Tehohoitotasoinen lääkärihoito tulee lähelle ihmistä

Suomessa toimivat lääkärihelikopteritukikohtien helikopterit ja niiden päivystävä miehistö ovat lähtövalmiudessa päivittäin. Miehistöön kuuluu lentäjä, lääkäri ja lentoavustaja, joka on ensi- tai sairaanhoitaja. Hälytykset tulevat hätäkeskuksen kautta, jossa tarve arvioidaan riskiarvioon perustuen. Apua paikalle saadaan keskimäärin alle 15:sta minuutissa. Potilaita HEMS-helikopteri kuljettaa harvoin, sairaalaan kuljetaan yleensä ambulanssilla. Lääkärihelikopteritoiminnan ensisijainen tehtävä on kuljettaa potilaan luokse lääkäri mahdollisimman pian.

FinnHEMS Oy:n Kuopion lääkärihelikopteritukikohta on hälytysmääriltään Suomen kolmanneksi vilkkain. Valtakunnallisesti toimiva FinnHEMS Oy on lääkärihelikopteripalveluiden hallinnointiyksikkö. Sen omistajina ovat yhtä suurin osuuksin yliopistolliset sairaanhoitopirit, kuten Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Kuopion lisäksi tukikohdat sijaitsevat Tampereella, Turussa, Vantaalla, Oulussa sekä Rovaniemellä.

–Hallitusohjelman tavoitteena on turvata lääkärihelikopteritoiminta koko maassa kustannusvaikuttavasti. Hallitus on antanut tämän tehtävän FinnHEMS Oy:lle. Tämä valinta on tietoinen luottamuksen osoitus vastuulliselle organisaatiolle, hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo FinnHEMS Oy:n lokakuussa julkaisemassa tiedotteessa.

Uusi tukikohta parantaa
palvelumahdollisuuksia

FinnHEMS Oy:n Kuopion lääkärihelikopteritoiminta vietti avajaisia uudessa Kelloniemeen rakennetussa tukikohdassa lokakuun alussa. Tukikohta sijaitsi yli viiden vuoden ajan Rissalassa tilapäisissä parakkitiloissa. Tällä hetkellä lääkärihelikopterihenkilöstön käytössä on noin 900 neliömetrin suuruinen rakennus, joka sisältää sekä miehistötilat että kalustohallin. Rakennus käsittää lisäksi päivystys- ja oleskelutiloja sekä koulutus- ja toimistotiloja.

Muutos saatiin toteutettua ilman toimintakatkoksia ja Kuopion yliopistollisen sairaalan läheinen sijainti tuo toimintaan etuja. FinnHEMS Oy:n mukaan uusi sijoituspaikka parantaa merkittävästi helikopterien palvelumahdollisuuksia Kuopion keskusta-alueella. Sijainti lyhentää lisäksi päällekkäisille tai peräkkäisille tehtäville lähtemisen viivettä.

Kuopion toiminta-alue on FinnHEMS Oy:n viestintäpäällikkö Reetta Salmen mukaan melko tyypillistä suomalaista aluetta. Tunnusmerkkeinä on nähtävissä melko harvaan asuttua aluetta, jossa on muutamia suurempia kaupunkialueita. Kuopiossa myös suuret vesialueet ovat leimallisia, mikä tekee helikoptereilla operoimisesta vielä merkityksellisempää. Salmi tuo esiin, kuinka lääkärihelikopteritoiminnassa akuutti-
päivystyksellisen yliopisto-sairaalan sijainti on merkittävä ja Kuopion toiminta-alueella kriittistä hoitoa tarvitsevat potilaat kuljetetaan jatkohoitoon useimmiten KYS:iin.

–Syyskuun alusta marraskuun näihin päiviin Kuopion tukikohdan kolme yleisintä hälytystehtävää ovat liittyneet traumaan, elottomuuteen ja aivoverenkiertohäiriöön. Tämä on melko lailla tyypillinen tilanne myös muualla Suomessa, Salmi toteaa.

