Aito kohtaaminen korostuu

Ideoita ja palautetta pyritään selvittämään myös erilaisten ryhmien ja kyselyjen kautta. Tärkeänä pidetään perheiden kuulluksi tulemista heidän normaalissa arkiympäristössään. Etelä-Savon perhekeskustoiminnalla on teemakuukaudet, joiden pohjana ovat aidon kohtaamisen elementit. Kunnioittaminen, luottamus, pysähtyminen ja kannustaminen. Marraskuussa pysähtymisen ajatuksella on järjestetty joitakin kuntakohtaisia tapahtumia.

Perheiden kanssa
toimintaa kehittäen

Perhekeskuskoordinaattori Hanna Kokkonen kertoo, että Etelä-Savon perhekeskustoiminnassa halutaan tehdä toimintoja ja palveluita perheille ja perheitä palveleviksi. Nuorten osalta Etelä-Savon nuoret vaikuttajat-hanke on vienyt tätä teemaa vahvasti eteenpäin. Lisäksi Pieksämäellä on toiminut perheparlamentti.

−Mielellämme otamme eri kehittäjäryhmiin lapsiperheiden edustusta mukaan. Lisäksi Facebookissa on ryhmä Lapsiperheiden hyvä arki Etelä-Savossa. Tähän ryhmään saavat liittyä kaikki ne, jotka haluavat olla mukana kehittämässä toimintoja ja palveluita. Tänä vuonna ryhmän kautta on kyselty esimerkiksi varhaisesta tuesta ja Essoten neuvolapuhelimesta. Perhetalon aukeamisen yhteydessä meillä oli perheille avoimet ovet ja samalla kyselyn avulla kartoitimme perheiden ajatuksia Mikkelin Perhetalosta. Tällä hetkellä on menossa Perhetalon ”testiasiakkuudet”, halukkaat ovat voineet käyntinsä yhteydessä vastata kyselyyn palveluiden saatavuudesta ja toimivuudesta. Lisäksi tärkeää on, että perheet kokevat tulevansa kuulluksi normaalissa arkiympäristössä. Perheiden arjessa kysytään palautetta ja kehittämisideoita esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja muiden palvelujen yhteydessä.

Aito kohtaaminen on noussut esille LAPE-hankkeen aikana tehdyistä kyselyistä. Kokkonen korostaa, että perheiden vastauksista nousi aidon kohtaamisen tärkeys ja siihen liittyvät neljä elementtiä.

−Tämän ja viime vuoden ajan perheillä on ollut mahdollista ilmiantaa näitä arjen aitoja kohtaajia Etelä-Savon alueella. Viime vuonna ilmiantoja tuli 92 ja tänä vuonna tähän mennessä 55. Julkaisemme henkilöiden luvalla nimet nettisivuillamme sekä kuvan keran meidän Facebook-sivulla. Kerromme kuka ja mistä on saanut kunniakirjan ja kerromme hiukan perusteluista ilmiannon takaa.

Yhdessä jaetut
kasvunvaiheet

Pieksämäkeläisen sosiaalityöntekijän Anni Ylösen Aito kohtaaminen-kunniakirjan perusteluissa mainitaan, että Anni kohtaa nuoret ja perheet aivan erityisen hienolla tavalla, omasta persoonastaan kumpuavan aitouden avulla. Hän on helposti lähestyttävä oma itsensä. Annilla on sydän mukana työssä ja kohtaamisista jää aina aidon välittämisen tunne. Niin nuoren kuin äidinkin mielipide: Anni on paras!

Ylönen toimii Pieksämäen perheneuvolan sosiaalityöntekijänä. Hän kertoo työssään parasta olevan, että saa kohdata paljon erilaisia ja monen ikäisiä ihmisiä, pienistä vauvoista nuoriin, vanhempiin ja joskus myös isovanhempiin.

–Työni kautta saan jakaa erilaisia ilonhetkiä ja kasvunvaiheita lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa ja se tuntuu hyvin tärkeältä. Aidon kohtaajan kunniakirjan saaminen oli minulle iloinen yllätys ja tuntuu tietenkin tosi hyvältä saada asiakkailta tällaista palautetta. Olen iloinen, jos voin tuoda tätä kautta esille myönteisiä asioita perheneuvolatyöstä ja työyhteisöstämme. Työn arjessa iloa tuottavat juuri ne aidot kohtaamiset ihmisten kanssa ja se, että yhteisesti tulee jaettua jotain tärkeää, josta voi syntyä jotakin uutta ja merkityksellistä.

Tiina Kontro-Heiskanen, kuva Jaana Kokkonen

AnniYlonen.jpg

Anni Ylönen palkittuna aitona kohtaajana.