Leppävirralla vietetään yrittäjän viikkoa

Leppävirran elinkeinoasiamiehenä aloittanut KTM Antti Tulila on työskennellyt aiemmin matkailuun, yritystoimintaan ja maaseutuasumiseen liittyvissä kehittämistehtävissä. Vesantolainen Tulila on ollut Tervossa mukana muun muassa EkoKoti Rannalla -hankkeessa. Yrittäjäkokemusta hänellä on 30 vuoden ajalta, metsätalouteen keskittyvän Tulilan sukutilan isäntänä.

Elokuun alusta lähtien Leppävirralla työskennellyt Tulila kertoo yllättyneensä positiivisesti kunnan elinkeinoelämän elinvoimaisuudesta sekä monipuolisuudesta. Hän kertoo tuovansa elinkeinoelämään lisää uskoa omiin vahvuuksiin sekä positiivista asennetta.

–Hyvällä asenteella voi päästä pitkälle, hän kuvailee.

Muumi-jääveistosnäyttely
kasvattaa alueen matkailua

Leppävirran perinne teollisuuspaikkakuntana heijastelee positiivisia vaikutuksia pitkälle tulevaan. Tulila toteaa, että muun muassa Hackmanin ja paikallisen metalliteollisuuden perinne tuo paljon mahdollisuuksia ja osaamista. Alan tilaustilanne näyttää tällä hetkellä hyvältä.

–Positiivinen haaste on, että metalliteollisuuden yrityksillä on pulaa osaavasta työvoimasta.

Yrittäjyyttä harkitseville Tulila uskoo löytyvän yhä jalansijaa teollisuudesta. Hän tietää, että paikalliset yrittäjät ovat hyödyntäneet alihankintayritysten kysyntää ja perustaneet yhden miehen yrityksiä.

–Tällä hetkellä nämä yritykset laajentavat toimintaansa ja palkkaavat lisää työntekijöitä.

Toisena elinkeinoelämän vahvuutena Tulila näkee matkailun, jonka kärkenä toimii Vesileppis. Hän pitää viime talven Muumi-jääveistosnäyttelyä menestyksenä. Kävijätavoitteet ylittyivät reilusti puolella ja Vesileppiksen käyttöaste on ollut muutenkin hyvä. Liikunta- ja terveysmatkailuun liittyen Tulila näkee alueella potentiaalia.

–Ohjelmapalveluyrityksille löytyy mahdollisuuksia.

Ukonniemi kiinnostaa
asuinalueena

Leppävirralla elinkeinoasiamiehen työnkuvaan kuuluu myös kunnan elinvoiman vahvistaminen. Tulila kertoo, että hän on mukana toteuttamassa asuinkuntastrategiaa.

–Teemme strategiaa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Pohjoissavolainen kunta 5-tien varrella omaa Tulilan mukaan asuinkuntana monia etuja. Kunta on lyhyen välimatkan päässä niin Pieksämäeltä, Varkaudesta kuin Kuopiosta. Tulila pitää myös julkisia palveluja kunnan kokoon nähden tasokkaina. Esimerkeiksi hän nostaa viimeaikaiset investoinnit uuteen Leppäkertun kouluun ja Vokkolan alueen liikuntapalveluihin.

–Leppävirta on asuinkuntana houkutteleva.

Kunnan vetovoimaisuus näkyy myös kiinnostuksena uutta Ukonniemen asuinaluetta kohtaan.

–Omarantaisista tonteista varauksia on tehty jo kolme ja järvinäkymän sisältävistä tonteista yksi, Tulila selvittää.

Yrittäjät kohtaavat
aamukahveilla

Tämän viikon aikana järjestetään valtakunnallisesti useita erilaisia yrittäjyyteen liittyviä tapahtumia, jotka huipentuvat torstaina 5. syyskuuta vietettävään Yrittäjän päivään. Tapahtumapäivän teema on ”Yrittäjyyskasvatus peruskoulusta korkeakouluun”.

Yrittäjyys on ollut pinnalla myös Antti Rinteen hallitusohjelmassa. Uuden hallituksen tärkeisiin tavoitteisiin kuuluu työllisyysasteen nosto 75 prosenttiin. Tulila kertoo, että tulevaisuuden trendinä on, että yrittäjien määrä tulee kasvamaan. Suomalaisten työtapojen muuttuessa pitkät työurat samalla työnantajalla tai kahdeksan tunnin työpäivät käyvät harvinaisiksi.

–Yrittäjyys on todellinen mahdollisuus. Tulevaisuudessa työ voi olla paikasta riippumatonta ja työnantajia voi olla useita. Leppävirta on 5-tien varrella hyvin saavutettavissa, minkä lisäksi taajama-alueelle rakennettava valokuitu antaa lisää mahdollisuuksia.

Tulila muistuttaa yrittäjiä eri rahoituskanavista, joiden kautta on saatavilla rahoitusta kehitystyöhön ja investointeihin. Hän uskoo, että rahoitusmahdollisuudet säilyvät hyvänä myös tulevalla ohjelmakaudella. Aloittavat yrittäjät saavat neuvontaa Keski-Savon uusyrityskeskus Wäläkyn kautta, jonka kanssa Leppävirran Elinkeinopalvelut tekee tiivistä yhteistyötä. Tulila kertoo kunnan saavan yhteydenottoja eri puolilta Suomea.

–Kesällä meihin otti yhteyttä pääkaupunkiseudulla asuva henkilö, joka suunnittelee yritystoimintaa luonnonvaroihin liittyen. Hänen erityisosaamisen myötä hänellä on mahdollista työllistää tulevaisuudessa itsensä Leppävirralla.

Leppävirran kunta sekä Leppävirran yrittäjät ry järjestävät torstaina 5. syyskuuta kello 9-10.30 Yrittäjän päivän aamukahvit Villa Wallessa. Tulilan lisäksi paikalla ovat Keski-Savon uusyrityskeskus Wäläkystä Sanna Hietalahti-Husu ja omistajanvaihdosasiantuntija Saara Timonen Savon Yrittäjistä. Yrittäjät tai yrittäjyydestä kiinnostuneet voivat osallistua tapahtumaan kokonaisuudessaan tai heille sopivan ajan.

–Viritellään avointa ja vuorovaikutuksellista keskustelua. Toivottavasti kynnys ottaa yhteyttä on matala, niin isoissa kuin pienissä asioissa. Katsotaan yhdessä, miten asioita voidaan viedä eteenpäin.

Teksti: Riika Paukkonen, kuva: Antti Tulila

Tulila.jpg

Elinkeinoasiamies Antti Tulila arvostaa leppävirtalaista luontoa ja sen tuomia mahdollisuuksia kunnalle. Viime vuosina hän on viihtynyt kesäisin kalassa Unnukalla.