04.11.2022

Miten päihteet näkyvät sinun elinympäristössäsi?

Ota kantaa kuntasi päihdetilanteeseen kyselyssä.

Pohjois-Savossa ja Varkaudessa toteutetaan asukkaille päihdetilannekysely, jossa kysytään millaiselta alueen päihdetilanne vaikutta.

Kyselyllä kartoitetaan asukkaiden alkoholiin, tupakka- ja nikotiinituotteisiin ja rahapeleihin sekä kannabistuotteisiin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä. Erityisesti ollaan kiinnostuneita alaikäisten päihteiden käytön ilmiöstä, mutta asia koskee kaiken ikäisiä kansalaisia. Kyselyn avulla halutaan myös selvittää, millaiset asiat olisivat asukkaiden mielestä tärkeimpiä toiminnan kohteita ja millaisia keinoja pidetään hyvinä.

Päihdetilannekysely on osa Pakka- toimintamallia jossa

• kiinnitetään erityisesti huomio tilanteisiin, joissa alkoholi, tupakka ja rahapelit ovat alaikäisten saatavilla ja
• joissa alkoholia myydään tai anniskellaan päihtyneille tai alaikäisille.
Toimintamallilla pyritään muuttamaan nuorten aikuisten juomatapoja siistimmäksi ja tukemaan alaikäisten raittiuden yleistymistä. Lisäksi tuetaan aikuisten vastuuta alaikäisten päihteettömyydestä.

Paikalliseen ehkäisevään päihdetyöhön saadaan lisää vaikuttavuutta, kun kysynnän ehkäisyssä käyttäviä menetelmiä, päihdekasvatusta ja koulutusta, täydennetään saatavuuden ehkäisyllä yhteistyössä kauppojen, kioskien, huoltoasemien ja ravintoloiden kanssa.

Kysely antaa tärkeää tietoa päihdetilanteesta sekä ehkäisevän päihdetyön toimijoille, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön kunnissa ja hyvinvointialueella. Kyselyn käytännön toteutuksesta vastaa kunta ja tiedon käsittelystä vastaa Pohjois-Savon HYTE- tiimi. Kyselyn tulokset käsitellään Pohjois-Savon PAKKA- tarjontatyöryhmässä. Kunnat saavat tietoja myös omaan käyttöön.

Kysely toteutetaan 7.11.- 2.12.2022 välisenä aikana.

Kyselyyn pääsee vastaamaan tästä linkistä:
https://q.surveypal.com/2022PAIHDETILANNEKYSELYPS

Paperikyselyyn voi käydä vastaamassa Varkauden pääkirjastossa ja Kangaslammin asiointipisteellä sekä uimahallilla.

Varkauden kaupunki