Zemppari kulkee arjessa nuoren rinnalla

Varkauden Nuorten Talolla kokoontui maanantai-iltana ryhmä nuorten parissa työskenteleviä vapaaehtoisia. Säännöllisesti järjestettävät Zempparien vertaistukitapaamiset tarjoavat vapaaehtoisille mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan sekä kysyä mieltä askarruttavista asioista. Tiina Monni, Ulla Vaalimaa ja Soile Laitinen kertovat olleensa mukana toiminnassa useamman vuoden ajan. Miia Impiö osallistui edelliseen Zemppari-koulutukseen ja aloitti kesällä vapaaehtoistyön ensimmäisen nuoren kanssa.

–Olemme käyneet hänen kanssaan luonnossa ulkoilemassa. Olen ottanut mukaan koirani, mikä on ollut nuoresta mukavaa, Impiö kuvailee.

Zempparit kertovat viettävänsä nuorten kanssa vapaa-aikaa monipuolisesti, nuorten kiinnostusten mukaan. Osa heistä on ollut nuoren tukena, kun hän on muuttanut uuteen asuntoon. Yhteistä aikaa vietetään niin elokuvissa, kuntosalilla, luontopolulla kuin kahvilassa jutustellen. Tukihenkilöt tapaavat nuoria yhdestä kahteen kertaa kuukaudessa, aina muutaman tunnin kerrallaan. Tapaamisten välillä yhteyttä nuoreen pidetään muun muassa WhatsApp-palvelun kautta.

Vapaaehtoiset nostavat esiin useita positiivisia asioita, joita he kokevat nuoren saavan Zemppari-toiminnasta. Merkittävimpänä esille nousee luotettavan aikuisen läsnäolo nuoren arjessa, jolloin kumpikin keskittyy elämään hetkessä ja kuulee mitä toisella on kerrottavanaan. Vanhempien kautta saatu palaute on ollut myös hyvää ja tukihenkilön koetaan edistävän nuoren hyvinvointia.

–Lyhyessäkin ajassa voi huomata nuoressa positiivisia vaikutuksia. Jossain vaiheessa Zemppari muuttuu tarpeettomaksi ja kaveripiiri sekä muu elämä vie nuoren mukanaan, Vaalimaa kuvailee.

Zempparit itse kokevat vapaaehtoistyön antoisaksi ja he saavat onnistumisen kokemuksia yhdessä nuoren kanssa. Toiminnan koetaan avartavan maailmankuvaa ja tuovan samalla elämään uusia ystäviä. Zempparit tuovat esiin, että aikuisen läsnäolon merkitys on suuri, ja heistä on hienoa havaita miten suuria vaikutuksia sillä on nuoreen.

Koulutettujen tukihenkilöiden
määrä kasvussa

Erityisnuorisotyöntekijä Erja Kainulainen Varkauden nuorisopalveluista kertoo tyytyväisenä, että marraskuussa järjestettävään koulutukseen on ilmoittautunut jo yhdeksän henkilöä ja mukana on myös miehiä. Uusien koulutettujen Zempparien myötä toimintaa voidaan markkinoida entistä enemmän nuorille, kun tukihenkilöiden määrä kasvaa.
Varkaudessa Zemppari-toimintaa on ollut nykymuotoisena yli kuusi vuotta.

–Tavoitteena on, että voimme tarjota nuorelle tukihenkilön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun hän kokee sen tarpeelliseksi, Kainulainen toteaa.

Tukihenkilötoiminta on suunnattu 13-29-vuotialle nuorille, jotka kaipaavat vapaa-ajalle aikuisen seuraa vaikkapa tueksi uuden harrastuksen aloittamiseen. Nuori voi toivoa omaa tukihenkilöä itse tai sitä voidaan hakea yhteistyössä vaikkapa kouluterveydenhoitajan tai koulukuraatorin kanssa.

Kainulainen kertoo, että Zemppari voi olla avuksi jos nuori kokee yksinäisyyttä tai kotoa lähteminen on vai-keaa. Toisinaan nuorella on omanikäistä seuraa, mutta turvallinen aikuinen tarjoaa tietyssä elämänvaiheessa tarvittavaa tukea.

–Omien vanhempien kanssa puhuminen voi olla nuorelle vaikeaa ja asiasta on helpompi keskustella ulkopuoliselle. Myöhemmin hän voi rohkaistua puhumaan tilanteesta myös kotona, Kainulainen toteaa.

