Käytännön vinkkejä ilmastotekoihin

Varkauden kaupunki julkaisee Facebook-sivuillaan ensimmäisen vinkin ympäristöystävällisiin tekoihin elokuussa viikolla 33. Jatkossa vinkkeihin voi tutustua kerran kuukaudessa, vaihtuvilla teemoilla. Niiden visuaalisesta toteutuksesta vastaa Varkauden kaupungin markkinointi- ja viestintätiimi. Projektivastaava Elina Huerta KierRe hankkeesta kertoo, että alkuun on haluttu nostaa ajankohtainen teema.

–Ensimmäinen vinkki liittyy koulujen alkuun ja perheiden arkeen, Huerta kuvailee.

Helppoja ideoita arkeen

Ilmastotekojen vuosikalenteri alkoi muotoutumaan Varkauden kaupungin aloitteesta. Teemakuukausien sisältöjä suunnitellut Huerta kertoo, että kaupungin toiveena oli opas, joka tarjoaisi asukkaille ideoita arjen ilmastotekoihin. Yhteistyössä syntyi vuosikalenteri, joka tarjoaa tutustuttavaa vuoden ympäri.

Ilmastotekojen vuosikalenterilla pyritään herättelemään ihmisiä pohtimaan, miten pienilläkin teoilla on vaikutusta. Suurimmat ilmastovaikutukset syntyvät yksittäisten ihmisten osalta asumisesta, liikkumisesta ja ruuasta. Vuosikalenteri on rakennettu näiden kolmen teeman ympärille. Huerta nostaa esiin, kuinka esimerkiksi lämmityskauden alkaessa voi tehdä hyviä ilmastoystävällisiä ratkaisuja.

–Kodin tiivisteiden tarkastaminen on yksi erittäin simppeli teko.

Kampanjan yksi tavoitteista on tuoda esiin, mitä muita etuja ihminen saa ilmastoteoista.

–Esimerkiksi energiaa säästämällä säästää samalla myös rahaa. Autoilua vähentämällä puolestaan voi saada kuntoiluhyötyä, Huerta mainitsee.

Pienet ilmastoteot ovat
askel oikeaan suuntaan

Ilmasto ja sen hyvinvointi on ollut voimakkaasti esillä viime lokakuusta lähtien, jolloin IPPC eli hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli julkaisi ”Global warming 1.5 °C”-erikoisraportin päätöksentekijöille. Antti Rinteen hallitusohjelmassa ilmasto on huomioitu monin tavoin, mikä ohjaa päätöksentekoa seuraavan neljän vuoden ajan. Yksittäiselle ihmiselle ilmiö voi näyttäytyä suurena asiana, johon pienillä teoilla on hankala vaikuttaa. Huerta kannustaa ihmisiä tiedostamaan, että omilla teoilla on ilmastovaikutuksia.

–Pienistä pisaroista koostuu isoja virtoja ja muutokset vievät asiaa eteenpäin. Jos asiaa ei voi muuttaa, voi sitä ainakin hienosäätää.

Ilmastotekojen vuosikalenterin toivotaan synnyttävän keskustelua ja vuorovaikutusta. Huerta kertoo, että kampanjan puitteissa tuodaan esille vain pieni osa mahdollisuuksista vaikuttaa omaan ympäristöön. Toiveena on, että lukijat jakaisivat myös omia kokemuksiaan ja ideoitaan.

–Odotamme, että saamme aikaan ketjureaktion joka lähtee kulkemaan eteenpäin.

Syksyn infotilaisuudet
käynnistyvät

Navitas Kehitys Oy:n päätoteuttaman KierRe hankkeen tavoitteena on kuntien resurssiviisautta ja vähähiilisyyttä tukevien ratkaisujen kehittäminen. Hankkeen osatoteuttajina ovat Kuopio, Iisalmi, Siilinjärvi ja Joroinen. Lisäksi mukana on ProAgria Pohjois-Savo ry. KierRe hanke toimii EAKR-rahoituksella ja sen lisäksi se on saanut rahoitusta Pohjois-Savon kehittämisrahastolta sekä toteuttajakunnilta.

KierRe hanke järjestää syksyn aikana useita tilaisuuksia, joissa voi saada tietoa ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista. Aurinkoenergiatapahtumiin on mahdollisuus osallistua eri paikkakunnilla. Varkauden Olohuoneella maksuton infoilta pidetään 12. elokuuta kello 17. Tarjolla on perustietoa aurinkosähköstä- ja lämmöstä. Mukana tapahtumassa on Pohjois-Savon energianeuvonta.

–Paikalla on myös rakennustarkastaja Pekka Kaatrasalo Varkauden kaupungilta. Häneltä saa tietoa rakennuslupa-asioihin liittyen Varkaudesta sekä lähikunnista, Huerta toteaa.

Teksti ja kuva: Riika Paukkonen

Ilmastoteko.jpg

Työmatkakävelyn tai -pyöräilyn lisääminen tuo positiivisia vaikutuksia ympäristölle sekä myös omalle mielelle.