03.11.2021

Vekara-Varkaus Vuoden 2021 keskustateko

Taulumäen torilla nähtiin tiistaina iloisia ilmeitä Vuoden 2021 keskustateko -palkinnon julkistamistilaisuudessa.

Varkauden kaupungin ja lastenfestivaali Vekara-Varkauden edustajat vastaanottivat valtakunnallisen Vuoden 2021 keskustateko kilpailun -palkinnon tiistaina Taulumäen torilla järjestetyssä julkistamistilaisuudessa. Jo 27 vuoden ajan kaupunkikuvaa elävöittänyt Vekara-Varkaus on kasvanut valtakunnallisesti tunnetuksi lastenfestivaaliksi. Tapahtumista saa nauttia ympäri vuoden, kun koulujen loma-aikoina järjestetään Syys- ja Talvi-Vekarat.

Warkauden kaupunkikeskusta ry ilmoitti Vekara-Varkaus festivaalin valtakunnalliseen Vuoden keskustateko -kilpailuun varkautelaisen asukkaan ehdotuksesta. Festivaalipäällikkö Heli Sutinen selasi syksyllä aineistoa kilpailuhakemukseen liitettäväksi.

–Kun katsoo mennyttä vuotta taaksepäin, voi vain todeta, miten hienoa työtä kesällä oli jälleen saatu aikaan. Tänäkin kesänä Vekara-Varkaus festivaali jäi elämään katukuvaan useiden katutaideteosten muodossa. Valtatie 23:lla liikennöivät muistavat aidassa sijainneet suuret maatuskat, jotka lapset maalasivat työpajoissa, Sutinen toteaa.

Palkitsemisuutinen otettiin festivaalitoimistolla viime viikolla vastaan ilahtuneena.

–Tunnelma on loistava ja käsittämätön, ennen julkistamistilaisuutta tavoitettu Sutinen iloitsi.

Tapahtumien merkitys
alueen taloudelle huomattava

Elävät Kaupunkikeskustat ry (EKK) järjestää vuosittain valtakunnallisen Vuoden keskustateko -kilpailun. Tavoitteena on löytää poikkevia vaihtoehtoja, joita on mahdollista monistaa myös toiselle paikkakunnalle. Kilpailuun on voinut ilmoittaa erilaisia ilmiöitä, asioita, innovaatioita sekä tapahtumia. Palkintoraadissa toimivat EKK:n valmisteluvaliokunnasta Tero Lassila (puheenjohtaja/kiinteistöt), Simo Hiilamo (kauppa), Eija Kölhi (viestintä) ja Johanna Rajala (kaupunkisuunnittelu).

Vekara-Varkaus nousi voittajaksi 13 ehdotuksen joukosta. Palkintoraati kiinnitti arvioinnissa huomiota vaikuttavuuteen, talousvaikutuksiin sekä sisältöjen monistettavuuteen. Vekara-Varkautta kuvailtiin arviointipalautteessa kansalaisyhteiskunnan voimannäytteeksi yhteisöllisyydestä.

Tapahtuman todettiin huomioivan lapset ja osallistavan heidät mukaan kaupunkitilan elävöittämiseen. Lisäksi tapahtuman nähtiin lisäävän varkautelaisten hyvinvointia. Palkintoraadin arvion mukaan festivaali-konsepti olisi monistettavissa kaikkialle Suomeen.

Vekara-Varkaus voitti jo kesällä Warkauden kaupunkikeskusta ry:n järjestämän Keskustateko-kilpailun. Paikallinen tuomaristo lähetti varkautelaiselta saadun ehdotuksen eteenpäin myös valtakunnalliseen Vuoden keskustateko-kilpailuun.

–Palkinto tuo näkyvyyttä niin Vekara-Varkaudelle, meidän yhdistykselle kuin koko Varkauden kaupungille. Palkinnolla on iso merkitys, sillä Warkauden kaupunkikeskusta ry on toiminut vasta vuoden verran, Warkauden kaupunkikeskusta ry:n toiminnanjohtaja Nina Pesonen kuvailee.

Palkintoraati nosti esiin tapahtuman vaikutuksen Varkauden matkailutuloon sekä asiakasvirtoihin keskustayrityksiin. Vekara-Varkaus festivaali on houkutellut tapahtumiin ja työpajoihin kesäisin kaikkiaan 25 000-30 000 käyntiä. Vekara-Varkaus festivaalin vaikuttavuutta tutkittiin Tutkimus ja analysointikeskus TAK:n toteuttamalla kävijätutkimuksella viimeksi vuonna 2019.

Tulosten mukaan festivaalikävijät käyttivät Varkaudessa rahaa yli 200 000 euroa ja kolmasosa ulkopaikkakuntalaisista viipyi kaupungissa vähintään yhden yön. Tapahtumasta kerrotaan mielellään myös eteenpäin. Suositteluindeksi NPS oli 86, jota pidetään erinomaisena lukuna.