Varkaudessa toteutetaan Zemppari-koulutus 7. marraskuuta kello 17-20 ja 9. marraskuuta kello 9.30-15.30. Koulutukseen sisältyy tietoa vapaaehtoistyöstä sekä vapaaehtoisen oikeuksista ja velvollisuuksista. Kokemuksiaan toiminnasta jakavat aiemmat Zemppari-koulutetut. Koulutuksesta kiinnostuneilta toivotaan ennakkoilmoittautumista erityisnuorisotyöntekijälle 30. lokakuuta mennessä.

Nuorten tukihenkilöiksi haetaan täysi-ikäisiä luotettavia vapaaehtoisia, jotka toimivat nuorten tukena heidän vapaa-ajallaan.

Nuoret löytäneet
Nuorten Talon

Nuorten Palvelu ry:n tehtäviin kuuluu vapaaehtoisten kouluttaminen sekä tarvittaessa ohjauksen, tuen sekä neuvonnan antaminen. Järjestö toteuttaa myös vapaaehtoisten virkistystoimintaa. Kaikki Zemppari-toiminnan aloittavat haastatellaan ja nuorten kanssa toimivilta vapaaehtoistoimintaan koulutettavilta pyydetään suostumus rikostaustaotteen pyytämiseksi Oikeusrekisterikeskuksesta.

Lapsen siirtyessä yläkouluun ja samalla kasvaessa hiljalleen nuoreksi, ei tarve aikuisen tuelle katoa. Julkisuudessa esiin nousee usein aikuisten, niin lasten parissa työskentelevien kuin vanhempien, kiire kohdata nuoria. Kainulainen harmittelee, että nuorisotilojen toiminta hiipui Varkaudessa, sillä samalla luottoaikuisten määrä vähentyi nuorten arjessa. Tällä hetkellä varkautelaisnuorille löytyy tiloja Nuorten Talolta Kuoppakankaalta sekä Könönpellon nuorisotiloista. Hän kertoo seuranneensa ilahtuneena, kuinka hyvin nuoret ovat löytäneet uudelle Nuorten Talolle.

–Pyrin piipahtamaan nuorisotilassa aina kun se on mahdollista. Koen tärkeäksi, että nuoret näkevät meidän olevan hyviä turvallisia aikuisia.

Pitkät perinteet omaava
nuorisokasvatusjärjestö

Valtakunnallinen Nuorten Palvelu ry on juhlinut kuluneen vuoden aikana 50-vuotista työtään nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Järjestön missiona on vahvistaa nuorten hyvää arkea, muun muassa yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa. Toiminnan päärahoittaja on sosiaali- ja terveysministeriö jonka lisäksi järjestö saa eri tahojen myöntämiä avustuksia. Zemppari-toiminta on mahdollista sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän avustuksen sekä Kuopion kaupungin avustuksen turvin.

Nuorisokasvatusjärjestö näkyy nuorten arjessa monin tavoin, kuten kouluissa ja erilaisissa julkisissa tiloissa. Zemppari-toiminnan lisäksi se toteuttaa Etsivää Nettityötä, joka on kaikille alle 29-vuotialle suunnattu palvelu verkossa.

Zemppari-tukihenkilötoiminta järjestää juhlavuoden kunniaksi Hymyn tuojat -vapaaehtoisseminaarin Kuopion kaupungintalolla 22. marraskuuta ja se on suunnattu kaikille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Päivän kestävässä seminaarissa puhuvat muun muassa KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen sekä onnellisuusfilosofi Frank Martela. Vapaaehtoisseminaari on osa järjestön syksyn jäsenpäiviä, jotka järjestetään Kuopiossa 22.-23. marraskuuta. Järjestö juhlistaa Nuorten Palvelut ry:n 50-vuotista taivalta lauantaina juhlalounaan ja syntymäpäiväkahvien merkeissä.

Teksti ja kuva: Riika Paukkonen

zempparit1.jpg

Aikuisen läsnäolon merkitys nuoren haastavissa elämänvaiheissa koetaan suureksi. Kuvassa Zempparien vertaistukitapaamisessa mukana olleet Miia Impiö (vas.), Erja Kainulainen, Soile Laitinen, Ulla Vaalimaa ja Tiina Monni.