Työllisyyspalveluja tarjotaan monialaisesti

Pääministeri Antti Rinteen hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikan tavoitteisiin kuuluu 75 prosentin työllisyysaste vuoteen 2023 mennessä. Työministerin johdolla on asetettu tutkijaryhmä, jonka tehtävänä on selvittää työllisyyttä ja työllisyysasteen nousua edistäviä keinoja. Syksyn aikana työstetään lisäksi työllisyyspaketin vaikutusarvioita eri ministeriöiden yhteistyönä. Työvoimapalvelujen alueelliset kuntakokeilut ovat pikkuhiljaa käynnistymässä. Niiden tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnsaantia.

Syksyn budjettiriihessä nostettiin esiin keinoja, joilla tavoitteet saavutetaan. Kokonaisvaltaisessa työllisyyspaketissa on tavoitteena seuraavan neljän vuoden aikana kasvattaa TE-toimistojen rahoitusta 51 miljoonan euron lisämäärärahalla, digitaalisten palvelujen rahoitusta 10 miljoonan euron lisämäärärahalla sekä valmistaa digitaalinen Työmarkkinatori-alusta.

Palkkatukea uudistetaan siten, että sen käyttöä yrityksissä kasvatetaan ja työntekijöiden mahdollisuutta työllistyä avoimille työmarkkinoille lisätään. Palkkatukeen varataan työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2020 talousarvioon noin 77 miljoonaa euroa, mikä on enemmän kuin vuonna 2019.

Työllisyyden edistämiseksi toteutetaan lisäksi osatyökykyisille suunnattu työkykyohjelma, jonka tavoitteisiin kuuluu helpottaa heidän työllistymistään. Toimeenpanoon varataan kolmelle vuodelle yhteensä 33 miljoonaa euroa ja TE-toimistoissa työskentelevien työkykykoordinaattoreiden määrää lisätään 20 henkilötyövuodella.

Alustava kiinnostus
työllisyyskokeiluun

Varkauden työllisyyspalveluissa toteutetaan verkostoyhteistyössä laadittua työllisyysohjelmaa, joka on laadittu vuosille 2017-2020. Työllisyyspalveluiden esimies Pia Hedman Varkauden kaupungilta kertoo, että työllisyysohjelmalla pyritään paikkaamaan ajantasaisesti esillä olevia tai esiin nousevia palveluaukkoja. Hänen mukaansa uusi työllisyystavoite ei ole ollut merkittävä työllisyyspalvelujen toimintojen kannalta, sillä palveluja tarjotaan jatkuvasti kattavasti asiakkaille.

–Toiminta ja palvelut kohdistuvat ensisijaisesti pitempään työttömänä oleviin, mutta koko ajan enenevästi pyrimme tavoittamaan myös henkilöitä, joiden työttömyys ei ole vielä niin pitkä, mutta uhkaa pitkittyä. Toimimme siinä siis myös ennakoivasti. Toimintamme on kokonaisuudessaan ketterää ja meillä on valmius vastata tarpeisiin ja kokeilla erilaisia toiminta- ja palvelumalleja melko nopeallakin aikataululla. Motivoitunut ja monipuolista osaamista omaava työyhteisö mahdollistaa tämän, hän kuvailee.

Varkauden kaupunki on osoittanut alustavasti kiinnostuksensa valtakunnallisia työllisyyskokeiluja kohtaan. Suunnitteilla oleva hanke toteutettaisiin yhteistyössä muiden Pohjois-Savon kuntien kanssa.

–Kokeilujen tavoitteena on siirtää työllisyyden hoidon vastuuta nykyistä vahvemmin kunnille. Tähän mukaan lähteminen tuo toki runsaasti lisää vastuuta, mutta samalla myös ennen kaikkea huomattavasti nykyistä enemmän mahdollisuuksia, Hedman selvittää.

Asiointipisteet
täydentävät palvelua

Varkauden seudun työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalveluverkoston toiminta-alueeseen kuuluvat Varkauden kaupungin lisäksi Joroisten, Leppävirran ja Heinäveden kunnat. Sen tavoitteisiin kuuluu edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla julkisia työvoimapalveluja sekä lisäksi sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. Varkauden toimipiste sijaitsee kaupungintalolla ja henkilökunnan tavoittaa ajanvarauksella. Leppävirran kunnan työllisyyspalveluissa työnhakijoille on tarjolla neuvontaa sekä ohjausta töiden hakemiseen.

