24.11.2021

Virkeyttä nuorten arkeen Nuoriso-Leaderin kautta

Virkistyskäytössä olevia luontokohteita on kehitetty viime vuosina Mansikka ry:n tuella. Warkauden Kassiopeia ry on kehittänyt Härkämäkeä edellisen Luonto virkistää -teemahankkeen kautta.

Mansikka ry:n toiminta-alueella uudet rahoitushaut on otettu innokkaasti vastaan. Luonto virkistää 2 -teemahankkeen täydennys-hakuun jätettiin Leppävirralta neljä uutta hakemusta. Nuorten näköisiä unelmia toteutetaan jatkossa Nuoriso-Leader -rahoituksella.

Idearikkaita tapahtumia, liikuntapaikan kunnostaminen talkoilla tai uudet laitteet nuorelle yrittäjälle. Tätä kaikkea voidaan toteuttaa Nuoriso-Leader -tuella. Nuoria on innostettu vuosien ajan toteuttamaan omannäköisiään hankkeita Meidän Proggis -rahoituksen tuella ja marraskuusta lähtien sama rahoitus jatkuu Nuoriso-Leader nimellä. Toiminnanjohtaja Kirsi Manninen kertoo, että valtakunnalliseksi laajeneva brändi haluttiin ottaa käyttöön myös Mansikka ry:llä.

–Nuoriso-Leader on sunnattu nuorten omille ideoille. Kannustamme heitä toimimaan aktiivisesti oman asuinalueen hyväksi, Manninen toteaa.

Nuoriso-Leader -rahoitusta voivat hakea nuoret, jotka ovat iältään 13-29-vuo-tiaita. Projektissa tulisi olla mukana vähintään kolme nuorta, jotka suunnittelevat, toteuttavat sekä arvioivat projektin yhdessä. Rahoitus tarjoaa myös 4H-yrittäjälle tai muulle kevytyrittäjälle mahdollisuuden päivittää laitehankintoja. Kaikkiaan rahoitusta on yhden hakijan saatavilla 100-1500 euroa. Kunnissa toimivat yhteys-henkilöt sekä Mansikka ry:n hankeneuvojat antavat neuvontaa projektin eri vaiheissa. Varkauden Nuoriso-Leader -yhteyshenkilö on Jussi Mikkonen ja Leppävirran Mikko Kauhanen.

–Nuoriso-Leader -hakemus on pyritty pitämään sellaisena, että nuorten on se helppo täyttää, Manninen toteaa.

Toiminta-alue
laajenee Varkaudessa

Kehittämisyhdistys Mansikka ry on yksi Suomessa toimivista Leader-yhdistyksistä. Sen toiminta-alueeseen kuuluvat Suonenjoki, Tervo, Vesanto, Rautalampi, Leppävirta ja tähän syksyyn saakka Varkauden maaseutualue. Varkauden kaupunginhallituksen lokakuussa tekemän päätöksen mukaan Mansikka-Hillo -rahoitus laajennettiin koskemaan myös Varkauden kaupungin keskusta-aluetta. Manninen kertoo, että Mansikka-Hillon osalta alue laajenee, mutta Leader-rahoituksen osalta aluerajaus on voimassa vielä vuoden 2023 loppuun saakka.

–Rajaus on ollut ja on ikävä kyllä edelleenkin voimassa Varkaudessa Leader-rahoituksen osalta, hän selvittää.

Mansikka-Hillo -rahoitus on kuntien yhteisellä päätöksellä päätetty kohdistaa Mansikka-Hilloon sekä Nuoriso-Leader- rahoitukseen. Rahoitus koskee ohjelmakautta 2014-2020 sekä siirtymäkautta 2021-2022.

Varkauden kaupungilla, Pohjois-Savon Ely-keskuksella ja Mansikka ry:llä on voimassa sopimus aluerajauksesta siirtymäkaudelle, jossa Varkauden kaupungin keskusta-alue on rajattu pois Mansikka-alueesta. Aluerajaussopimus koskee Mannaa Mansikasta –kehittämisohjelman toteuttamista Manner-Suomen maaseuturahastosta myönnettävien yritystukien ja yleishyödyllisten investointitukien osalta. Manninen kertoo, että Mansikka-Hillo on ollut puhtaasti kuntien rahoitusta, jonka vuoksi aluerajausta voitiin miettiä uudella tavalla.

Mansikka-Hillo on tarkoitettu yritystukivälineeksi pienten yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin. Yrityksillä on mahdollista hakea Mansikka-Hillo -rahoitusta ympäri vuoden. Tuen määrä on 500-2000 euroa. Tämän vuoden aikana Mansikka ry:n kautta on tuettu muun muassa yrityksen tuotannon tehostamista, uuden tuotantoyksikön hankkimista, eläinten ruokintaprosessien sekä viennin kehittämistä.

Luontokohteita
kehitetään aktiivisesti

Kehittyvät yhdistykset -rahoitusinfo järjestettiin viime viikolla verkossa. Osallistujia oli ilahduttavan paljon, kaikkiaan yli kaksikymmentä.

–Alueellamme on kehittämisorientoituneita yhdistyksiä, Manninen kiittelee.

Kehittyvät yhdistykset -teemahanke on avautunut marraskuun alussa ja se tarjoaa rahoitusta yhdistysten elinvoimaa sekä toimintaa kehittäviin hankkeisiin. Avustuksen määrä on 90 prosenttia kustannusarvios-ta ja omarahoitusosuuden yhdistys voi kattaa talkootyöllä. Haku on voimassa 10. tammikuuta 2022 saakka.

Vuoden aikana on haettu aktiivisesti uusia ideoita luonnon ja sen virkistysmahdollisuuksien kehittämiseen. Luonto virkistää 2 -teemahankkeeseen saapui alkuvuonna kahdeksan eri hakemusta ja niitä tuettiin yhteensä 51000 eurolla. Syksyllä järjestettyyn täydennyshakuun saapui seitsemän uutta hanketta, joista peräti neljä tuli Leppävirralta.

Teemahankkeessa yhdistyksille ja yhteisöille myönnetään tukea asuinympäristön virkistyskäyttöä sekä luontoliikuntaa ja -retkeilyä lisäävien rakennusten ja rakennelmien toteuttamiseen. Mannisen mukaan Luonto virkistää 2 -teemahankkeeseen saapuneet hakemukset ovat olleet hakujulistuksen mukaisia. Täydennyshaku järjestettiin, kun päähausta jäi jäljelle 18500 euroa.

–Emme ole halunneet jättää rahoja jakamatta, vaan saada kaikki eurot alueellemme käyttöön, Manninen toteaa.

Mansikka ry:n toimisto on sijainnut reilun puolen vuoden ajan Leppävirralla. Yhdistys toimii monipaikkaisesti ja tapaamisia tehdään paljon verkossa sekä puhelimessa. Yhdistyksen seitsemästä työntekijästä käytännössä yksi työskentelee Leppävirran toimistolla.

Riika Paukkonen