11.05.2022

Yhteistyötä kehitetään seudullisissa kumppanuusilloissa

Seudulliset kumppanuusillat kokoavat yhteen hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta kiinnostuneita toimijoita, kuten järjestöjä.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen rakentaminen etenee vauhdilla. Hyvinvointialueen seudulliset kumppanuusillat käynnistyvät ensi viikolla. Viitenä iltana järjestettävissä tilaisuuksissa tullaan tutuiksi ja luodaan uudenlaisia yhteistyön muotoja.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtajaksi valittiin kevään aikana Riitta Raatikainen. Aluehallitus on kokoontunut tämän vuoden aikana kolme kertaa, viimeisimmässä kokouksessa käsiteltiin HYTE-työtä sekä hyvinvointialuejohtajan valintaa. Aluevaltuusto valitsee hyvinvointialuejohtajan kokouksessaan 16. toukokuuta.

–Nyt kevään aikana tärkeimpiä asioita ovat hyvinvointialueen toiminnan käynnistäminen, strategiatyö ja talouden hallinta, Raatikainen kertoo.

Hyvinvointialueelta halutaan
välittää avoimesti tietoa

Hyvinvointialueen seudulliset kumppanuusillat -kiertue käynnistyy Kuopiosta ensi viikolla. Tilaisuuksissa keskustellaan arjen hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Varkauden, Joroisten ja Leppävirran toimijoille tilaisuus järjestetään Warkaus-salin aulahallissa Varkaudessa 18. toukokuuta kello 17-19.30. Tilaisuus on kutsutilaisuus, jonne pyydetään hyvinvointialueen, kuntien, yhdistysten, seurakuntien ja yrittäjien edustajia, vapaaehtoistoimijoita ja muita alueen tärkeitä toimijoita. Tilaisuuteen voi osallistua myös verkossa Teamsin kautta ja ennakkoilmoittautumista toivotaan 13. toukokuuta mennessä Pohjois-Savon hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Hyvinvointialueelta tervehdyksen tilaisuuteen tuovat aluehallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen sekä väliaikainen hyvinvointialuejohtaja Leila Pekkanen videotervehdyksen muodossa. Hyvästä kumppanuudesta kertoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Päivi Kurikka. Raatikaisen mukaan hyvinvointialueen toimijat halutaan mukaan jo tässä vaiheessa, sillä hyvinvointialueen työtä tehdään yhdessä kuntien, järjestöjen, yritysten ja monien muiden kumppaneiden kanssa.

–Muutokset ja niihin liittyvät mahdollisuudet kiinnostavat ja yhdistävät meitä kaikkia. Haluamme, että tieto välittyisi mahdollisimman avoimesti ja hyvissä ajoin, hän toteaa.

Seudullisissa kumppanuusilloissa Raatikainen aikoo nostaa puheenvuorossaan esiin yhteistyön merkityksen hyvinvointialueen rakentumisessa.

–Alueemme asukkaiden hyvinvointi on kaikkien yhteinen asia. Siinä kysymys ei ole vain sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä, vaan myös turvallisuudesta ja luottamuksesta, sujuvasta arjesta ja ihmisten keskinäisestä yhteydestä ja vastuunkannosta.

–En haluaisi puhua kuntien, yritysten, järjestöjen ja hyvinvointialueen välisistä rajapinnoista vaan yhteyspinnoista. Meidän ei pidä rakentaa uusia rajoja vaan purkaa niitä – kaikilla tasoilla, Raatikainen kuvailee.

Uudistuksen aikana
kehitetään osallisuusohjelmaa

Hyvinvointialueuudistuksen aikana luodaan uusia yhteistyörakenteita hyvinvointialueen ja kuntien välille. Osallisuusohjelma ja järjestötyön ohje ovat olleet yksi kokonaisuus, jota yhdyspintatyössä viedään eteenpäin. Seudullisten kumppanuusiltojen tavoitteena on vahvistaa yhteydenpitoa hyvinvointialueen sekä paikallisten toimijoiden välillä. Tarkoituksena on myös sopia yhteisestä hyvästä käytännöstä osallisuuden edistämiseksi, jonka lisäksi halutaan parantaa paikallisen toiminnan ja palveluiden näkyvyyttä.

Seudullisiin kumppanuus-iltoihin osallistuvat voivat vaikuttaa hyvinvointialueen kehittymiseen. Illan aikana nousseita asioita tullaan hyödyntämään hyvinvointialueen strategiatyössä. Vaikuttamaan pääsee mukaan myös Järjestöjen sote-aamukahveilla, joista seuraava järjestetään 17. toukokuuta kello 8.30-10.00 teemalla ”Järjestöjen toiminnan ja palvelujen integroituminen sote-palveluihin – miten valmistautua?” Kesäkuun sote-aamukahvien aiheena on osallisuusohjelma ja järjestöjen vaikuttamismahdollisuudet.

Riika Paukkonen