Järjestöt arvostavat säännöllisiä verkostotapaamisia

Syksyn aikana Pohjois- ja Etelä-Savon kunnissa on järjestetty useita järjestöille suunnattuja tilaisuuksia. Sakke-hanke eli Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke on kuntakierroksellaan käynyt läpi kaikkiaan yhdeksän kuntaa,

Varkauden järjestöfoorumi järjestettiin 1. lokakuuta. Projektipäällikkö Anne Aholaisen mukaan tilaisuudet ovat tavoittaneet hyvin järjestöihmisiä. Havaittavissa on ollut myös uutta intoa järjestötoiminnan kehittämiseen. Kaavilla pidetyssä tilaisuudessa oli mukana ennätysmäärä osallistujia, kun aiemmin alueella on ollut haastavaa saada järjestöjä liikkeelle.

–Kaavilla on ollut taukoa säännöllisistä järjestötapaamisista, mutta nyt sitä suunnitellaan uudella innolla. Järjestöystävällisen kunnan merkki on, että se kokoaa järjestöt yhteen kaksi kertaa vuodessa suunnittelemaan yhteistä toimintaa.

Joroisissa järjestettiin syyskuun lopulla järjestöilta ja samalla tarjolla oli käyttökoulutusta järjestötietopalvelun käyttöön. Aholainen kertoo, että järjestöjen säännölliset tapaamiset nähtiin Joroisissa tärkeäksi ja lisäksi osallistujat kaipasivat yhteisiä tavoitteita, kuten järjestötyön vuosikellon laatimista. Järjestötietopalvelun käyttökoulutus järjestetään myös Varkaudessa Yhdistystalo Warikolla 22. lokakuuta kello 13.30 ja 30. lokakuuta kello 17.

Leppävirralla järjestöjen yhteistyöstä on pitkä kokemus ja seuraava Leppävirran yhdistysfoorumi pidetään kunnantalon valtuustosalissa 22. lokakuuta kello 18. Kokoonkutsujana toimii kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Ann-Mari Karvinen. Sitä ennen voi osallistua järjestötietopalvelun käyttökoulutukseen kello 17.00.

–Leppävirran yhdistysfoorumissa on hyvä vakiintunut kokoonpano. Tapaamisissa jaetaan tietoa kunnan asiois-ta ja kuullaan vierailijoita. Seuraavalla kerralla vieraaksi saapuu Niina Markkanen Pohjois-Savon Liikunnasta ja hän kertoo seuratuista, Anne Aholainen selvittää.

Järjestötoiminnan vaikuttavuus
tunnistetaan kunnissa

Warkaus-salissa pidetyssä Varkauden järjestöfoorumissa avauspuheenvuoron pitivät Varkauden kaupungin sivistysjohtaja Timo Tuunainen, Pohjois-Savon Liikunnan aluejohtaja Risto Kovanen sekä Anne Aholainen Sakke-hankkeesta. Illan työpajoissa alustajina toimivat lisäksi Tiina Immonen ja Toini Juvonen-Nissinen Warkautelaiset ry:stä sekä järjestösuunnittelija Heidi Hartikainen Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry:stä. Lisäksi alustamassa olivat Varkauden kaupungilta hyvinvointikoordinaattori Marja-Liisa Honkanen, osallisuuskoordinaattori Tarja Tomperi ja hallintojohtaja Toni Leppänen.

Risto Kovanen toi puheenvuorossaan esiin kokemuksia seura- ja järjestöfoorumien toiminnasta. Hän pitää toimintatapaa hyvänä, sillä se lähtee sekä kunnan että järjestöjen tarpeesta. Kuopiossa seurafoorumi on toiminut vuosien ajan ja sen kautta viedään seuroilta nousevia asioita suoraan kaupungin päätöksentekoon. Hyvä käytännön esimerkki on Kuopiossa toimivat Perheiden Liikuntalauantait, joita on viety jo muihinkin kuntiin.

–Kaupungin kanssa yhteistyötä tehtäessä Seurafoorumin painoarvo on eri, kuin yksittäisellä seuralla. Osallistumalla voi todellakin vaikuttaa, Kovanen kuvaili.

Kaupungin suhdetta järjestöihin valotti Timo Tuunainen. Hänen mielestään järjestöt tarjoavat kaupungille ison rajapinnan varkautelaisiin asukkaisiin.

–Haluan uskoa, että järjestöjen rooli tulee lisääntymään yhteisen hyvinvoinnin tuottajana.

Hyvä esimerkki seurojen ja järjestöjen yhteistyöstä on syksyllä käynnistynyt Liikkuva Varkaus, joka tarjoaa maksutonta ja avointa liikunnallista toimintaa varkautelaisille. Tuunainen kiitteli uutta toimintamallia ja kertoi, että aluehallintovirastolla on käsiteltävänä myös toinen hanke, joka mahdollistaisi erityisesti vähävaraisten liikuntaharrastuksia.

–On erinomaista, että urheiluseurat madaltavat osallistumiskynnystä ja saavat perheet mukaan liikkumaan, hän totesi.

Varkauden järjestöfoorumissa keskusteltiin illan aikana työpajoissa useista järjestöjä koskettavista aihealueista, kuten vapaaehtoistoiminnasta, avustuksista sekä kaupungissa toimivista verkostoista. Keskustelujen myötä heräsi tarve jatkaa järjestöfoorumia kerran vuodessa, mikä toisi paikalliset toimijat yhteen.

Anne Aholainen kertoo, että kaupungissa toimii jo toimialakohtaisia verkostoja. Hän näkee, että järjestöfoorumi kaipaisi toimiakseen kunnan vetoapua, vaikka käsiteltävät aiheet nousisivat järjestöiltä. Useimmissa pohjois-savolaisissa kunnissa kunnan työntekijä hoitaa järjestöyhteistyötä oman työn ohessa, palkattuja järjestötyöntekijöitä on lähinnä suuremmissa kaupungeissa, kuten Kuopiossa.

–Järjestöfoorumin käynnistyminen vaatii kunnalta vahvan tuen, Aholainen sanoo.

Teksti ja kuvat: Riika Paukkonen

Kovanen.jpg

Pohjois-Savon Liikunnan aluejohtaja Risto Kovanen pitää seurafoorumin toimintatapaa hyvänä.

Aholainen.jpg

Sakke-hankkeen Anne Aholainen (oik.) keskusteli Varkauden järjestöfoorumissa Kirja-Varkaus ry:n Kirsti Lumialan kanssa.