25.03.2020

Tukea tarjolla poikkeuksellisten olojen ajalle

Hallitus antoi tilannekatsauksen kuntien tilanteesta maanantaina 23. maaliskuuta. Kysymyksiin vastaamassa kuntaministeri Sirpa Paatero.

Vapaaehtoistyöntekijät ovat aktivoituneet eri puolilla Keski-Savoa. Koronaviruksen riskiryhmille, kuten yli 70-vuotiaille, on perustettu naapuriapurinkejä jotka auttavat kauppa-asioinnissa sekä apteekkiostosten kanssa. Apua tarjoavan ja avun saajan on hyvä sopia aluksi yhteistyöstä ja sen toteutuksesta.

Hallituksen linjaamat toimenpiteet koronavirustilanteen hoitamiseksi tuovat haasteita arkeen eri-ikäisille suomalaisille. Päiväkodit ja koulut ovat suurelta osin hiljentyneet ja lapset ja nuoret siirtyneet koteihin. Työssäkäyvät tekevät mahdollisuuksien mukaan etätyötä kotoa.

Valtioneuvosto antoi yli 70-vuotiaille suomalaisille toimintaohjeen, jonka mukaan heidät velvoitetaan pysymään mahdollisuuksien mukaan erillään lähikontakteista. Lisäksi liikkumista kodin ulkopuolella on kehoitettu välttämään. Liikkumisen rajoittamista on perusteltu siten, että ikäihmisillä on selkeästi nuoria ihmisiä suurempi riski saada koronaviruksesta vakavia, sairaalahoitoa vaativia oireita.

Toimenpiteillä halutaan hidastaa taudin eteneminen Suomessa, jotta sairaalahoitoa vaativia ihmisiä olisi yhtä aikaa mahdollisimman vähän. Yli 70-vuotiaiden palveluntarpeen arviointi, hoitoon ohjaus ja toimeentulo halutaan varmistaa poikkeusoloista huolimatta.

Valtioneuvoston laatiman toimintaohjeen mukaan muihin ihmisiin tulisi pitää etäisyyttä vähintään metrin verran. Lisäksi kaikkia suomalaisia on kehoitettu toimimaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yleisohjeiden mukaisesti tartuntariskin minimoimiseksi. Mikäli vierailu on välttämätöntä, kättelystä, halaamisesta ja muista lähikontakteista pitää luopua, ellei se ole hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi täysin välttämätöntä esimerkiksi hoitohenkilökunnalle.

Kuntien tehtävänä on antaa neuvontaa, kuinka yli 70-vuotiaat voivat saada palveluja kotikaranteenin aikana. Kuntia ja palveluntuottajia on ohjeistettu iäkkään väestön auttamiseen liittyen ja kunnissa avataan yli 70-vuotiaille suunnattuja palvelunumeroita.

Leppävirralla ikäihmisten neuvontapiste toimii toistaiseksi puhelinpalveluna ja koronatilanteen vuoksi palveluaikaa on laajennettu. Palvelu on tarkoitettu yli 65-vuotiaille, kotiinsa apua tarvitseville henkilöille sekä heidän läheisilleen. Puheluihin ja tekstiviesteihin vastaavat kunnan kotihoidon palveluohjaajat.

Pieksämäen kaupunki on tiedottanut, että asiointiapua voi pyytää seurakunnalta, Bovallius-Palvelut Oy:ltä sekä kaupungin hyväksymiltä tukipalvelun tuottajilta. Lisäksi palveluja voi kysyä kauppiailta sekä muilta paikallisilta yrittäjiltä.

Joroisten kunta kannustaa järjestämään yli 70-vuotiaiden henkilöiden ruokapalvelun ensisijaisesti henkilöiden omaisten tai muiden riskiryhmään kuulumattomien läheisten avustuksella. Mikäli velvoitteen piiriin kuuluvilla henkilöillä tai heidän omaisillaan on vaikeuksia ruokahuollon järjestämisessä, kunta tarjoaa mahdollisuutta näiden henkilöiden osalta rajoitettuun ruoka tai kauppapalveluun. Kauppakassipalvelusta tehdään sopimus asiakkaan kanssa ja palvelu on hänelle maksuton. Kunta toteuttaa tilauksen mukaiset ostokset ja toimittaa ne asiakkaan kotiin enintään kerran viikossa siten, että ostokset asiakas maksaa itse.

