04.08.2022

Maakuntajohtajan virka julistettiin haettavaksi

Maakuntajohtajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää käytännön kokemusta maakunnan liiton toimialaan kuuluvista tehtävistä ja edunajamisesta. Hakijoilta odotetaan johtamis- ja yhteistyötaitoja, näkemystä kunta- ja aluepolitiikan tulevaisuudesta sekä hyvää kunnallishallinnon sekä EU:n toiminnan tuntemusta.

Hakuaika päättyy 31. elokuuta. Uuden maakuntajohtajan valitsee maakuntavaltuusto. Virka tulee ottaa vastaan 1.12.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Palkkaus on sopimuksen mukainen. Virasta laaditaan johtajasopimus.

Maakuntajohtajan sijaiseksi nimitettiin Pohjois-Savon liiton aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa. Sijaisuus kestää siihen saakka, kunnes uusi maakuntajohtaja aloittaa virassaan.

Haastatteluryhmän muodostavat maakuntahallituksen varsinaiset jäsenet ja puhe- ja läsnäolo-oikeudella valtuuston puheenjohtajisto sekä va. maakuntajohtaja Satu Vehreävesa ja vs. hallintojohtaja Riikka Pehkonen.

Edellinen maakuntajohtaja Marko Korhonen aloitti elokuun alussa Pohjois-Savon hyvinvointialueen johtajana.

Pohjois-Savon liitto