasiassa kesäisin, mutta sen jälkeen kun Varkauden kaupunki liitti rakennuksen kaukolämpöön syksyllä 2018, on tapahtumia ollut myös talviaikaan.

Kangaslammille haetaan parhaillaan uutta ylläpitäjätahoa tai yrittäjää, joka jatkaisi linnan isännöintiä Varkauden kaupungin jälkeen. Selvityshankkeen myötä linnalle haetaan uusia käyttömuotoja ja haetaan kohteelle pitkän tähtäimen elinkaari, kohteen arvo ja ominaispiirteet huomioiden. Samalla selvitetään millaisia ylläpito-, kunnossapito- ja korjaustapoja kiinteistöllä on käytettävissä. Navitas Kehitys Oy:n yrityspalveluiden osaaminen tuo apua tuotteistamiseen sekä toimivan liiketoimintamallin löytymiseen.

Mantun linna siirtyi Varkauden kaupungille kuntaliitoksen myötä vuonna 2005. Tuovisen mukaan Mantulla on tehty kuntotarkastus viimeksi vuonna 2012 ja sen uusiminen tulee ajankohtaiseksi uuden ostajan löydyttyä. Rakennuksessa on havaittu kosteusongelma, joka tuo omat haasteensa.

Mantun tukijaksi
joukkorahoituskampanjan kautta

Kangaslammin Kyläyhdistys ry:n puheenjohtaja Olli-Pekka Kähkösen mukaan selvityshankkeen tavoitteena on saada sekä Manttu että kirkonkylän alue eläväksi. Kyläläisten toiveena on myös, että rakennus saataisiin sellaiseen kuntoon, että sitä voitaisiin käyttää monipuolisemmin eri tilaisuuksissa. Muun muassa keittiötilat rajoittavat juhlatilaisuuksien järjestämistä.

Kähkönen nostaa esiin, että rahoituksen kuntoon saattaminen on ensisijaisen tärkeää, jotta välttämättömät remontit saadaan toteutettua. Rahoituspohjaa turvaamaan on suunnitteilla joukkorahoituskampanja, joista on saatu vastaavissa kohteissa hyviä kokemuksia. Joukkorahoituskampanjan toteuttaa Kangaslammin Kyläyhdistys ry ja se tulee näkymään jo kesän tapahtumissa. Kampanjaan voivat osallistua henkilöt, jotka kokevat Mantun linnan säilyttämisen tärkeäksi. Tukea voi antaa rahallisesti haluamallaan summalla ja vastineeksi siitä tukija saa muiston osallistumisestaan.

Projektipäällikkö Seija Korhonen Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeesta toivoo, että selvityshankkeen myötä syntyisi yhteinen tahtotila, jotta Mantun omistajuuteen löytyisi ratkaisu. Hän uskoo, että selvityshanke auttaa löytämään uusia toimijoita ja haastaa paikallisia asukkaita hyödyntämään verkostojaan.

–Manttu on rakennuksena niin hieno, että se ansaitsee käyttäjänsä. Haastan kaikki kangaslampilaiset ja täältä lähtöisin olevat mukaan!

Uutta toimintaa esitellään
kesätapahtumissa

Kirkonkylät palvelukeskuksena -hankkeen ydinryhmä kokoontuu säännöllisesti Kangaslammin koululla. Ydinryhmän vetäjänä toimii Olli-Pekka Kähkönen. Seuraava kokoontuminen järjestetään 17. kesäkuuta kello 14, jolloin aiheena on joukkorahoitus.

–Toivomme tapaamisiin mukaan uusia innokkaita ihmisiä, Tuovinen kannustaa.

Kangaslammin Kyläyhdistys ry on mukana valtakunnallisessa Avoimet kylät -tapahtumassa. Kirkonkylällä järjestettävässä toritapahtumassa esitellään Mantun linnan selvityshanketta ja samalla voi tavata kyläyhdistyksen jäseniä. Hankkeeseen ja käynnistettävään joukkorahoituskampanjaan voi tutustua myös muissa kesän tapahtumissa sekä kesällä järjestettävässä työpajassa.

Pohjois-Savon alueella sijaitsee useita historiallisesti merkittäviä kiinteistöjä sekä perinnekohteita. Leppävirran Kotalahdella sijaitsee Kotalahti-talo, jonka kunnostuksessa paikalliset asukkaat ovat olleet merkittävästi mukana.

Syvänniemen kylässä Kuopiossa puolestaan sijaitsee kaupungin omistama Hermanni-talo, joka on vanha kivinavetta. Monipuolisesti kulttuuria tarjoavassa rakennuksessa on tehty esimerkillistä työtä käyttäjien ja omistajan välillä. Mantun selvityshanke toteuttaa benchmark-matkan Kotalahdelle ja Hermanni-talolle 18. kesäkuuta, lähtö Kangaslammin asiointipisteeltä on kello 8.30 ja Navitaksen edestä kello 9. Matkalle on ennakkoilmoittautuminen Navitaksen yritystapahtumat -verkkosivulta.

Teksti ja kuvat: Riika Paukkonen

 

Manttu1.jpg

Kangaslammin kirkonkylällä sijaitseva Manttu on rakennettu näkyvälle paikalle korkealle harjanteelle.

Manttu2.jpg

Kirkonkylät palvelukeskuksena -hankkeen ydiryhmä tutustui Kangaslammin koululla uuteen Kangaslammin Mantun alueen ja elinkeinopalveluiden selvityshankkeeseen. Illan aikana pohdittiin erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, kuten joukkorahoitusta.