Luotettavat läheiset
tärkeässä roolissa

Vapaaehtoistyö on aktivoitunut viimeistään viime keskiviikkona, jolloin hallituksen toimenpiteisiin liittyvät rajoitukset astuivat voimaan. Suomen Punainen Risti on kertonut tehostavansa toimintaansa ja mukauttavansa sitä siten, että se tukee parhaiten avun tarvitsijoita. Viime viikon aikana SPR toimitti yhteensä kolme Triage-yksikköä, Hyvinkäälle, Hämeenlinnaan ja Raaseporiin, joiden pystyttämisessä paikalliset SPR:n vapaaehtoiset ovat olleet mukana. Potilaiden hoitamiseen suunniteltujen telttojen avulla sairaalat saavat lisätilaa hoidon kiireellisyyden arviointiin.

Varkauden valikkoryhmän puheenjohtaja Heidi Hartikainen kertoo seuranneensa niin valtakunnallista kuin paikallista keskustelua. Viime viikolla Helsingin kaupungin ja Diakonissalaitoksen vapaaehtoistyöhön paneutuva Kanssala järjesti verkkoseminaarin, jossa eri puolella Suomea toimivat vapaaehtoistoimijat pohtivat keinoja auttaa koronavirustilanteessa.

Hartikainen kertoo, että hän on koonnut työnsä puolesta Warkauden seudun sosiaali- ja terveysjärjestöt ry:ssä ja yhdessä Warkautelaiset ry:n kanssa verkkoon tietopakettia valtakunnallisista ja paikallisista avun tarjoajista.

Vapaaehtoisten auttamishalu on Varkaudessa kasvanut, mikä näkyy muun muassa Facebook-ryhmissä. Hartikainen on ilahtunut, miten ihmiset ovat omaehtoisesti lähteneet auttamaan tässä tilanteessa. Hän pitää tärkeänä, että apua saadaan sitä tarvitseville, eikä sen antamisesta tehdä liian vaikeaa tai byrokraattista. Hartikainen uskookin, että tavallisimmin apua tarjotaan naapureille sekä sukulaisille. Vaihtoehtona on ottaa yhteyttä vapaaehtoistyötä koordinoiviin toimijoihin, kuten seurakuntiin tai SPR:n paikallisosastoon.

–Vapaaehtoistyöntekijä saa silloin tukea ja tietoa, eikä hänen tarvitse jäädä asioiden kanssa yksin. Työskentelyä ohjaa usein myös ammattilainen. Omaehtoista auttamista voi tehdä myös esimerkiksi Nappi Naapuri -verkkopalvelun kautta, hän kuvailee.

Omaan kotiin apua vastaanottaessa on Hartikaisen mukaan hyvä tehdä yhteistyötä entuudestaan tuttujen tai läheisen suosittelemien henkilöiden kanssa. Hän kertoo, että esimerkiksi viranomaiset eivät vieraile tällä hetkellä kodeissa virustarkastuksien tai muiden vastaavien käyntien merkeissä. Hartikainen muistuttaa, että avun antajien tulee pitää huoli olemassa olevien hygieniaohjeiden noudattamisesta. Monissa järjestöissä on tehty linjaus, että vapaaehtoiset eivät käsittele rahaa, vaan asiakas sopii maksusta suoraan esimerkiksi kaupan kanssa.

–Verkkopankin tunnuksia, eikä luottokortin numeroita pidä antaa kenellekään, hän tähdentää.

Nuorisopalveluiden tutut
työntekijät tavoittaa verkosta

Poikkeuksellinen tilanne on hiljentänyt nuorisotiloja eri puolilla Keski-Savoa. Nuorisonohjaaja Jussi Mikkonen Varkauden nuorisopalveluista toteaa, että Nuorten Talo ja Könönpellon nuorisotila suljettiin ennakoivasti jo 13. maaliskuuta.

–Kun tilatyö loppui, suuntasimme tukemaan nuoria verkkoon. Po1nt-Chatin aukioloaikoja olimme laajentaneet jo ennalta.

Po1nt-Chat palvelee nuoria arkipäivisin kello 12-22 ja viikonloppuisin kello 15-18. Mikkosen mukaan palvelussa sekä nuorisonohjaajat että nuoret keskustelevat anonyymisti. Työntekijät tulevat Po1nt-portaalin toiminta-alueelta useasta kunnasta. Tavallisesti nuorille tarjotaan palvelun kautta tietoa ja neuvontaa sekä ohjataan oikean palvelun piiriin. Viime viikkojen aikana vallitseva teema on ollut koronavirus, mikä on näkynyt osassa nuoria ahdistuksena ja mietteliäisyytenä. Keskusteluseura on koettu tärkeäksi. Koulujen sulkeminen ja suurimman osan siirtyminen etäopetukseen näkyi välittömästi Po1nt-Chatin käyttäjämäärissä.