–Kun mietitään kesän ulkopuolella järjestettäviä Syys- ja Talvi-Vekaraa, ne tuovat Varkauteen useita perheitä. Tapahtumiin tulee Rovaniemeä ja Helsinkiä myöten kävijöitä, joilla on täällä isovanhempia tai tuttavia. Vierailun aikana he käyttävät alueen palveluja, jolla on iso merkitys, Pesonen kertoo.

Warkauden kaupunkikeskusta ry:n tehtäviin lukeutuu yhteistyön kasvattaminen tapahtumanjärjestäjien ja yrittäjien välille. Pesonen kertoo, että tulevaisuudessa yhdistys voisi panostaa siihen, että paikalliset yritykset olisivat vieläkin enemmän kaupunkikuvassa esillä Vekara-Varkaus festivaalien aikaan. Hän arvioi, että tapahtumien merkitys tulee koronan jälkeen korostumaan ja ihmiset odottavat tapahtumia.

–Yritysten kannattaa ottaa tulevista tapahtumista kaikki irti ja esitellä niiden yhteydessä yritysten toimintaa ja palveluja.

Varkaudessa etsitään innovatiivisia keskustatekoja myös jatkossa. Pesosen mukaan seuraava Keskustateko-kilpailu avataan keväällä. Varkautelaiset voivat ehdottaa kilpailuun olemassa olevia kaupunkikeskustaa elävöittäviä ideoita, henkilöitä sekä tapahtumia. Varkaudessa toimiva kilpailuraati käsittelee varkautelaisilta saadut ehdotukset ja lähettää parhaan Elävät Kaupunkikeskustat ry:lle arvioitavaksi.

Lastenfestivaalin pysyvyys on luonut
pohjaa pitkäaikaiselle yhteistyölle

Varkaudessa 1990-luvun puolivälissä kehitetty Vekara-Varkauden henki on kantanut tähän päivään. Sutinen arvioi yhden vahvuuksista olevan sen, että tapahtumaa lähdettiin luomaan alusta asti yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Yhteisöllisyys ja lasten osallistaminen sai kiitosta myös kilpailun raadilta. Festivaalia on suunniteltu alusta lähtien lapsille ja lapsiperheille. Vaikka festivaaliviikolle tapahtumia ja työpajoja luovat tänä päivänä kymmenet yhdistykset, järjestöt ja yritykset, on taustalle luotu vahva alusta, joka on tarjonnut tukea. Sutisen mukaan kulunut vuosi on hyvä esimerkki siitä, että Vekara-Varkauden järjestämisessä ei ole annettu periksi.

–Tapahtuma on valtavan ihanan verkoston tulos. Varkaus voi olla ylpeä, että osaamme tehdä tälläistä yhdessä.

Tapahtuman pysyvyys on auttanut osaltaan sitä kehittymään vuosi vuodelta isommaksi. Sutisen mukaan yhdistysten ja järjestöjen on ollut turvallista kirjata tapahtuma tulevan vuoden toimintasuunnitelmiin, kun tiedetään että tapahtuman jatkuvuus on turvattu. Hän arvioi, että Varkaus on ollut festivaalille sopivan kokoinen kaupunki, jossa on ollut riittävästi tapahtuman järjestämiseen tarvittavia tiloja ja ulkoalueita, kuten puistoja. Vekara-Varkaus on koskettanut kaikkiaan kolmea sukupolvea. Viimeksi isovanhemmat antoivat tapahtumanjärjestäjille kiitosta koululaisten lomaviikolla järjestetystä Syys-Vekarasta.

–Isovanhempien merkitys festivaalille on suuri, he tuovat lapsia mukaan tapahtumiin, Sutinen tietää.

Vekara-Varkautta on tehty viimeiset vuodet Navitas Kehitys Oy:n matkailu- ja tapahtumapalveluissa. Varkauden kaupungilla on meneillään organisaatiomuutos, jonka myötä Vekara-Varkaus tapahtumat siirtyvät osaksi elokuun alussa perustettua Varkauden kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelut yksikköä. Yksikössä ovat mukana myös lastenkulttuurikeskus Verso ja kaupungin kulttuuritapahtumat.

Sutisen mukaan elinkeinoyhtiön aikana Vekara-Varkaus festivaali on kehittynyt ja kasvanut ympärivuotiseksi.

–Odotan tulevaa yhteistyötä uudessa kulttuuri- ja tapahtumapalvelut yksikössä. Uskon, että se tekee Vekara-Varkaus festivaalille hyvää, Sutinen toteaa.

Valtakunnallisen kilpailun järjestää Elävät kaupunkikeskustat -niminen verkosto, jossa on mukana kaupunkeja, kaupan liittoja ja kiinteistöalan järjestöjä. Kilpailu järjestettiin nyt toista kertaa.

Riika Paukkonen

Vas. Palkintoraadista EKK:n Tero Lassila. Palkintotilaisuuteen osallistuivat myös Varkauden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Hynninen ja kaupunginjohtaja Joonas Hänninen. Vas. Tuula Kokkonen Navitas Yrityspalveluista ja Warkauden kaupunkikeskusta ry:n toiminnanjohtaja Nina Pesonen.Iloisia palkinnon vastaanottajia: Lehtevämies, Heli Sutinen, Klovni Elviira ja Tiina Nissinen.