Laskeutumispaikkana kentän lisäksi
pelto tai puistoalue

FinnHEMS Oy:ltä kerrotaan, että lääkärihelikopterilla voidaan laskeutua varsin monenlaisiin paikkoihin. Lentäjät ovat hyvin kokeneita ja pystyvät laskeutumaan turvallisesti esimerkiksi parkkipaikoille, puistoalueille, pelloille ja maantielle.

–Varkauden-Pieksämäen suuntaan lentomatka on lyhentynyt uuden tukikohdan myötä viitisen minuuttia. Tällä voi olla potilaan kannalta suotuisaa vaikutusta esimerkiksi aivoverenkiertohäiriötapauksissa, joissa minuuttienkin viivästykset hoidon aloittamisessa voivat olla toipumisen kannalta ratkaisevia. Yleisesti ottaen uusi tukikohta parantaa lääkärihelikopteritoimintaa.Kiinteistö on suunniteltu kiireellisille tehtäville lähtemisen kannalta optimaaliseksi ja yliopistosairaala on lähempänä kuin aiemmin, Salmi selvittää.

Pieksämäellä kiirevastaanoton yhteydessä sijaitsee helikopterikenttä, jota lääkärihelikopterit voivat hyödyntää. Kenttä sijaitsee keskeisellä paikalla Sairaalantiellä. Salmen mukaan FinnHEMS käyttää helikopterikenttää toisinaan ja se on tunnettu laskupaikka. Kiirevastaanotolle voidaan esimerkiksi sopia tapaaminen ensihoitoyksikön kanssa, kun samalla tiedetään että kentälle voidaan laskeutua turvallisesti ja varmasti.

–Kyseessä voi olla esimerkiksi lääkärin saattaminen potilaan luokse tai potilaan kuljettaminen Pieksämäeltä yliopistosairaalaan.

FinnHEMS Oy:n tilastojen mukaan 1. syyskuuta ja 11. marraskuuta välisenä aikana Pieksämäelle suuntautui 19 tehtävää, joista 14 tehtiin lentäen. Salmi kertoo, että hädän hetkellä Pieksämäen alueen asukkailla on mahdollisuus saada tehohoitotasoista lääkärihoitoa KYS:n ulkopuolella.

Keskimäärin kahdeksan
lääkärihelikopteritehtävää vuorokaudessa

FinnHEMS Oy:n helikopterit nousevat itäsuomalaiselle taivaalle kymmeniä kertoja viikossa. Salmen mukaan uudessa Kuopion Kelloniemen tukikohdassa on 1. syyskuuta ja 11. marraskuuta välisenä aikana ollut 544 hälytystä, jolloin tehtäviä on keskimäärin kahdeksan päivässä. Vuoden 2018 aikana Kuopion tukikohdassa oli 1 275 lentotehtävää. Lentotunteja vuodessa kertyi yhteensä 438 ja ajoneuvotehtäviä 716. Oma lukunsa on puhelinkonsultaatio, joita tehtiin 3 862 kertaa.

Keski-Savon alueelle lääkärihelikopterin tehtäviä on syyskuusta lähtien suuntautunut reilut viisikymmentä. Leppävirralle näistä tehtävistä tehtiin 13, joista kymmenen lentäen. Varkauteen tehtäviä oli 26, joista lentäen toteutettiin 12. Vähiten tehtäviä suuntautui Joroisiin, joissa niiden määrä jäi alle kymmeneen. Salmi tuo esiin, että Joroisten osalta tilastoa ei voi avata enempää, koska lukumäärän pienuudesta johtuen se voi olla yksilöityvää.
Juttua varten on haastateltu FinnHEMS Oy:n viestintäpäällikkö Reetta Salmen lisäksi tutkimusjohtaja Ilkka Virkkusta ja lentotoimintayksikön päällikkö Ari Pellistä.

Riika Paukkonen, kuvat FinnHEMS Oy

Ambulanssi.jpg

Lääkärihelikopterin miehistöön kuuluu lentäjä, lääkäri ja lentoavustaja, joka on ensihoitaja tai sairaanhoitaja.

Kopteri.jpg

Lääkärihelikopterien avulla apua saadaan paikalle keskimäärin 15 minuutissa.