–Viime viikon keskiviikkona chatissa havaittiin ruuhkahuippuja, Mikkonen kertoo.

Po1nt-sivustolta löytyy lisäksi Läksytuki-chat, joka tarjoaa apua koulutehtä-vien tekemiseen. Palvelu on avoinna tiistaista torstaihin kello 16-18. Vastaajina toimivat sosionomi- ja yhteisöpedagogi-opiskelijat Savonia AMK:sta, HUMAK:sta ja XAMK:ista.

–Tällä hetkellä Läksytuki-chatista saa tukea myös etäopiskeluun, Mikkonen tietää.

Varkauden nuorisopalvelut on Po1nt-Chatin lisäksi tavoitettavissa puhelimitse sekä useiden some-kanavien kautta aamusta iltaan. Live-streamit puolestaan ovat mahdollistaneet varkautelaisnuorten ja nuorisonohjaajien vuorovaikutuksen.

–Olemme järjestäneet jo useita live-lähetyksiä, joissa olemme paistaneet lettuja tai kertoneet vinkkejä luonnossa liikkumiseen. Nuoret puolestaan ovat voineet esittää kysymyksiä eri aiheista.

Tarve sosiaaliseen kanssakäymiseen ei katoa poikkeustilanteen aikana. Mikkonen kannustaa nuoria pitämään yhteyttä omiin kavereihin ja hyödyntämään vaikkapa videopuheluja, mikä piristää ystävää.

–Moni nuori on yhteydessä kaveriin somen kautta, samalla tavalla meihin voi ottaa yhteyttä, jos tarvitsee jutteluseuraa. Olemme edelleen nuoria varten.

Joroisten Nuorisotoimi on siirtynyt etätyöhön 13. huhtikuuta saakka. Tällä hetkellä Joroisten Nuorisotoimen ja Joroisten seurakunnan työntekijät ovat tavattavissa työaikojen puitteissa monien sähköisten kanavien kautta sekä puhelimitse. Tällä viikolla Joroisten Nuorisotoimi aloittaa Discord-sovelluksessa ja on siellä paikalla toistaiseksi nuokkarin tuttuina aukioloaikoina eli maanantaista tiistaihin kello 15-17, keskiviikosta torstaihin kello 15-18 ja perjantaisin kello 15-21.

Pieksämäen nuorisotoimen palvelut ja toiminnot ovat jääneet tauolle tai siirtyneet verkkoon. Nuorisotilat, Ohjaamo Pientare sekä nuorten työpaja on suljettu ainakin 13. huhtikuuta asti. Nuorisotyöntekijät tavoittaa etänä maanantaista torstaihin kello 8-16.30 ja perjantaisin kello 8-15 sekä Po1nt-Chatista sen aukioloaikoina.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätietoja:

Valtakunnallinen koronaneuvontapuhelinpalvelu, jossa yleistä tietoa koronaviruksesta. Palvelussa ei saa neuvontaa lakiasioissa tai terveyteen liittyvissä asioissa kuten akuuteissa oireissa. Puh. 0295 535 535.

Lisäksi on tekstiviestipalvelu, joka on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät esimerkiksi kuulovamman tai muun syyn vuoksi voi puhua puhelimessa. Neuvonta palvelee arkipäivisin kello 8–21 ja lauantaisin kello 9-15. Puh. 050 902 0163 (tekstiviestipalvelu).

Puhelinneuvonta ikääntyville:

Leppävirran kunnan ikäihmisten neuvontapiste puh. 044 790 6012.

Pieksämäen kaupungin palveluneuvonta ja ohjaus. Pääsääntöisesti ma-to kello 9-15 ja pe kello 9-14
puh. 0400 855 793.

Varkauden kaupungin ikääntyneiden asiakasohjausyksikön palveluohjaajat puh. 044 444 2691,
044 444 2472.

Joroisten kunta
Työpajaesimies
puh. 040 540 0126.

****************
Po1nt Chat:
https://po1nt.fi/po1nt/kysy-pois/chat/

Sekasin-Chat:
sekasin.fi

Teksti: Riika Paukkonen
Kuva: Laura Kotila | valtioneuvoston kanslia