Naivismin juhlaa Wäinölä-areenalla 2. heinäkuuta

Naivistifestivaalin juhlakokoontuminen

Naivistifestivaalin juhlaviikko käynnistyy avoimena yleisötapahtumana lauantaina 2. heinäkuuta. Tilaisuus alkaa uudistetulla Wäinölä-areenalla kello 13.00, jolloin galleristi Timo Hämäläinen toivottaa yleisön tervetulleeksi ja Suomen Naivistit ry:n puheenjohtaja Marja-Muusa Hämäläinen johdattelee juhlanäyttelyyn katsahtaen myös kuluneen kymmenen vuoden tapahtumiin.

Ohjelma jatkuu kolmen emeritusprofessorin esityksillä. Professori Seppo Knuuttila tarkastelee puheessaan taiteen ja huumorin avoliittoa. Liikunnallisen tauon jälkeen siirrytään runojen maailmaan professori Lauri Laakson esittäessä näyttämöversion kirjailija Jukka Itkosen kokoelmasta Laulavat lenkkitossut. Professori Hannu Itkonen vastaa esitelmässään kysymykseen Keitä naivistit ovat.

Professoriesiintymisten jälkeen Marja-Muusa Hämäläinen ja Laura Ortju esittelevät toimittamaansa Elämän kuvaajat – maailmojen avaajat -teosta. Hiljattain ilmestynyttä kirjaa on kuvattu merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi teokseksi, joka kertoo niin kuvin kuin sanoinkin naivistitaiteen monimuotoisesta tekemisestä Suomessa. Tilaisuuteen sisältyvät naivistien haastattelut konkretisoivat sitä yksilöllistä tekemistä, jota jokainen naivistitaiteilija toteuttaa omista lähtökohdistaan ja mieltymyksistään ponnistaen

NAIVISMIN JUHLAA – AVOIN YLEISÖTAPAHTUMA WÄINÖLÄ-AREENALLA

Taidekeskus Väinölä, Varkaus 2.7.2022

13.00 Tervetuloa  Timo Hämäläinen, Väinölän galleristi
13.15 Naivismin juhlanäyttely &  NAIVISMIN JUHLAA 2012-2022   Marja-Muusa Hämäläinen Suomen Naivistit ry:n puheenjohtaja
13.30 Taiteen ja huumorin avoliitto  Seppo Knuuttila, perinneprofessori
14.00 ”Liikunnallinen tauko”
14.15 Laulavat lenkkitossut -urheilurunoutta  Lauri Laakso, hikiprofessori
14.45 Keitä naivistit ovat?  Hannu Itkonen, liikkumisprofessori
15.15 ELÄMÄN KUVAAJAT – MAAILMOJEN AVAAJAT   Marja-Muusa Hämäläinen & Laura Ortju
15.45 Naivisteja lähikuvassa  Teemoitettuja taiteilijahaastatteluja

NAIVISTIEN FESTIVAALIN AVAJAISJUHLAN ESIINTYJÄT

Emeritusprofessori Lauri Laakso

Lauri Laakso teki työuransa Jyväskylän yliopistossa liikuntapedagogiikan professorina. Liikunnanopettajia kouluttaessaan hän korosti fyysisen kunnon merkitystä sekä sen yhteyttä taiteelliseen ja kulttuuriseen tekemiseen. Laakson tulkitsemana niin liikunnassa kuin kulttuurissakin ollaan tekemisissä sosiaalisten, eettisten, esteettisten, kognitiivisten ja ruumiillisten kysymysten kanssa. ”Hikiprofessorina” Laakso on edistänyt kaikkien mahdollisuuksia omien edellytysten ja mieltymysten mukaiseen liikuntaan.

Laakso on kulkenut pitkän polun myös harrastajanäyttelijänä. Hän on näytellyt lukuisissa teatterirooleissa niin näyttämöillä kuin televisiotuotannoissakin. Laakson kotinäyttämönä voidaan pitää Jyväskylän Huoneteatteria, jossa hän esitti monologina Fjodor Dostojevskin Kirjeitä kellarista. Runo- ja lauluohjelmistoillaan emeritusprofessori on esiintynyt erilaisissa hoitolaitoksissa. Jukka Itkosen runoihin perustuva Laulavat lenkkitossut on ollut jo pitkään Laakson ohjelmistossa.

Emeritusprofessori Seppo Knuuttila

Seppo Knuuttila toimi professorina kulttuurin- ja perinteentutkimuksen alalla Joensuun / Itä-Suomen yliopistossa. Lisäksi hän on vaikuttanut Helsingin yliopistossa, Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa ja Suomen Kotiseutuliitossa. Kalevalaseuran puheenjohtajana Knuuttila toimi vuosina 2007–2016. Knuuttila on pidetty esiintyjä, jonka laaja-alaisesta kulttuurintuntemuksesta ovat saaneet nauttia lukemattomat opiskelijat, kollegat sekä myös niin sanottu suuri yleisö.

Knuuttilan tutkimusaiheet ovat moninaiset. Hän on tutkinut muun muassa kansanomaisen maailmankuvan rakentumista, tietokäsitysten muotoutumista, huumoria, Kalevalaa, taidehistoriaa, populaarikulttuureja, mainontaa sekä urheilua kulttuurisena ilmiönä. Kalevalaseuran palkitessa Knuuttilan ansioistaan vuonna 2017 perusteluiksi esitettiin: ”Knuuttila on arvostettu ja syvällinen tutkija, joka tunnetaan erityisesti huumoria käsittelevistä aiheista. Palkitsijoiden mukaan hän on osannut avata tutkimusten tuloksia niin, että myös suuri yleisö on päässyt osalliseksi tiedosta.”

Emeritusprofessori Hannu Itkonen

Hannu Itkonen teki professoriurakkansa liikuntasosiologian professorina Jyväskylän yliopistossa. Aiemmin hän on työskennellyt Joensuun yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksessa, Solaris-lomien vapaa-ajanohjaajana, Kuopion kaupungin lastentarhanopettajana ja TUL:n koulutuspäällikkönä. Lukuisiin luottamustehtäviin sisältyvät muun muassa Euroopan liikuntasosiologijärjestön puheenjohtajuus, opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatutkimuksen jaoston jäsenyys sekä lukuisien tiedejulkaisujen toimituskuntien jäsenyys.

Itkosen keskeisimpiä tutkimuskohteita ovat liikunta- ja urheilukulttuurin muutokset, kansalais- ja vapaaehtoistoiminnat, paikallisuus ja alueellisuus sekä urheilun ammattimaistuminen, ympäristökysymykset ja lieveilmiöt. Itkonen on tehnyt runsaasti Varkauteen kohdistuvaa tutkimusta kohdistaen katseitaan esimerkiksi Varkauden muutoksiin, liikunta- ja urheilukulttuuriin, klubitoimintaan, sotaveteraaneihin ja Svenska skolaniin. Itkonen tunnetaan myös kritiikkiä esittävänä yhteiskunnallisena keskustelijana.

Naivistit.jpg