Keski-Savon alueen TE-toimistot sijaitsevat Varkaudessa Navitas 1:ssä sekä Pieksämäellä poliisitalon yhteydessä. Työnhakija voi hoitaa työnhakuun liittyviä asioita lisäksi useissa asiointipisteissä, joissa muun muassa avustetaan verkkoasiointiin, välitetään asiakirjoja TE-toimistoihin sekä annetaan yleisneuvontaa. Varkauden TE-toimisto on avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin kello 9-12 ja 13-16. Pieksämäellä toimisto on avoinna maanantaista tiistaihin kello 9-12 ja muina aikoina ajanvarauksella.

Videoneuvotteluyhteydet tarjoavat mahdollisuuden etäpalveluihin. Pohjois- ja Etelä-Savon TE-palvelut ovat verkossa MessiLive.fi-palvelussa, YouTubessa sekä sosiaalisessa mediassa Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja Linkedlinissa.

Hedmanin mukaan Varkauden työllisyyspalvelut toteuttavat palveluita varkautelaisille. Työllisyyspalvelujen ovelta ei kuitenkaan käännytetä lähikuntien asukkaita.

–Kuntien välistä työllisyyspalveluiden yhteistyötä toteutetaan tällä hetkellä vahvimmin yhteisen TYP-toiminnan kautta, mutta keskusteluissa on myös muunlainen yhteistyö työllisyyden hoidon saralla. Tahtoa ja valmiutta yhteistyöhön on, hän toteaa.

Wirtaamosta tukea uuteen
elämänvaiheeseen

Varkauden pääkirjastolla käynnistyy keskiviikkona 23. lokakuuta Wirtaamo -toiminta, jossa eri asiantuntijat ovat tavattavissa nuorille suunnatun Ohjaamo-toiminnan kaltaisesti. Varkauden työllisyyspalveluiden ideoimassa toiminnassa ovat mukana TE-toimisto ja Kela sekä myöhemmin myös sosiaali- ja terveyspalvelut.

Wirtaamo on avoinna kirjaston Mediakeitaalla joka toinen tiistai kahden tunnin ajan. Palvelu tarjoaa ohjausta yli 30-vuotiaille työnsaantiin, toimeentuloon sekä koulutukseen. Hedman uskoo, että palvelumallille on tarvetta, sillä palveluita toivotaan edelleen saatavan kasvokkain. Haasteena hän näkee, kuinka palvelusta erityisesti hyötyvät asiakkaat tavoitetaan.

–Varkaudessa kuten muuallakin on edelleen työttömiä työnhakijoita, jotka eivät ole palveluiden piirissä vaikka niille tarvetta olisikin. Usein syynä on tietämättömyys, mistä aloittaa tai mistä hakea apua. On myös totuttu siihen, että apua ja tukea haetaan sitten, kun tarve on jäsentynyt. Kuitenkin, jos vinkkejä ja neuvoja hakee jo ennen kuin on akuutti tarve, voi säästyä monelta haasteelta.

Työllisyyspalvelut seuraa
asiakastyytyväisyyden kehitystä

Varkauden työllisyyspalvelut tekee ajoittain asiakastyytyväisyyskyselyjä ja vastaanottaa lisäksi suullista palautetta arjen tilanteissa. Edellisen kerran asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin viime vuonna, jolloin kartoitettiin miten eri palvelut ovat vastaneet asiakkaiden odotuksia ja miten hyödylliseksi palvelu koettiin.

–Saamamme palaute oli kokonaisuudessaan todella hyvää. Ihmiset kaipaavat ennen kaikkea työtä tai muuta pysyvämpää ratkaisua tilanteeseensa. Teemme parhaamme osaltamme näiden toiveiden täyttämisessä ja kehitämme palveluitamme palautteiden mukaisesti aina mahdollisuuksien mukaan.

Hedman näkee työllisyyspalveluiden kehitystyössä tärkeänä, että Varkauden seudulta löytyy jatkossakin työllistäviä yrityksiä sekä työpaikkoja.

–Myös osatyökykyisten tai muuten haasteellisessa työmarkkina-asemassa olevien työllistyminen kaipaa juuri heille sopivia työpaikkoja. Tämän toteuttamiseksi tarvitsemme ennen kaikkea erilaisia yrityksiä, sekä myös sallivaa tahtotilaa. Tämä on yhteiskunnallinen, yhteinen asia.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Teksti ja kuva: Riika Paukkonen

tepalvelut1.jpg

TE-toimistojen lisäksi asiantuntijat ovat tavattavissa verkossa ja monissa tapahtumissa. Varkauden TE-toimisto sijaitsee Navitas 1:ssä.